Fra: Elkem A/S PEA, tidligere Porsgrunn elektrometallurgiske gjennom 75 år

Avslutning

av Paul-Henrik Hynne

Vi har i denne boken villet gi en oversikt over bedriftens utvikling fra starten i 1913 og frem til 75-års jubileet i år, og en beskrivelse av bedriften i dag med de virksomheter som utfolder seg i tilknytning til bedriftens primære funksjon som er å produsere og selge manganlegeringer. Vi har også villet si litt om bakgrunnen for de ulike sider ved bedriftens liv og noe om samspillet mellom bedrift og ansatte.

PEA har spilt en vesentlig rolle i mange mennesker liv. Mange har hatt en livslang tilknytning til bedriften, og de som har hatt sin daglige gang til arbeidsplassen på Roligheten over kortere eller lengre tid må vel regnes i tusener. Selv om bedriften ved Elkem's overtagelse skiftet navn, huskes og omtales den fremdeles blant byens befolkning som «Metallurgen» eller ennå enklere som «Lurgen» blant bedriftens eldste ansatte.

PEA har vært et markant innslag i byens næringsliv. Med økende industriell aktivitet er bedriftens profil blitt mindre tydelig og sett mot sin store industrinabo, Hydro Porsgrunn, er PEA blitt liten. Når bedriften så også er blitt nesten usynlig i forurensningsbildet, har bedriften ikke samme oppmerksomhet vendt mot seg som i tidligere år. Men selv om bedriften ikke lenger er så synlig i det industrielle landskap, vil den med en årlig omsetning på nærmere ½ milliard kr, en arbeidsstokk på nær 300 ansatte og som den største avtager av kraft fra det lokale kraftselskap, likevel være et element av vesentlig betydning i distriktets økonomiske liv.

PEA's virksomhet har alltid vært konjunkturbetont og den vil nok fortsatt være det. Men også i en konjunkturfølsom bransje er det mulig å markere seg gjennom kvalitetsbevissthet og dyktighet. PEA er i dag en teknisk avansert bedrift; den har en dyktig arbeidsstokk, den besitter en betydelig kompetanse innen sitt fagområde og har gjennom eierselskapet Elkem adgang til ytterligere ressurser. Bedriften har alle muligheter for å klare seg selv i et hardt konkurransemiljø. Det store, åpne spørsmål for PEA er de rammevilkår som samfunnet gir. Myndighetenes kraftpolitikk kan være utslagsgivende for hele den kraftintensive norske industri, og for manganindustrien vil problemet med tilførsel av sydafrikansk manganmalm kunne bety et være eller ikke være.

Situasjonen med hensyn til disse spørsmål er uklar og vi kan bare håpe at det vil være mulig å finne løsninger som ikke hindrer PEA's fortsatte utvikling.

Utdrag (s. 216-217) fra:
Paul-Henrik Hynne: Elkem A/S PEA, tidligere Porsgrunn elektrometallurgiske gjennom 75 år, 1988
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen