Fra: Elkem A/S PEA, tidligere Porsgrunn elektromatallurgiske gjennom 75 år

Jubilanter og pensjonister

av Paul-Henrik Hynne

Vi har tidligere nevnt at PEA gjennom alle bedriftens år har kunnet nyte godt av en trofast arbeidsstokk og at lang tjenestetid ved fabrikken snarere er regelen enn unntagelsen. 25, 30, 40 og 50-års ansettelse er milepeler som blir markert og hvor jubilanten blir tilgodesett med en minnegjenstand og/eller et jubileumsgratiale.

25-års jubilanter hedres med et gull armbåndsur, 30-års jubilanter tildeles Norges VeI's medalje for lang og tro tjeneste, og for de av bedriftens ansatte som har nådd den høye tjenestetid på 50 år har det vært søkt om Kongen's fortjenestemedalje. PEA har hatt tre ansatte som har blitt hedret med Hans Majestet Kongen's fortjenestemedalje i sølv:

Ole Gundersen, 23. mai 1923-12. juli 1977, 54 års ansettelsestid.
Arne Anundsen, 15. april 1927-6. desember 1978, 51 års ansettelsestid.
Sverre Dahl, 1. mai 1931-1. mai 1981, 50 års ansettelsestid.

Medaljene ble overrakt ved høytideligheter på fabrikken på jubileumsdagene, og i forbindelse med Sverre Dahls jubileum i 1981 ble han og de to tidligere jubilanter innvilget en felles audiens hos Kong Olav V på Slottet.

PEA har gjennom årene hatt en lang rekke jubilanter av alle kategorier. Ulykkeligvis ble PEA's gamle arkiver for en del år siden rammet av vannskader og bedriftens jubilantoversikt fra tiden før 1964 er gått tapt. De jubilanter bedriften har hatt etter 1964 vil bli nevnt i et tillegg til dette kapittel.

Lengre grunnskoletid og dermed senere start i yrkeslivet sammen med lavere pensjonsalder gjør 50 års tjenestetid etterhvert uoppnåelig, men PEA har ennå i sin tjenste noen få ansatte som vil kunne nå denne milepel hvis helsen holder og pensjonsalderen ikke blir ytterligere nedsatt med det første. At PEA's pensjonister i stort antall når en meget høy levealder skulle bekrefte at tungt arbeid ikke er skadelig og at smelteverksarbeid ikke er helsefarlig.

Bedriften forsøker å holde kontakt med sine tidligere medarbeidere gjennom regelmessige arrangementer for pensjonistene og deres ektefeller. Hovedarrangementet er en årlig pensjonisttur, som gjerne omfatter en bussreise og en overnatting på hotell med en festmiddag, og turene har alltid hatt en stor oppslutning. Ved disse og på andre pensjonistsammenkomster blomstrer minnene fra eldre dager og historiene flyter. De mange pussige hendelser, for ikke å snakke om de mange puss som man spilte hverandre på arbeidsplassen, kan alene gi stoff for flere kapitler, men faller vel utenom rammen av denne beretning. Vi må likevel ta med en liten historie som forteller litt om de ansattes ansvarsfølelse:

En maskinaksling måtte bearbeides, men var for stor for PEA's egen dreiebenk. Nærmeste verksted var Porsgrunns Mek. Værksted, og korteste vei var sjøveien opp elven. Den over 100 kg tunge maskindelen ble buksert over i en pram, og verstedsformannen selv, Julius Andersen, med en medhjelper, rodde akslingen opp til PMV for reparasjon. Nå kan Porsgrunnselven være ruskete når sønnavinden setter inn, og på hjemvei med den bearbeidede aksling ble det mye plast og skvett i prammen. Midtveis i elven tok prammen inn mer vann enn det Julius syntes bra var, og han bemerket noe nølende til sin skipskamerat: «Du, hvis prammen velter nå, så blåser vi i akslingen.» Vel, såvel de som prammen og akslingen kom velberget tilbake til PEA, men verkstedsformannen hadde nok overveiet om han ikke burde forsøke å svømme akslingen til lands.

PEA jubilanter etter 1964

25 år
Erling Willums Ragnar Lassen
Erling Larsen Nils Andersen
Sverre Kristiansen Kristen Vibeto
Erling Gundersen Odd M. Nilsen
Alf Pettersen Odd Sivertsen
Abel Johnsen Anderas Løyning
Henrik Selmer Lars Høgseth
Torgeir Høverstad Georg Bjørnø
Børre Børresen Bjarne Holtar
Håkon Wrålsen Ole Hestvik
Harald Andersen Tadeusz Kujawa
Isak Pedersen Johannes Vala
Finn Eriksen Kolbjørn Andersen
Henry Roland Harald Braarud
Olaf Tufte Svein Hetlevik
Egil E. Elseth Arne Ellefsen
Karl Syversen Rolf Hansen
Enok Pettersen Svein Pedersen
Arvid Martinsen Bjørn Hansen
Eivind Gunleikskås Alf Tveten
Kristian Simonsen Olav Næss Johnsen
Harald Lager Håvard Bøyum
Svein Sveinson Roald Solvang
Reidar S. Olsen Odd Olsen
Trygve Thorstensen Magnar Storset
Helge Jensen  
30 år
Anders Bergan Kristian Fjellet
Anders Høidalen Oddmund Aamås
Johan H. Knudsen Halvor Gunleikskås
Edvard Øksenholt Gunnar Monsen
Olav Kaasa Enok Pettersen
Hans Johannessen Arvid Marthinsen
Ove Saltnes Olav Strand
Leif Abrahamsen Knut Bertelsen
Anker Andersen Frank Abrahamsen
Harald Hegg Kåre Nyhus
Erling Gundersen Olav Øvrum
Hans A. Hansen Arne Ludvigsen
Olav Flåtelien Hans Brubakken
Gerhard Jensen Reidar Schwartz Olsen
Sten Brynjulfsen Arvid Hellstrøm
William Johansen Ingolf Kristiansen
Erling Andersen Ole Halvorsen
Kåre Myrland Olav Bråten
Rolf Lorentzen Olaf Rafsvik
Karl Sørensen Jens H. Holum
Olav Slettene Kristian Hansen
Ingolf Berntsen Thor Kolle
Arne Hermansen Håkon Andersen
Finn Knudsen Harry Pedersen
Edgar Steinaa Viggo Jansen
Erling Syverstad Henning Hvitsand
Lars Rørholt Arnt Eriksen
Agnar Nilsen Roman Lepionka
Helge Eriksen Jan Knudsen
Svein Aamaas Arne Hagøy
Walter Timm Paul-Henrik Hynne
Arne Landsverk Kåre Skogen
Algot Landsverk Torbjørn Bertelsen
Per A. Gundersen Halvor Heiland
Martin Bakkebø Kristian Johnsen
Helge Slåen Egil Olsen
Johan Andersen Bror J. Petterson
Karl Rørholt Johan Granstrøm
Odd Perdersen Bjørn C. Fjeld
Oddmund Hauge Bjarne Haukedal
Olaf Hansen Torbjørn Stubberud
Gunnar Kjeøen Halvor Buvik
Reidar Skaar Jan Erik Kopperud
Olav Torjusrød Halvard Hørte
Arne Kronborg Tore Semb
Rolf Iversen  
40 år
Carl W. Christensen Paul Steen
Isak Kristiansen Bjarne Grennes
William Rosland Svend Hamsdokka
Anker Johansen Alf Solberg
Harald Ellefsen Paul Jacobsen
Georg Ståle Ansgar Larsen
Haakon Slettene Lars Sigurdsen
Ernst Karlsen Walter Mathisen
Dagfin Kleiv Robert W. Hagen
Johan Furumo Arne Edvardsen
Frank Larsen Per Skilbred
Finn S. Knudsen Øyvind E. Hansen
Ragnar Vik Reidar Halvorsen
Ingvald Strøm Einar J. Halvorsen
50 år
Ole Gundersen I ansettelsestid
er medregnet
tjenestetid
ved andre Elkem-bedrifter.
Arne Anundsen
Sverre Dahl
Utdrag (s. 202-206) fra:
Paul-Henrik Hynne: Elkem A/S PEA, tidligere Porsgrunn elektromatallurgiske gjennom 75 år, 1988
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen