Den gamle «Gymnastikken» i ny drakt

Johnny Sørensen

Bakgrunnen for Brevik Historielags søknad til Porsgrunn kommune om å overta den gamle gymnastikkbygningen i Brevik hadde to hensikter. For det første ønsket vi å beholde huset, som er bygd i 1884, som en del av det gatemiljø huset ligger i. Det vil gå inn i den plan som er under arbeide for bevaring av miljøet i Brevik sentrum. For det andre hadde museet et prekært behov for magasin, spesielt til museets større gjenstander. Som magasin er den gamle gymnastikksalen vel egnet. Her har vi muligheter for å legge forholdene til rette slik at man kan bygge seg opp et restaureringsverksted for museets gjenstander. Man har plass til å bygge opp utstillinger osv.

Intensjonene fra historielagets side i forbindelse med tilbygget var å gjøre området så trivelig som mulig; unngå å få «døde» bygninger i Brevik sentrum, være behjelpelig med å skape et levende miljø i stedet for tomme hus eller alternativer som parkeringsplasser på eiendommen.

Tilbygget er satt i stand slik at det egner seg utmerket som en pensjonistbolig. Tanken var at man på denne måten kunne være behjelpelig med å frigjøre større, tungvinte hus for eldre mennesker som ønsket å bo moderne, lettvint og sentralt i Brevik.

Vår museumsbestyrer Aasmund Beier har vært den fagmannen på området som, sammen med fagfolk både på fylkesplan og kommunalt plan, har sørget forat bygget til enhver tid under oppbyggingen har fulgt de retningslinjer som bor legges til grunn for tilpasning i det gamle Breviksmiljøet. Restaureringen av selve gymnastikksalbygningen har selvsagt vært betryggende under Beiers fagkunnskap og oppfølging. Dyktige folk og de beste håndverkere har vært benyttet på de områder der det krevdes godt fagarbeide.

Før man satte i gang med dette arbeidet, ble det nedsatt en komité med Leif Haugen som formann. Denne komitéen skulle sørge for at det praktiske arbeidet ble gjennomført. Dugnader ble satt i gang, snekkere, rørleggere, malere, elektrikere, murere osv. kom på plass til rett tid.

Historielaget har her trukket store veksler på Leif Haugen. Han har vært formann og byggekoordinator for hele prosjektet. Han har lagt meget av sin fritid i dette arbeidet - men så har også resultatet blitt førsteklasses.

Utdrag (s. 62-63) fra:
Brevik Historielag: Årbok 1990
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen