Kildelitteratur

 1. Borchsenius, J.: Bratsberg Amt. Kristiania 1914.
 2. Børve, H.: To gamle Porsgrundshjem. Skien 1915.
 3. Coll, A. L.: Skiensfjordens Industri II. Kristiania 1902.
 4. Christiansen, Terje: Gjerpen bygds historie I-III. Skien 1971-85.
 5. Danmarks Adels Aarbog. Kjøbenhavn 1885.
 6. Fuglum, Per: En skute - en skipper. Trondheim 1988.
 7. Gjone, Toralf: Solum bygds historie I-II. Skien 1968.
 8. Hals, Harald: Eidanger bygdehistorie I-II. Skien 1968.
 9. Jacobsen, R.: Fossum Verk gjennem 400 år. Oslo 1939.
 10. Kjølseth, Anth.: Skiensfjordens mek. Fagskole 1884-1934. Porsgrunn 1934.
 11. Knudsen, Finn C.: Eidanger-Porsgrund. Porsgrunn 1932.
 12. Knudsen, Finn C.: Gjerpen-Porsgrund. Porsgrunn 1948.
 13. Knudsen, Gunnar: Optegnelser. (Erindringer, utrykt) 1921-1923.
 14. Lund, Carl: Porsgrund 1807-1907. Porsgrunn 1907.
 15. Lund-Tangen, Jac.: Fra Langesunds historie. Brevik 1977.
 16. Løvenskiold, B. H. von: Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784,
 17. Nissen, Bernt A.: Gunnar Knudsen. Oslo 1957.
 18. Norsk Retstidende nr. 2 - Christiania 1898.
 19. Pavels, Claus: Autobiographie. Christiania 1866.
 20. Qvisling, J. L.: Gjerpen. Den historiske del I-II. Kristiania 1919.
 21. Qvisling, J. L.: Gjerpen. Gaardshistorie. Kristiania 1921.
 22. Schilbred, C. S.: Eidanger bygdehistorie. Porsgrunn 1984.
 23. Schwach, Conrad Nic.: Erindringer af mit Liv. Arendal 1992.
 24. Seierstad, Ivar: Skiens historie I. Skien 1958.
 25. Solum Historielag Årsskrift 1992.
 26. Steffens, Haagen Krog: Slægten Aall. Oslo 1943.
 27. Svalastog, Kaare: Byer i emning. Oslo 1943.
 28. Svensen. Per Chr. Nagell: Eidanger bygdehistorie II-III. Porsgrunn 1984.
 29. Tønnessen, Joh. N.: Porsgrunns historie I-II. Porsgrunn 1956-1957.
 30. Vemmestad, Stian: Porsgrund og Omegns Sjømandsforening 1847-1922. Porsgrunn 1924.
 31. Wessel, Ellen/Knudsen, Lulli: Våre besteforeldre Guro og Christen Knudsen, deres barn og barnebarn. Oslo 1929.
 32. Østvedt, Einar: Paul Linaaes reiseerindringer. Skien 1970.
 33. Østvedt, Einar: Skiens historie II-III. Skien 1958-1959.
 34. Jernværkseier Jacob Aalls Optegnelser 1780-1800. Skien 1939.
Utdrag (s. 9-10) fra:
Harald Bache Bystrøm: Gatelangs i Porsgrunn. - Porsgrunn 1993
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen