Porsgrund Historielag

Gamle Porsgrunnsbilder

Serie I

Fotobevaringsarbeide i Porsgrund Historielag og Bymuseet
Wilhelm Swensen: To falne kjemper; Floodegården og Frednes
Tekst til bildet Frednes på Tollbodøya
Tekst til bilder:
   Porsgrunn Jernbanestasjon ca 1883-85
   Porsgrunnsbroen ferdig 1891
   Østre Porsgrunn kirke
 

Serie II

«Fra norske isdammer til Middelhavets sollyse strender». Av forretningsfører Johannes Johannessen
«Omkring Lysthusaasen» av arkitekt Wilhelm Swensen
Tekst til bilder:
   Lysthusåsen
   Jernbanegaten
   Isrennen fra Klyvedammen
   Råshusplassen
 

Serie III

«Fra Helegesens hjørne til Østsiden skole. Litt om byen og skolene gjennom 250 år» av Brynjulf Bosheim
Tekst til fotobilagene v/Harald Bache Bystrøm
   Skolene på Vestsiden
   Skolen på Osebakken
   Skole i Kammerherregården
   Ny folkeskole og middelskole
 

Serie IV

Seilskutebyen Porsgrund
Sjømannsopplæringen i Porsgrunn
«Statsraad Erichsen»
Tollboden i Porsgrunn
Dagbok fra begyndelsen af min søreise med «Skomveir» 1890 til 1892 av Christian Conrad Rafn
Porsgrund & Omegn Sjømandsforening
Tekst til fotobilag
   Opplag
   Barken «Dagny»
   Skonnert «A. B. Bull»
   Fullrigger «Perikles»

Gamle Porsgrunnsbilder. Utg. av Porsgrunn Historielag. - Porsgunn [1987-1990]
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen