Brevik Historielag

Innhold i årbøker

Søk i bøkene:

Årbok 1980
Side
Nicolay W. Coch: Litt om Ole Grubbe og hans slekt samt om forholdene i Brevik på hans tid9
Johnny Sørensen: Grimsby - isens destinasjonssted.24
C. S. Schilbred: På visitt i Brevik for 200 år siden.30
Ulrikka Gjønnes: Ola Godager - slik hun var, og slik hun minnes.38
Johnny Sørensen: Brevik Historielag - De første 25 år.57
Årbok 1981
Side
Trygve Hæhre: Litt av hvert fra Brevik i gammel tid9
Johnny Sørensen: Bilder fra nedre Setre i Brevik.40
Theodor H. Østvedt: Fra en gammel dagbok - beskrivelse av et forlis 187664
Anna Schilbred: Fra Brevik omkring 1915.67
Johnny Sørensen: Brevik Historielag 1951-1976.71
Klipp fra Brevik menighetsblad84
Årbok 1982
Sam Wiborg: H. M. Albretsens dagbok fra Bua Isforretning.9
Roger Halvorsen: Litt om merkelige planter i og omkring Brevik.27
Edvin Andersen: Øya Verksted i tiden 1940-1967.36
Harry Skui: Øya Verksted - som arbeidsplass.42
Carl Severin Albretsen: Rettssaken mot Claus Barclay.47
Johnny Sørensen: Bilder fra øvre Setre i Brevik.55
Klipp fra Brevik menighetsblad82
Fra leserne86
Innholdsfortegnelse for årgangene 1980 og 198189
Årbok 1983
Aasmund Beier: Handelsmuseet i Brevik.9
Johnny Sørensen: Fra Brevik omkring år 1900.17
Sigurd Rødsten: Skien Tolldistrikt.33
Anna Schilbred: Førjulsstemning i Brevik i 1860-årene.38
Harald Hansen: I robåt over Atlanterhavet.44
Sam. Eriksen: Bakkeskøitene.57
Johnny Sørensen: Bilder fra Åsen og Furulund.59
Klipp fra Brevik menighetsblad77
Fra leserne81
Innholdsfortegnelse for årgangene 1980, 1981 og 198387
Årbok 1984: E. Abrahamsen: Sandøya.
Årbok 1985
Nicolay W. Coch: Gunnerius Olsen forteller om sin tid som førstereisgutt9
Carl Severin Albretsen: Capitain Ole Grubbes Målebrev for «Magdalena Charlotte Hedevig» 21
Johnny Sørensen: Omkring et skolebilde24
Trygve Hæhre: Litt av hvert fra Brevik i gammel tid30
Johnny Sørensen: Bilder fra Kanalen, Heia og Blekebakken43
Klipp fra Brevik menighetsblad63
Årbok 1986
James Borschenius: Brevik sett med reiselivsøyne for snart 10 år siden 9
Leif Haugen: Stedsnavn i Brevik23
Carl Severin Albretsen: To medisinere fra Brevik33
Leif Haugen: Vi blir fattigere i Brevik38
Gammelt bilde fra Brevik sjømannsmisjon40
Carl Severin Albretsen: På fjorden42
Johnny Sørensen: Dører i Brevik45
Geir Aurstad: Brevik Historielag 1976-198670
Klipp fra Brevik menighetsblad81
Årbok 1987: T. A. Wiersdalen/T. Aasetre: Langangens historie.
Årbok 1988: Johnny Sørensen: Med post i 300 år.
Årbok 1989: Brevik i vår hjerter. 50 års kavalkade 1939-1969 [bildesamling]
Årbok 1990: Minner fra: «De gode, gamle dager»
Arne Olsen: Myradammene og litt til i parafinlampenes dager9
Leif Haugen: Stedsnavn i Brevik24
Johnny Sørensen: Vekteren gjenoppstår i Brevik39
Einar Gundersen: Minner fra Blekebakken47
Johnny Sørensen: «Town of Brevik» (J.W. Edy) 50
Carl Severin Albretsen: Mathias Edward Schilbred Midelfart, mennesket, legen og politikeren55
Johnny Sørensen: Ballastskuffa på Setretangen58
Johnny Sørensen: Den gamle «gymnastikken» i ny drakt62
Johnny Sørensen: Bark «Oryx» av Brevik64
Klipp fra Brevik menighetsblad75
Årbok 1991: P. Chr. Nagell Svendsen: Fornminner i Grenland.
Årbok 1992: Vår nære fortid
Johnny Sørensen: Da Brevik vurderte tilknytning til Stokkevannet9
Johnny Sørensen: 17. mai 189422
Hans G. Andersen: Et minne fra seilskutetiden29
Trygve Hæhre: Litt av hvert fra Brevik i gammel tid34
Johnny Sørensen: Fra avdukingen av Cort Adeler monumentet i Brevik73
Klipp fra Brevik menighetsblad82
Årbok 1993: Johnny Sørensen: Brevik skole 300 år.
Årbok 1994: Johnny Sørensen: Under tysk okkupasjon.
Årbok 1995: Johnny Sørensen: Breviksbanen 100 år.
Årbok 1996: Johnny Sørensen: Overfarten Brevik-Stathelle.
Årbok 1997: T. A. Wiersdalen: Eidangerhalvøyas natur og historie.
Årbok 1998: Johnny Sørensen: Båter bygd og levert av Trosvik verksted.
Årbok 1999: Johnny Sørensen: Bøker for folk flest
Årbok 2000: Eivind Abrahamsen: Fiske og fiskeskøyter.
Årbok 2001: Johnny Sørensen: Fra sjøfartsbyen Brevik.
Ragnhild Stamland: Håøya
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen