Capitain Ole Grubbes målebrev for «Magdalena Charlotte Hedevig»

av Carl Severin Albretsen

Brigantinen «Magdalena Charlotte Hedevig»s målerbrev er fra 1775 og sirlig skrevet med gotisk skrift. En brigantine er en skute med to master, den forreste med rær og mers, den aktre med gaffelseil. Ole Grubbes skute var omtrent 23 meter lang med en drektighet på 22 kommerselester, hvis jeg har tolket skriften rett. Kommerselest er et eldre mål for et skips rominhold og bæreevne. En kommerselest svarer omtrent til to registertonn.

Drektigheten ble lagt til grunn når havneavgifter skulle beregnes. Selve skipsmålingen og utstedelse av dokumentet var tillagt tollvesenets betjenter og embetsmenn. Målerbrevet var et viktig papir. Hele 7 underskrifter fra det kongelige Vestindiske og Guineiske kontor og Generaltollkammeret i København kom på Ole Grubbes dokument den 16. november 1775.

Utførelsen fra Brevik i slutten av 1700 årene var på godt 800 kommerselester årlig. Det var omtrent 1% av Norges totale eksport den gang. En skute som «Magdalena Charlotte Hedevig» var nok en verdifull representant for vår handelsflåte.

Capitain Ole Grubbe fyller 250 år den 10. oktober 1986.

Vi gratulerer!

Utdrag (s. 21) fra:
Brevik Historielag: Årbok 1985
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen