Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbstad og Langesunds-Fiorden eller Scheens Kiøbsted med dens Ladesteder samtlige beliggende i Bratsberg Amt og Aggershus Stift i Norge

Friedrich Wilhelm Thue

Kiøbenhavn 1789

Innhold:

§ 43-45 Brevig
§ 46-48 Frier-Fiord
§ 49-57 Porsgrund
§ 58 Scheens Elv og Graaden
§ 59 Giemsøe Kloster

Søk i boka:

Titelbladet

Friedrich Wilhelm Thue: Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbstad og Langesunds-Fiorden eller Scheens Kiøbsted med dens Ladesteder samtlige beliggende i Bratsberg Amt og Aggershus Stift i Norge, Chra. 1789,
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen