Stedsnavn i Brevik

Leif Haugen

Brevik Historielag har det siste året arbeidet med å registrere steds- og gårdsnavn i Brevik og omegn. Dette arbeidet er meget viktig, da disse navnene har lett for å forsvinne i generasjonsskiftene. Den oppvoksende generasjon vet f.eks. ikke at det på Lilletorvet stod en stall med to hester i for bare 25 år siden. Slike ting registrerer Historielaget på sitt store bykart, som er under kontinuerlig oppdatering. Vi har kommet så langt i arbeidet nå at vi kan prestere en smakebit fra kartet vårt, den største perlen i hele kommunen:

Øya i Brevik. For å anskueliggjøre dette på en god måte for leseren, har vi supplert kartet med fotografier. En annen ting som vi legger vekt på, er språket. I denne forflatningens tidsalder er Breviksspråket utsatt for store påvirkninger, derfor er navnene skrevet slik de uttales.

Brevik Historielag vil ha dette kartet så riktig som mulig; vi må derfor be leserne om hjelp. Har du stedsnavn på Øya som ikke er registrert på kartet i denne årbok, kontakt Leif Haugen. NB. Gatenavn som står i Porsgrunnsguiden er ikke registrert på vårt kart.

Fiskebasarn -
en trebygning som lå langsetter kanalen på Rådhusplassen, revet i midten av 60-årene.
Cocheverven -
det område som vi nå kaller Rådhusplassen.
Røeverven -
åpen plass østenfor tidligere Øya verksted
Nekkabakken -
går fra Havnegata til toppen av Hauen, oppkalt etter en beboer ved navn Nekka.
Hauen -
nåværende adresse er Haugstien
Brannslepet -
har fått forandret sitt navn til Kirkeslepet.
Løkkes brygge -
Røevervens nærmeste nabo i øst.
Blekkvarn -
heter egentlig Brevik Blikvarefabrik.
Cochebua -
stor sjøbu i området på vestsiden av Blikvaren
Plassen -
ligger mellom Blikvaren og Christensens verksted
Stranna -
fin badeplass like sør for Christensens brygge. Dette området er dessverre igjenfylt.
Banken -
kunstig øy på østsiden av Øya bestående av ballast, søppel og vraket av skuta «Ulrikka».
«Ulrikka» -
seilskutevraket som danner grunnlaget for Banken, en russisk seilskute, i bruk som kull-lekter.
Batteriet -
festningsverker på sørøstpynten av Øya.
Kållakjelen -
liten stenstrand mellom Batteriet og Salingstrand.
Høyda -
Øyas toppunkt.
Håiabakken -
Breviksfolks uttale av Håøyabakken.
Jansehaven -
stort platå beliggende mellom kirkehauen og Salingstrand.
Salingstrand -
ligger ved søndre enden av Koffegata.
Kaffigata -
det riktige navnet er Koffegata.
Rindegåern -
den nåværende prestebolig ligger på toppen av Kirkegata.
Prestebakken -
prestens arbeidsvei, boligen lå ved Rådhusparken.
Kållapedersens bu -
bygningskompleks i søndre enden av kanalen, dessverre revet på 60-tallet.
Båen -
lett å råke, Ølutsalget rett nedenfor kirkegården.
Bergegården -
To leiegårder i Koffegata. Det sies at navnet Bergegården er fra den tid enka til Ole Berg bodde der (Ole Berg ble henrettet på Blokkhustangen for postmordet på Breviksstrømmen). Det fortelles videre at enka hengte seg i gården, og at hun «går igjen».

artikkel 1 | artikkel 2

Utdrag (s. 23-32) fra:
Brevik Historielag: Årbok 1986
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen