Topografisk-statistisk beskrivelse over

Bratsberg Amt

Amund Helland

Porsgrund
Brevik
Eidanger
Skienselva

Søk i boka:

A. Helland: Bratsberg Amt. Kristiania, Aschehoug, 1900. 2 bind.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen