Stedsnavn i Brevik

av Leif Haugen

Vårt arbeid med å samle inn stedsnavn i Brevik fortsetter. Vi ser stadig bevis på viktigheten av vårt arbeid, de opprinnelige gatenavn blir «modernisert», forenklet og forflatet. Dette gjør at de mister sin naturlighet og forklarende betydning. Det har vært forskjellige gatenavn-komitéer i arbeid opp gjennom årene, og man kan i ettertid spørre seg om etter hvilken målsetting disse har arbeidet. Var hensikten å modernisere og forenkle eller å bevare de naturlige og folkelige navn. På meg virker det første som det mest sannsynlige.

Vi har i Brevik flere navn som tydelig bærer preg av denne forkrøbling, f.eks. bakken som går ifra Torgbakken og opp til bedehuset bærer i dag det unaturlige og uriktige navnet Bjørkegata. Dengang da strøket var vakkert, da huset til Isak Kittilsen, Oluf Birkeland og Hans Engebretsen lå der, dvs. før Telebyggets tid,

Setersvingen
ligger i «Tollbubakken», landskjent etter en ulykke i 1960-årene, da en buss med militære mannskaper kjørte rett ut gjennom betongmuren og falt ned i bakgården på «Tollbua».
Tollbua
Stor 2. etasjes trebygning beliggende på høyre side i havneinnløpet. En 1700-talls perle som minner oss om Breviks storhet i tidligere tider. Ranslehaven eller Oransjehaaven, det vi i dag kaller Kastanjehaven. Navnet stammer fra den tiden da en tidligere eier av «Tollbua» dyrket appelsiner (oranges) her. Ligger ved Setersvingen.
Smia
To små sammenvokste murbygninger som klamrer seg til fjellsiden midt i «Tollbubakken». Her har det også vært skomakerverksted i nyere tid (i 1960-årene).
Stålpressa
Brevik Staalpresnitigsverk, fabrikkbygning beliggende i bunn av «Tollbubakken», var tidligere et markant trekk i bybildet med sin høy fabrikkpipe. Bygget i 1910.
Garværloftet
ligger i Hoffmannsgate (Pilebakken). Fungerte også som Breviks første kinolokale i 1920-årene. Det var her min gamle oldefar så levende film for første gang i sitt liv. Han var da i 70-års alderen og hadde fraktet ved fra Kragerø til Brevik med en liten seilskøyte i mange år. Filmen åpnet med en scene der man ser en skute komme seilende mot seg. Den gamle reiser seg da sakte opp i salen og uttaler høytidelig «Nå kan'ke menneskene komme lengre.»
Ingebretsens tomt
Her lå Chrystie-gården, Breviks bidrag til samlingene på Norsk Folkemuseum. Brevik kommunale kino ble bygget her i 1963.
Middelskolebakken
går ifra Storgata og opp til Torgbakken. Gatenavnskiltet sier Trompetbakken. Dette er selvfø]gelig feil. Middelskolen ligger jo her.
Gummastikken
Høy trebygning uten vinduer mot Torgbakken, ble tidligere brukt som gymnastikksal for Brevik folkeskole og Middelskole. Ligger i Middelskole-komplekset.
Barclay-gården
Staselig gammel trebygning som ligger på toppen av Torgbakken på samme side som «Gummastikken». Ole Ibsensgate med jordmor-gården innerst i gaten.
Jordmor-gården
Et vanlig beboelseshus som ligger i nordre enden av Ole Ibsens gate. Sentral plass å bo for jordmoren.
Knivstikker'n
Vel, i sannhetens navn kan jo jeg også forstå at det å ha adresse Ole Ibsens gate er bedre enn Knivstikker'n. Men Knivstikker'n er det eldste av disse to navnene og blir brukt den dag i dag.
Plommehaven
Sikkert mange av i Brevik. Den jeg her sikter til, var etter forholdene stor, lå midt i byen og fungerte som have for flere bygninger. Beliggenhet i Torgbakken, bak Telebygget.
Bokta
strekker se fra Øvre Torvs nordvestre hjøme og til det sted der hvor Trosvikveien deler seg med Bergveien (les Bærjebakken).
Boktabakken
er bakken som ligger mellom Bokta og Koleraen.
Skoleberget
I bygningen som tidligere huset Brevik Brannvesen i Brannvaktgaten, lå Breviks første skole, derav navnet.
Hotellet
ligger tvers over Storgaten for Middelskolen. Dette var Breviks eneste hotell i en lang årrekke. Brevik Kommunale Kino lå i et tilbygg til denne bygningen.
Sladrerekka
Dette er en platting som ligger i den søndre enden av den lille alléen vi har i Storgata tvers overfor kinoen. Breviks Speakers Corner.
Pølseåsen
inneholder den minste av Breviks to tunneller. Dette var tidligere et mye brukt friområde med fin utsikt over byen. Har også båret navnet Baker Olsens ås.
Mette Linas ås
ligger mellom PøIseåsen og Bjørkåsen. Eneste beboer her var Mette Lina (ca. 1920).
Bedehusløkka
Også et av byens friområder. Ligger syd for bedehuset. Mye ødelagt av veistøy etter at E-18 ble bygget i bro tvers over området.
Bjørka
Fin fotballslette mellom Mette Linas ås og bedehuset.
Tollbubakken
Navnet tilsier bakken til «Tollbua», altså fra dagens brannvakt og oppover til Setersvingen.
Grubbehaugen
Her lå den gamle folkeskolen. Nedre bygning som var det første rådhuset i Brevik, oppkalt etter skipper Jacob Grubbe.
Det gamle ferjested
Senere kalt Vikingbukta like vest hvor fjordbussene i dag holder til.
Vikingbukta
Oppkalt etter hotell Viking, senere kalt Central-gården eller Sentrumgården.
Lilletorvet
Her var skyssforretning og staller til hestene til Gjeruldsen.
Øvre Torv,
Tidligere kalt Stortorvet. Sentralt torv midt i byen
Fisketorvet
Byens handelstorv. Hit kom fiskebåtene med dagens fangst før fiskebasaren ble bygd.
Dahlins hjørne
Breviks berømte hjøme, oppkalt etter skredderrnester Dahlin som drev sin forretning på hjørnet her.
Den sorte konstabel
Trang passasje i bakgården til Sparebankens gård. Det var malt en konstabel på murveggen. Alle ungers skrekk.
Susebakken
Den bratte bakken fra Grubbehaugen og ned til Torgbakken. Skolevei. Her gikk det så det suste, spesielt om vinteren.
Gropa
Den første veien til Strømtangen gikk over en liten trebru ytterst i Gropa. Senere var her en brygge (1950-årene) som var utgangspunkt for fjordbussene.

artikkel 1 | artikkel 2

Utdrag (s. 24-38) fra:
Brevik Historielag: Årbok 1990
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen