Wilhelm Swensens forfatterskap

[mindre meldinger og notiser ikke med]

1917.
Snaasen Prestegaard.
(Innberetning.) Fortidsf. Årsb. 1916, s. 121-24 (usignert). ill., derav 3 av forf.

1920.
Bergens kirker. 8 ill. artikler i Dagen. Innledning 15/5, I. Mariakirken 22/5, II. Domkirken 29/5, III. Korskirken 5/6, IV. Nykirken 12/6, V. St. Jørgens Hospital 19/6, VI. Årstad kirke 26/6, VII. Sandvikskirken 317.

1923.
Vore gamle julesange. Dagen 24/12. ill.

1924.
De gamle Porsgrundsbilleder. Porsgrunds Dagblad 5/1.
Om gamle inngangsdøre i Porsgrund. Brevikposten 16/12. Porsgrunds Dagblad 16/12. 3 ill. av forf.

1925.
Gamle Porsgrundsbilleder. Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift, Skien, s. 21-45. ill. og med katalog.

1926.
Gamle Storgaarde. (Notis om herregården Bjerkevold i Eidanger, Brevik Dagblad 28/9, (sign. W. Sw.»
Omkring Lysthusaasen. Grenmar 24/12. 2 ill. av forf.
Litt av hvert fra Trøndelagen. Norsk Folkekultur 12. årg. Skien s. 97-108 (med noter).

1927.
Den gamle bygning på Vestergård Sandøy Dyvag. (Innberetning.) Fortidsf. Årsb. 1926 s. 179-188. ill.. derav 5 av forf.
Et ukjent Porsgrunnsbilde av Linaae. Grenmar 10/12 1927. ill.
En håndverkerslekt i Skiensfjorden. Norsk Folkekultur. Skien 1927, s. 97-107. ill.
Eidanger Prestegaard. Porsgrunds Dagblad nr. 6, 8/1, med 1 ill. av forf.
Eidanger-alléen. Porsgrunds Dagblad 19/2. Med 1 ill. av forf.
Porsgrunds prestegard. Grenmar nr. 158, 16/7, med 2 ill. av forf.
Et hundreårsminne. Ludvig van Beethoven. Grenmar 26/3. ill.
Stathelle. Kunst og Kultur 14. årg. Oslo. s. 93-102. ill., derav 4 av forf.
Amerikas små hjem. Porsgrunds Dagblad 12/9 1927.

1928.
Amalie Olaussens hus i Helgeroa. Fortidsf. Årsb. 1927 s. 141-146. ill., derav 6 av forf.
Gamle trær og haver i Porsgrund. Grenmar 24/12. ill., derav 1 ill. av forf.
En ammel julesang. Porsgrunds Dagblad 24/12. ill.

1929.
To gamle Larviks-gårder. I. Den gamle Tollbod. II «Smithe-garden», Storgaten 10. Fortidsf. Årsb. 1928 s. 123-134. ill., derav 10 av forf.
Fra Telemarken. Studier i bygningsskikk. Fortidsf. Årsb. 1928 s. 139-152. ill., derav 7 av forf.
Hus og hjem i Brevik (Fra Brevik i gamle dager. Slekter, samfundsforhold og bygningsskikker.) Utg. av Breviks historielag, Brevik. s. 71-79. ill., derav 3 av forf. Referert i Porsgrunds Dagblad nr. 272, 25/11.
Fra Kapitelbjerget til Borgestad kapel. Porsgrunds Dagblad 24/12. Med 3 ill. av forf.
Truels Stolmager. Grenmar 24/12. Med 1 ill. av forf.
Det gamle Porsgrund. Om dannelse av en forening til undersøkelse av byens lokal- og kulturhistorie. Grenmar 31/12.

1930.
Olavsminner i distriktet. Porsgrunns Dagblad 18/6. ill.
Ildsted. Prydkunst, Oslo nr. 6 (9/10). 1 ill. av forf.
Ildsted II. Prydkunst, Oslo nr. 9/10. 1 fot.
Ofrevise. Prydkunst, Oslo nr. 9/10. 1 tegn. Noter av forf.
Wessel på Bjørndalen. Grenmar 24/12. Med 1 ill.
Gammelt jern. Porsgrunns Dagblad 24/12. ill. derav 4 av forf.

1931.
Ildsted III. Prydkunst, Oslo nr. 1/2. 1 ill. av forf.
Falkum-Portalen. Fremskridt (Skien) nr. 20, 24/1. Med 2 ill. av forf.
Det gamle kjøkken. Porsgrunns Dagblad 24/12. ill., derav 2 av forf.
«Halen» i Langesund. Porsgrunns Dagblad 31/12. ill., derav 1 av forf.

1932.
Langesund kirkes restaurering. Fylkesavisen. A/S Skiensfjordens presse nr. 168, 22/7 (stor artikkel), ill.
Langesund kirkes restaurering. Langesund nr. 56, 23/7 (kortere artikkel).
Skriften på ruten. Grenmar 24/12. ill.
Litt om eldre musikk og notetrykk fra Skien.Datert 29/12 1932. «Grenmar».
Byens ansikt. Det gamle Porsgrunn som forsvinner. Porsgrunns Dagblad 24/12. ill., derav 2 av forf.

1933.
Immanuels Kirke i Vestre Porsgrunn. Søren Nielsens interiør. 1758. Porsgrunns Dagblad nr. 299, 23/12. ill., derav 2 av forf.

1934.
Loven og materialene. Byggekunst s. 104.

1935.
Et telemarksrum i Fylkesmannsboligen (Skien), Sveinung Svalastogas Draumkvede-dekorasjoner. Skiensfjordens presse 24/12. ill.
Tårn og spir på Eidanger kirke. Porsgrunns Dagblad 23/8. Med 2 ill. av forf.

1937.
Husfreding i Telemark. Skien-Telemark Turistf. Porsgr. 1937. ill., herav i av forf.
Et sjeldent funn i Eidanger kirke. Fylkesavisen, Skien, nr. 254, 1/11 (notis).
Et funn Eidanger kirke. Telemark Arbeiderblad nr. 254. Skien 2/11 (notis).
Alter og prekestol i Porsgrunnskirkene. Porsgrunns Dagblad nr. 299, 24/12. Med 6 ill. av forf.

1938.
Porsgrunnskirkenes stolsamlinger. Porsgrunns Dagblad nr. 298, 24/12. Med 10 ill. av forf.
Linaae, Paul Sohnwall. Norsk Biografisk leksikon, bind VIII s. 380-81. Oslo 1938.

1939.
Eneboliger Porsgrunn. Byggekunst, 21. årg. s. 92-94. (3 utførte byggearbeid.) ill.
Dukkehjem i Porsgrunn. Porsgrunns Dagblad nr. 298, 24/12. Med 3 ill. av forf.

1940.
Ulefos hovedgaard. I. Byggherren. II. Arkitekten. III. Byggearbeidet. Ulefos. En norsk herregård. Utgitt av Riksantikvariatet i serien Norske Minnesmerker. Oslo s. 35-78. ill.
Lille Ulefos. I samme publikasjon s. 161164. ill.
Romnes kirke. I samme publikasjon s. 165177. ill. Forf. oppmålingen samlet s. 205-218.
«Roligheden» i Porsgrunn. Porsgrunns Dagblad nr. 184, 9/8. ill., derav 1 av forf. (samme i Brevikposten 9/8).
Kirken på Kapitelberget. Grenmar, 24/12. Med 2 ill. av forf.
Orglet i Østre Porsgrunns kirke. Porsgrunns Dagblad 24/12. Med 1 ill. av forf.

1941.
Nes Kirke. Skien-Telemark Turistf. Årsb. Arb. 1940-41, Skien, s. 95, ill.
Kirken på Kapitelberget. Et ærverdig minne om norsk kirkebygningskunst middelalderen. Nationen 12/4. ill.
Skiens gamle kirke. Professor Jørgen Henrik Rawerts første monumentalverk i Norge. Fylkesavisen nr. 298, 23/12, forts. nr. 300, 27/12. Med 1 ill. av forf.
St. Olavs kirke i Bamble. Et sentrum for Olavsdyrkelsen i Grenland. Bamble kirke som motiv i Ibsens «Brand»? Porsgrunns Dagblad nr. 298, 23/12, s. 5-6. Med 5 ill. av forf.

1942.
Våre prestegårders skjebne. i Fortidsf. Arsb. 1940 s. 5-48. ill., derav 1 av forf. Også gitt ut i serien Fortidsminner som nr. XXI, Oslo 1943.
Hjartdal kirke gjenreist. Fortidsf. Årsb. 1940, s. 123138. ill., derav 2 av forf.
Bamble kirke og Ibsens Brand. Porsgrunns Dagblad nr. 10, 13/1 (svar på innlegg fra P.P. s.st. 10/1).
Nordre Tvelten i Eidanger. Porsgrunns Dagblad nr. 169, 25/7. Med 1 tresnitt.
Kapitelbergkirken må vernes. Et varsko til publikum. Varden nr. 173, 30/7. Det samme i Skiensfjordens Presse 1/8.
Kyrkjehuset. Aamotsdal kyrkje 150 ars jubileum 1792-1942. Porsgrunn 1942. s. 139. 7 s. ill..

1943.
Jarand Aasmundson Rønjom. En bygdekunstner. Fortidsf. Årsb. 1941, s. 1-26. ill., derav 5 av forf. Også gitt ut i serien Fortidsminner som nr. XXIII) Oslo 1943.

1944.
Loft og bur. Skien-Telemark Turistforenings Årbok, Skien 1944 s. 45-56. 8 ill. 1 av forf.

1945.
Breviks Bygningskultur. Porsgrunns Dagblad nr. 14, 23/6.
Til Danske venner i Sønder-Jylland. Faksimiltrykk, fremstillet med velvillig støtte af Hammerschmidts Klichéfabrik, Aarhus. Dybbøl-Postens Bogtrykkeri, Sønderborg og Grosserer Louis Petersen, Sønderborg. 6 ill. av forf.
Bamble kirke 100 år. Porsgrunns Dagblad 20/10.

1946.
Typehus for Norsk Hydro. Byggekunst s. 149. (Prosjekt.) ill. av forf.
Porsgrunnshuset. Porsgrunns Dagblad julenr. Med 4 ill. av forf.

1947.
Frygter Gud og ærer Kongen. Kongehyldest i norske kirker. Fortidsf. Årsb. 1944, S. 43-88. ill.. Telemarkstuen.
Telemark Husflid og Husindustriskule. Jubileumsskrift 1932 -47 s. 25-38. ill.
Veggdekorasjoner avdekket Floodegården i Porsgrunn. En av i empiretidens bygninger i Porsgrunn. Porsgrunns Dagblad 25/2. ill.
Dansk arkitektur gjennom tidene. Aftenposten nr. 91 (kronikk).
Moses og Aron i Østre Porsgrunns Kirke. Porsgrunns Dagblad 1/11. ill,
Norsk Trearkitektur. Byggekunst - tillegget s. 29. (Melding av Halvor Vreims bok (notis).
Eldre Bergensarkitektur. Byggekunst s. 110-11. (Melding av 4. bind utg. av Bergens Arkitektforening.) ill.
Det skjulte Porsgrunn. Porsgrunns Dagblad julenr. Med 8 ill. av forf.

1948.
Håndverk og tradisjon. Ved Porsgrunn Håndverk og Industriforenings 100 års jubileum. Porsgrunns Dagblad 13/1. ill., derav 5 av forf.
Vår tids kirkestil. Den norske kirkes presteforenings 19. generalforsamling i Trondheim 26.-29. aug. 1947. Oslo 1948. s. 96-112.
Byggeskikken i Buskerud. Norske Gardsbruk, bd. VI, Oslo, s. 93-98. ill.
Konkurranse om Namsos kirke. Byggekunst s. 13-15 (konkurranseutkast sammen med arkitekt Helge Thiis). ill.
julemotiver i Nidarosdomen. Nidaros Domkirkes Menighetsblad, julen 1948.
Cochegården og Tollboden i Brevik. En oppgave for kommunen og staten. Porsgrunns Dagblad julenr. Med 5 ill. av forf.

1949.
Svensk hjembygdsvern. i Fortidsf. Årsb. 1946, s. 97-108. ill.
Porsgrunnskirkene. Porsgrunns Dagblad 31/3 (innlegg dat. Thm. 26/3).
Påskemotiver i Nidarosdomen. Nidaros Domkirkes Menighetsblad nr. 7, 10/4.
Rafnes i Bamble. Porsgrunns Dagblad julenr. Med 6 ill. av forf.

1950.
Herregårdene ved Ulefoss. Skien-Telemark Turistf. Årbok 1948-49, Skien 1950. ill.
Arbeidet ved Nidarosdomen. Norsk Tjenestemannsblad. Nr. 2. ill.
De gamle skrifter. Nidaros Domk. Menighetsblad. Julen 1950.
Hopperstad stavkirke i Sogn. «Vi selv og våre hjem». Nr. 12. ill., hvorav 2 av forf.
Borgestad gård. Porsgrunns Dagblad. 23/12. Med 6 ill.. av forf.

1951.
Et dikt i sten. Nidaros Domk. Menighetsblad 15/1.
Fra barokk-residens til kjøpmannshus. Et arkitekturmotivs vandring. Fortidsf. Årsb. 1950 s. 51-78. ill., derav 5 av forf.
Storgårdene våre. «Vi selv og våre hjem» nr. 5. ill.,
«Lønn-anger og kapeller i Nidarosdomen». «Vi selv og våre hjem» nr. 12 1951. ill., 1 av forf.
Strøket omkring Ibsenhuset på Snipetorp. En oppgave som må tas opp. Varden (Skien) 4/4. ill., derav 1 av forf.
Akantus. Byggekunst-tillegget s. 12 (melding av Roar Hauglids verk).
Hus på landet. Byggekunst-tillegget s. 29. (Melding av Gunnar Bjerkes bok).
Norske hus. (Anm.) Kronikk i Adresseavisen 26/1.
Husfreding i Trøndelag. Trondhjems Turistforenings Årbok 1951 s. 11-21. ill.
Gamlekirken i Bø. Skien-Telemark Turistf. årbok 1950-51. ill.
Paramenter. Arb. for Nidaros Bispedømme. T.heim 1951 s. 66-72.
«Barnets julesang». Nidaros Domk. Menighetsblad, julenr., m. noter av forf.

1952.
Gramgården i Trondheim. 1. Et enestående kulturminne. Fortidsf. Årsb. 1951-52 s. 115 -127. ill. (II. Gramgårdens skjebne av Arne Nygård-Nilssen.)
Kingos påskesalmer. Nidaros Domk. Menighetsblad, påskenr. 1952.
- gammelt og nytt i Paris. Reisebrev. Porsgrunns Dagblad 7/6. Med 2 ill. av forf.
Angers. Porsgrunns Dagblad 14/6. Med 3 ill. av forf.
Franske katedraler. Porsgrunns Dagblad 5/7. Med 4 ill. av forf.
Steinkirkene i Innherred. Trondh'ems Turistforenings årbok 1952. Trondheim, s. 1525. ill..
Trondhjems Arkitektforening 50.år Byggekunst s. 206.
Norske Kongeborger I. Byggekunst - tillegget s. 18 (melding av Gerhard Fischers bok).
Adolf L. v. Krogh. Byggekunst - tillegget s. 54 (minneord).
Falne kjemper. Floodegården og Frednes. Porsgrunns Dagblad 23/12. Med 10 ill. av forf.

1953.
Erkebispegården og Steinvikholm. Den norske kirkeprovins 1153-1953. Katalog for den historiske utstilling. Thm., s. 29-36. ill.
Kart over erkestiftet. Samme publikasjon s. 95-98 (liste over gamle kart).
På hellig grunn. Nidaros Domk. Menighetsblad nr. 2 1/2 1953.
Austråt. Trondhjems Turistforenings årbok 1953.
Levende middelalder. «Vi selv og våre hjem» nr. 7/8 1953. ill.
Engelske katedraler. Porsgrunns Dagblad, julenr. 1953. 5 ill.. av forf.
Vollan i Kvikne. Fortidsf. årbok 1953, s. 63-84. ill., derav 1 av forf.
Henrik Bull. 1864-1953. Byggekunst nr. 4. Tillegget s. 13-14 (minneord).
Utdrag (s. 203-[208]) fra:
W. Swensen: Kulturbilder fra Grenland og Telemark. - Oslo 1954
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen