Halfdan Christensens barndom i Porsgrund

Hans forældre og hjem. -
Halfdan som kriger, skuespiller og forretningsmand . -
Da han førte an i Porsgrunds gater.

Der ligger en koselig hvitmalet gaard paa Osebakken et sted. De lave vinduer, taket og hele byggemaaten fortæller at den er et minde fra en svunden tid. Den har forunderlig nok, faat lov til at beholde sin gamle skikkelse gjennem aarene, naar undtas at der av og til er blit stelt paa den. Nu ligger den ærværdig i sin beskedenhet og gjør ikke længer krav paa at bli regnet til dem som glimrer; men har allikevel sin charme. -

I syttiaarene bodde der i denne gaard en mand som het Per Christensen. Han var kjøbmand, og far til teaterchef Halfdan Christensen, som saa dagens lys for første gang deroppe. Per Christensen var født i Mælum og var allerede en bereist mand, da han bosatte sig her. Han var gift med en enkefru Hanna Aanesen, og det varte ikke længe efterat de hadde slaat sig ned her, før de vandt sympati og venskap i nabolaget, og hos alle som ellers fik anledning til at komme sammen med dem. Folk likte den vakre greie manden og hans altid venlige og elskværdige hustru som var saa imøtekommende og som bestandig hadde laget det varte saalænge de bodde deroppe. Kanske var det særlig fruen som gjorde sig avholdt. Var en syk i nærheten og hun fik vite om det avla hun altid et besøk, og for mange av de ensomme gamle, var dette saa underlig, det var en ukjendt ting og virket som et solstreif i deres tilværelse.

Halfdan slegtet i ett og alt paa sine forældre. Han hadde arvet deres gode egenskaper, farens lyse sind og morens engode hjerte, og det var just de egenskaper som gjorde han til det han blev for sine kamerater i deres liv og lek i de unge aar. Hans venner fra barnedagene fremhævet ogsaa som et fremtrædende træk hos ham han var saa glad i sin mor. Og idag mindes kanske hans gamle kamerater, venner og veninder - han hadde begge dele - den tid de lekte sammen med «han Halfdan» i de smale gater paa Osebakken.

For Halfdan var altid den som ledet leken, fortæller en dame som var sammen med ham i barneaarene. Han var selvskreven til at føre an i alt som het lek, og aldrig faldt det os andre ind at mukke eller sætte os op imot det som han hadde sagt. Han hadde en egen merkelig evne til at faa alle til at lystre, uten skjend og vondord, naar han sa: "slik skal det være"! saa blev det slik, og aldrig var der trætte eller uvanskap naar han var med. Derfor gik ogsaa leken saa let og selv vi piker fik være med, vi blev aldrig ertet naar han stod i spissen. Og inde i Christensen store indelukkede gaardsrum vasr det saa kjækt og ugeneret, og leke gjorde vi bestandig.

Halfdan paa krigsstien.

Halfdan eiet en sjelden livlig fantasi og kom stadig med nye ideer og nye paafund. Men det var to ting han særlig yndet, det var at leke krig og spille teater. Nesten hver eneste eftermiddag samledes gutterne i gaten i hans gaardsrum, hvor de blev stillet op og saa marsjerte de taktfast og kjækt gjennem gaterne, med Halfdan som fører ved siden alvorlig, som det sømmet sig i en krigsmand og med dragen sabel i høire haand. Men tamburen gik foran og dundret av livets kræfter løs paa en tom blikboks som hang i snor rundt halsen paa ham. Det merkeligste var imidlertid at disse krigerske togt foregik saa rolig og værdig. Der hørtes ikke skrik og skraal fra den troppen, nei stille og ordentlig kom de som om det var selveste kongens garde som marsjerte. Derfor var det heller ingen som klaget over "uskikkelige gutunger" - tvertimot, det var ikke frit for at mødrene saa paa gutterne sine med en viss stolthet. -

Mor til en av hans mange kamerater fra barneaarene vet ogsaa at fortælle mangt og meget. Det var ikke frit for at der var en viss vemodig klang i den gamles stemme da hun skildret deres liv og lek.

- Der stod mangt et voldsomt slag under lierne i Borgeaasen og paa Bjerketvedt i de dage, sier hun. De laa ikke hjemme i gaterne og huiet og skrek, nei de drog avsted i stram marsj gjennem Hovengen og opover under fuld musik, med Halfdan, høvdingen ved siden. Ikke sjelden foretok de lange utmarsjer til Bjørkedalen f. eks. og levde glade dage i fjeldet ved sommerstide. Det var en kontorist paa Osebakken, han het Tobiassen - var ungkar forresten, - interesserte sig for disse guttene, og ikke sjelden hændte det at han møtte dem naar de var ute paa langfærd. - Ja, Halfdan var en kjæk gut sluttet hun, han var lik forældrene sine. For de var ogsaa saa liketil og greie, det var ikke tale om noget som het overlegent ved de menneskene.

Slik lyder det hos alle som kjendte dem, og der gaar et slags frasagn om Christensens den dag idag.

Hans debut som teaterchef.

Halfdans anden store passion var som nævnt - naturligvis - at spille teater, og den før nævnte dame, som kjendte ham i barneaarene, fortæller videre om dette:

- Oppe paa trevet hjemme hos forældrene hadde Halfdan indredet et teater, hvor der blev spillet ofte, naar sæsonen var inde. Jeg husker engang der skulde opføres et stykke hvor han og Fredrik Krohn hadde hovedrollerne. Dengang hadde ogsaa jeg en rolle omend den var temmelig beskeden. Jeg stod oppe paa loftet med en dukke paa armen, da Halfdan kom bort. Han saa paa mig en stund, maalte mig likesom med øinene og sa derpaa:
- Du kan ta imot billetter du! -
- Det kunde jo ikke falde mig ind at mukke, dessuten var det en ære at faa lov at være med. - Entreen var knapper og og naar forestillingen var slut laa der en anseelig samling i skatmesterens kasse, - det var knapper i alle skikkelser og størrelser, likefra de smaa perlemorsknapper i fløielsdresserne til de store massive, maken til dem som "Gunnar Vægter" hadde hat i vinterfrakken sin. -

Halfdans lyst til skuespil og denslags merkedes tidlig, og det var ikke bare paa loftet hjemme at han laget teater. Nede i de gamle sjøboder nedenfor Wiibebakken blev der ogsaa laget scener hvor der blev opført større stykker. Og Halfdan var den selvskreven direktør, og der var heller ingen anden som i den grad sat inde med betingelser dertil som ham. En liten anekdote, som de fleste av vore læsere vel kjender fra før, viser at han allerede dengang var en gløg og opfindsom teatermand.
- Engang, fortæller en av hans kamerater fra den tid, blev der opført et stykke hvor der forekom endel vanskelige repliker. En av de unge skuespillere kunde slet ikke lære sin replik og den teaterchef var fortvilet over sin kollegas totale mangel paa opfatningsevne, eller hvad det nu skyldtes indtil han utklækket en genial plan: Han skrev den vanskelige replik op paa den forreste scenevæg med kridt, slik at bare skuespilleren, men ikke publikum kunde se den.

Og nu gik det utmerket, men folk kunde bare ikke forstaa hvorfor den ene av de optrædende stadig vendte blikket mot det høie likesom han søkte noget oppe under taket. Det var endel indviede som kjendte til hvordan det hang sammen.

Halfdan starter en fabrik

Halfdan fandt stadig paa noget nyt. Saaledes fik han engang etableret en hel liten trævarefabrik som producerte - blomsterpinder. I et skjul i den gaard hvor Porsgrunds handelslag nu er, samlet han en sommer kameraterne om sig og forla dem sin ide. Og fra den dag blev der arbeidet i skjulet av flittige hænder som spikket og spikket til der sat blemmer baade her og der. Blomsterpinderne blev forarbeidet i alle størrelser, og alle former. Der var smaa pinder for blomsterpotter og der var store til kirkegaarden, pinder med alle slags fine utskjæringer, og grønmalte. Pinderne blev falbudt rundt om i husene og handelen gik strykende, der var pinder fra 5 og op til 50 øre, saa det blev en pen skilling av det tilslut.

Og mange var de ideer som Halfdan kom frem med - han hadde en rik fantasi som stadig fandt paa noget nyt.

I katter var han svært glad, fortæller hans gamle venner, han kunde ikke se en kat uten at han maatte ta fat i den og kjæle for den - det var ogsaa et træk ved ham.

*

Der var i det hele ved Halfdan noget, som man ikke fandt hos andre gutter. Derfor blev der ogsaa slik sorg paa alle gutterne den dag da han reiste fra dem og sindet blev tungt - det var som glæden blev tat fra dem med ett.

Og idag staar de gamle kamerater spredt, gutterne er blit mænd men naar de hører Halfdans navn nævne, da tør det nok hænde at de mindes gutteaarene, de solfyldte dage da kampgnyet ljomet i skogene og sindet var stemt til fest under en blaa himmel i guttedagens store eventyrtid.

Nu heter Halfdan aldrig andet en teaterchef Christensen, men for dem staar han endnu som føreren i leken, kameraten med det aapne ærlige sind.

Peer Gynt.

Fra:    Porsgrund Dagblad 19. august 1919, s. 1-2 Oversikt avisartikler
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen