Isbedriften

av Carl Lund

I den opblomstrende istrafik, der jo har sit knudepunkt omkring Brevik, begyndte Porsgrundsfolk snart at tage livlig del. Denne bedrift har da ogsaa været en ganske betydelig indtægtskilde for byen. Desværre har den her som andetsteds gaaet tilbage vesentlig paa grund af konkurransen med den i de store stater fabrikerede saakaldte kunstis, en fabrikindustri, der i de senere aar har taget et ganske ualmindelig raskt opsving. Vi vil da i det efterfølgende lidt nærmere omtale de isbedrifter, der har været igang inden Porsgrunds havnedistrikt.

Den første udskibning af is foregik 1849 fra «Kirketjærnet» i vestre Porsgrund, som dengang eiedes af firmaet M. T. Mathiesens enke & søn. Først i 1867 fik man den næste isforretning, paa Bolvik pr. Vold, hvilken anlagdes av Fr. Trampe Flood, der atter i 1872 solgte den til Fr. Croft paa Vold. I 1869 begyndte udskibning fra Saltbodens isforretning, der grundlagdes af skibsreder P. M. Petersen, bankkasserer S. K. Høegh, bagermester J. Johannessen og gaardbruger Kristofer Saltboden. Samme aar blev der skaaret og udskibet is fra Klyvedammen i vestre Porsgrund, hvilken forretning fra først af lededes af en del gaardbrugere i Solum, men som senere gik over til et aktieselskab med Johan Schau Pedersen som disponent. Orekaasens isforretning ved Porsgrund begyndte i 187I sin virksomhed med firmaet Vauvert & Høegh som disponenter. I 1872 skibedes is fra Skjellebek af konsul Gregersen og trælasthandler Edvard Erichsen. Traag iskompagni grundedes i 1874 al firmaet Vauvert & Høegh og brugseier L. Vauvert (Traag). Denne forretning, der vistnok var den betydeligste af alle lignende i distriktet, gik i 1880 over til et aktieselskab med konsul J. Jeremiassen som disponent. Samtidig anskaffedes ogsaa til istransport et eget dampskib («Traag»). Efter konsul Jeremiassens død i 1888 ansattes som disponent trelasthandler T. Sohlberg fra Brevik, som i 1891 igjen afløstes af selskabets nuværende leder, verftseier A. H. Backa.

Samme aar som paa Traag begyndte isforretninger i Versvik og paa Røra, hvilken sidste lededes af Vauvert & Høegh. Folkvangs (i Eidanger) isforretning startedes af gaardbruger Ole Versvik 1890. I 1899 grundedes to nye forretninger, en paa Strømtangen pr. Traag og en paa Herøen. Markedet for vor is var i lang tid næsten udelukkende Grimsby og London; senere udvidedes det til at omfatte næsten hele Storbritannien. Først i ottiaarene aabnedes et nævneværdigt marked for den norske is i Tyskland og Holland.

Utdrag (s. 132) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen