Brigg Fidelia

Frygtelige lidelser

(Meddelt «Sandefjords Blad)

Briggen «Fidelia» fra Brevik der nu ligger og losser med Cokes fra London til Hr. Kulhandler Larsen, Sandefjord, maa med Rette siges at have havt en besværlig Reise.

Det er sørgeligt at høre Mandskabet fortælle om de Lidelser, de maatte udstaa.

Fartøiet afgik fra Porsgrund trælastet direkte for London den 13de September f.Aar.

Saasnart Skibet var kommet tilhavs mødte det voldsomme Storme fra Vest. Her laa Skibet og baksed i hele 4 Uger, hvorunder det sprang læk og maatte saa søge Nødhavn i Lillesand. Efterat have ligget der i 8 Dage, gik Skibet tilsjøs igjen. Endnu engang de samme voldsomme Storme, saa Skibet ikke naaede London før sidst i Oktober.

Lossede der sin Ladning og indtog Cokes for Sandefjord.

Den 20de November afgik «Fidelia» fra London og naaede ikke hid før den 4 ds,. efter at have brugt 5 maaneder paa en Londonreise.

Var Turen bort ond og besværlig saa var dog hidturen ti Gange værre.

Kommen ud i Nordsjøen, blev Fartøiet anfaldt af de voldsomme Øienstorme, hvorom Aviserne tidligere har havt saa mange sørgelige Meddelelser.

Frygtelig Slid og vaagne Nætter fulgte nu paa hinanden Slag i Slag. Skibet var flere Gange under den norske Kyst, men blev drevet tilbage igjen. Provianten begyndte ogsaa at mindske saa man maatte bestemme sig til at søge Nødhavn i Leithsfjord.

Den 22de December kom det da ind til Leith, hvor man maatte anskaffe nye Pumper og foretage endel andre Reparationer.

Den 10de Januar gik Briggen tilsjøs igjen; men allerede Dagen efter blev den overfaldt af en af de værste Nordost Storme, som har raset i Vinter.

Nu fulgtes Storm paa Storm med streng Kulde, saa Skibet var fuldstændig overiset. De Lidelser, Mandskabet under dette maatte udstaa, lader sig lettere tænke end beskrive. Frygtelig Stonn og Skibsdækket glat som en Isklump. De frøs og sled og arbeidede Dag og Nat, saa flere af dem tilsidst holdt paa at give sig over.

En af dem siger, at han heller ønskede sig paa Tugthuset end oftere at udstaa saa frygtelige Lidelser.

Endelig fik de da god Vind og naaede hid 5te ds.

Tænk 5 Maaneder paa en Reise til og fra London!

(Bratsberg Blad 17.02.97)