Telegrafvæsenet

av Carl Lund

Telegrafstationen i Porsgrund aabnedes 28de november 1855. Den midlertidige bestyrer fungerede til januar 1856, fra hvilken tid Rolf Olsen overtog ledelsen af stationen, hvilken han bestyrede til sin død 1898. Telegrafkontoret var fra først af i to smaa rum i en baggaard i «kammerherregaarden». Man havde dengang kun en linje til øst og en til vest samt et bord, ligesom telegramtaxterne da var ordnede zonevis. --
Nu har man 6 linjer, nemlig 2 til Skien, 1 til Arendal, 1 til Brevik, 1 til Tønsberg og 1 til Kristiania; desuden har man i rigstelefonen 1 linje til Holmestrand, 1 til Aaklungen, 2 til Brevik, 3 til Kristiania og 1 til Buer via Skien; der er tre telegrafapparatborde og to centralborde for rigstelefonen. Stationen er nu tilhuse i statens eiendom (den forrige samlagsgaard). Den nuværende bestyrer, E. Olsen (f. 1856) er ansat 1906; foruden ham bestaar betjeningen af 4 fastansatte og 3 reservefunktionærer samt af 3 bud. Blandt de fastansatte kan nævnes veteranen, telegrafassistent M. Theiste, der har arbeidet ved herværende telegrafstation i 47 aar, og som iaar kunde feire sit 50 aars jubilæum som telegraffunktionær.

I 1856 expederedes der ved Stationen i Porsgrund 2615 telegrammer med samlet indtægt af kr. 3,556.27. I budgetaaret 1/4 1905 - 31/3 1906 expederedes der 21,250 telegrammer og 54,937 telefonsamtaler med samlet indtægt af kr. 23,500.90.

Utdrag (s. 51) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen