Bildetekster til Gamle Porsgrunnsbilder. Serie IV.

Foto: John Nielsen

Opplag

Det er vinter. Skutene er gått i opplag. En epoke nærmer seg slutten. Bildet er tatt av fotografmester John Nielsen i Porsgrunn rundt århundreskiftet. De fleste gårdene vi ser, ligger der den dag i dag - heldigvis. Men skutene er borte.

Lengst tilbabordpå Osebakken ser vi bark «Sterling». Redere er Hansen & Friis. Den var bygget av tre i Queebec i Canada i 1895. Den var på 1296 brutto registertonn og ble ført av O. Tellefsen. 19. mars 1907 forliste den ved Molisses Reef utenfor Florida på reise fra Pascagoula i Florida til Montevideo i Uruguay lastet med pitshpine.

Neste skute er Leif Gundersens bark «Smeroe». Den ble bygget i Amsterdam 1878 som såkalt compositskip. Det vil si bygget av tre på jernspant. «Smeroe» var på 1002 brutto registertonn. 17 oktober 1910 kom skuta inn i en orkan på reisefra Bullport i USA til Santos i Brasil. Den fikk alvorlig rigghavari og store lekkasjer. Mannskapet ble reddet av barken «Vaarbud» av Kristiansand. Deretter ble «Smeroe» satt i brann. Føreren var O. R Olsen.

Siste skutepå den siden av elven er bark «Brilliant». Den tilhørte P. Vauvert og var bygget i Rotterdam i 1862. Den var på 750 brutto registertonn. Fører var E Wrigt. Den ble innkjøpt til Porsgrunn i 1888 og hugget opp i 1906

På Moldhaugen ser vi Brødrene Realfsens bark «Eliezer». Den varpå 304 brutto registertonn og ble bygget av tre i Bergen i 1864. Den ble opprinnelig bygget som misjonsskip for Det Norske Misjonsselskap. Brødrene Realfsen kjøpte skuta i 1899 og drev den til den ble hugget opp i 1908. Fører var L. Eriksen.

Aktenfor «Eliezer» ser vi et glimt av frakteskonnerten «Nøkken» som også tilhørte Brødrene Realfsen.

Barken «Dagny»

Her ser vi barken «Dagny» ved Østre Porsgrunn dampskipsbrygge. Fotografiet er tatt rundt århundreskiftet, og gir et fint inntrykk av livet på «ælva». På den tid hadde bark «Dagny» havnet i B-klassen og hadde som regel et par turer til England med trelast. Kanskje en tur til Østersjøen om sommeren, for å komme hjem med en kullast, for så å gå rett i opplag.

Men «Dagny» hadde sett bedre dager. Skuta var bygget i Holland, Rotterdam, i 1839. Såvidt man vet, forble hun hollender fram til 1888 da den ble innkjøpt av Vauvert & Høeg i Porsgrunn.

«Dagny» var på 563 brutto registertonn. Fører var P. Thorstensen mens den var hjemmehørende i Porsgrunn. «Dagny» ble hugget opp i 1906.

Skonnert «A. B. Bull»

Denne vakre skuta er skonnertskip «A. B. Bull». Den ble bygget på Stabbestad ved Kragerø i 1885. Det var en treskute som ble innkjøpt til Porsgrunn av R Jacobsen i 1899, og den var på 299 bruttoregistertonn. Under en reise fra Cardiff i England til Java med kull, kom den opp i et kraftig tropisk lavtrykksområde i Syd-Atlanteren. «A. R Bull» ble truffet av et lynnedslag som ødela riggen. Dette førte til alvorlige lekkasjer. Mannskapet ble reddet og skuta satt i brann. Fører på denne turen var R Valdussen.

Fullrigger «Pericles»

Fullriggeren «Pericles» var en skute det sto respekt av i Porsgrunn etter århundreskiftet. Den ble bygget av stål i Aberdeen i 1877 for den kjente Aberdeen White Star Line. «Pericles» var på 1461 tonn.

Nordens kanskje største seilskutereder på den tid, Leif Gundersen fra Porsgrunn, kjøpte skuta i 1905. Han var reder fram til 1913 da Pettersen & Ullnæss overtok. De rigget skuta om til bark og hadde «Pericles» fram til 1916. Den gikk ut av registeret i 1923.

Som fullrigger var «Pericles» en hurtigseiler av rang. Fra Frisco til Falmouth, under engelskflagg, brukte hun 112 dager. Det står det respekt av. Til sammenligning brukte «Skomvær» 139 dager på samme turen.

Etter at skuta gikk ut av det norske registeret, ble den samme år solgt til Tyskland og nedrigget. Mens den var hjemmehørende i Porsgrunn, var L. M. Skaugen og J. Kr. Knudsen skippere ombord.

L. M. Skaugen grunnla forøvrig det kjente Oslo-rederi av samme navn.

Utdrag (s. 29-32) fra:
Gamle Porsgrunnsbilder. Serie IV. Utgitt av Porsgrund Historielag. - Porsgrunn [1990]
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen