Kjødkontrollen

av Carl Lund

Kommunal kjødkontrol blev oprettet 1894 med station i den gamle færgestue, som dertil blev indredet. Kontrolstationen holdes aaben alle virkedage fra kl. 7-9 form. om sommeren og fra kl. 8-10 om vinteren, i hvilken tid det til salg bestemte kjød gratis kan blive undersøgt og stemplet. Mod særskilt betaling kan slagterne ogsaa faa kjød kontrolleret i sine egne lokaler udenfor de bestemte tider. Kjødkontrolløren har desuden paalæg om at føre tilsyn med byens kjødbutiker og slagterhuse. Byens kjødforbrug viser en stadig stigende tendens. Med de varierende priser kan det muligens svinge lidt, men i sin helhed viser det en jevn stigning. Porsgrund har lidet opland, saa dette ikke paa langt nær formaar at skaffe byen kjød nok. Betydelige kvanta af kjød tilføres derfor fra andre steder, saaledes fra Larvik, Fredrikshald, Flekkefjord, Egersund o. s. v. Enkelte aar indføres der ogsaa ikke saa lidet kjød fra Danmark. - Med flesk stiller derimod forholdet sig anderledes idet svineholdet i byen og omegn i de sidste aar har tiltaget saa betydelig, at der udføres flesk til andre byer, væsentlig til Kristiania. - Kjødkontrollen bestyres af dyrlæge H. Piro (f. 1879). Ved kjødkontrollen er tilført :

AarStorfæHesteSvinFaarSpæd-
kalve
Gjød-
kalve
Gjeder
18956411626439464074 
189688230371684860133 
1904104639550396983423
190690326473333102494 

Om kjødforsyningen skriver Løvenskiold:

«Eidanger med Solum og Gjerpen Sogne forsyne Byen med Lam, Vildt, Æg, Høns og Kalve, men alt for svære Priser. Af Oxe- og Kalve-Kjød faaes federe og bedre fra Grevskaberne, men beklageligt for dette Stæd, at Land-Vejen imellem dette og Grevskabet ikke sættes i Stand, dette var vel mueligt, dette vilde nedsætte de overdrevne Priser, som her ellers foreskrives Indbyggerne, og forekomme den virkelige Mangel som man her lider baade for Oxe-Kjød og Kalve-Kjød med videre».

Utdrag (s. 82) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen