Skiensfjordens Mekaniske Fagskole og den teknologiske utvikling 1850-1935

Fra damp til bensinmotorer og elektronikk

av Håvard Hvalen

 1. Fra embetskultur og jernverksdrift til behovet for en ny type mekanisk innsikt og verkstedsdrift.
 2. Utviklingen fra seil til damp i skipsfarten og mekaniseringen av landbruket skaper behov for ny teknisk innsikt.
 3. Brønlund så behovet for dagskoler for mekaniske arbeidere
 4. Fra Brønlunds provisoriske skole på Vestsida til den nye Osebakken-skolen
 5. SMF under ledelse av Dicks og Kjølseth-brødrene.
 6. Skolens lærere
 7. Hvordan sønner fra gode familier ble menn på SMF.
 8. En tid hvor luften er fylt av elektriske bølger
 9. Den teknologiske utvikling de første 50 år av skolens historie:
 10. Om fabrikkbesøk og om å forstå seg på tegninger.
 11. Situasjonen på arbeidsmarkedet i det nye uavhengige Norge.
 12. Teknikersamfundet
 13. Et karakterdannende skoleopphold.
 14. Tekniker-ballet -"Porsgrunds-balernes absolute nr. 1" ?
 15. Teknikernes ferd utenfor skolen.
"Vore Forfædre klarte sig uden Kjøreveje og Dampskibe, Sirkelsage og Høvlemaskiner, Symaskiner og Parafinlamper, Træske- og Hakkelsemas- kiner o.s.v." Men vil de i dag klare seg foruten disse innretninger?

Innlegg i "Varden",1893.

Skiensfjordens Mekaniske Fagskole og den teknologiske utvikling 1850-1935
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen