På fjorden

Carl Severin Albretsen

Breviksfolk har alltid likt seg på fjorden og øyene omkring. Dagsturer med medbragt mat har vært vanlig på søndagene om sommeren i generasjoner. Mens foreldrene satt på svabergene, var barn ute og prøvde fiskelykken. Sent på sommeren ble det også plukket litt blåbær som tilleggskost. Omkring århundreskiftet var fotografering en ren epidemi. Fra Cornelius Røe's fotoaktivitet har vi to bilder fra denne tiden.

Det ene bildet viser at kaffekjelen er satt på primusen - grammofonens forløper, spilldåsen, er også tatt med. En nydelig sommerdag som Theodor Corneliussen priser stående. Blant andre sitter Dorothea Røe i solskinnet.

Det andre bildet viser en større sammenkomst med familiene Wirsching, Corneliussen, Røe og Albretsen. Var det en begivenhet som ble feiret? Vi vet ikke, men det synes som om alle er pyntet til fest. Kunne fotografiet være tatt på Henrik Albretsens «Bua»?

På «Bua» kunne det ofte være mange gjester. Fra dette landstedet foreligger det en morsom dagbok. Vi «sakser» fra 4. august 1904. Denne dag har Louise Heiberg Elgesem ført pennen.

Flagget som vaiet på «Bua» i 1904 var nok det rene norske flagg. Allerede i 1894 hadde Henrik Marcus Albretsen heist det første og eneste sådanne i Mørjefjorden. Han skrev da i dagboken at det «blir ikke det eneste rett lenge forhaapentlig». Som vi vet, tok det 11 år før «sildesalaten» offisielt ble borte.

Folksomt paa Bua. I alt 29 Personer. Det var Boghandler Albretsens Familie, Stosens og Wirschings fra Christiansand og Brevig. Albretsens kom til Frokost, de andre til Middag. Flaget blev hejst til ære for Selskabet. Det var to Bordsetninger. Haaber at alt hvad de nød bekom dem vel her nede. Lenge siden at have vært saa mange samlede paa en gang som igaar. Den Dag vil jeg alltid mindes. Dagen tilbragtes med at bade, hvile Middag, ro paa Dammen og bese seg omkring og rigtigt nyde Landluften og Apetiten ikke mindre. Vi fulgte Selskabet ned til Bryggen ved Maren og saa dem vel avsted. Lit øde var det da vi kom op, men saa var det til at rydde og sette alt paa Plads igjen. Derefter at begive seg til Ro efter Dagens Begivenheter.

I Eftermiddag drager vi hjemover efter at have tilbragt en dejlig Ophold her nede. Hjerteligt Tak for meg til Albretsen og Frue paa Bua. Melkeglaset bliver et Savn naar jeg kommer hjem.

Litteratur:
Morskabs-Dagbog for «Bua», 1976.
Editores: Mima & Trygve Borg.
Fotografier fra Johanne Heibek.

Utdrag (s. 42-44) fra:
Brevik Historielag: Årbok 1986
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen