Bildetekster

Porsgrunn jernbanestasjon 1883-85

Allerede midt i 1870-årene kom det opp forslag i Stortinget om forlengelse av Drammensbanen frem til Larvik og Helgeroa. Planen om en sidelinje til Helgeroa skapte bekymring i Skien og Porsgrunn, idet denne ville kullkaste ideen om forlengelse av jernbanenettet frem til disse byer. For å forhindre dette, ble de i de to nabobyer nedsatt jernbanekomiteer og utsendt innbydelse til tegning av aksjer - de fleste jernbaner som ble bygget den gang i Norge var finansiert av privatfolk og kommuner, men ble ledet av Staten.

I oktober 1881 ble forbindelsen Drammen-Larvik åpnet. Noen forlengelse til Helgeroa ble det ikke. Derimot ble jernbanen forlenget til Porsgrunn og Skien. Og den 24. november 1882 ble «Grevskabsbanen» åpnet av statsminister Selmer, som reiste i «triumftog gjennem kystbyene, med buljong i Holmestrand, salutt i Larvik, déjeuner med champagne i Porsgrunn og festmiddag i Skien.»
I oktober 1895 var også banestrekningen Eidanger-Brevik ferdig.

Lokaltrafikken mellem Brevik-Porsgrunn-Skien ble av vital betydning, med opptil 10 daglige avganger i begge retninger.

Porsgrunnsbroen fra 1891

Forbindelsen mellom Østre og Vestre Porsgrunn var opprinnelig knyttet til et fergeprivilegium fra 1783 gitt til kammerherre Severin von Løvenskiold. Ingen måtte uten kammerherrens «Foranstaltning oversatte Heste, Kreature, Slæder etc. til eller fra Vestre Porsgrund.»

Den første faste broforbinnelse ble åpnet 11. desember 1891. Dette var en kombinert pæle- og pontongbro, 219 meter lang og 5,85 meter bred, hvorav 4 meter kjørebane.

Materialstablene i forgrunnen tilhører trelastfirmaet Franklin, Baker & Co. på Bien. Her oppsto St. Hansaften 1905 den store bybrannen, som la hele 61 hus i aske. Brannen oppsto som følge av to smågutters lek med ild ved en av plankestablene.

På vestre side av elven ligger Porsgrunds Porselænsfabrik A/S, grunnlagt i 1885. Bedriftens tomteareal var 12000 m² med 160 meter strandlinje. Den første brenning fant sted 10. februar 1887. Fabrikken har i dag sitt eget porselensmuseum ved Porsgrunn Bymuseum.

Til venstre sees Den norske Bryne- og Slibestensfabtik - senere «Norrøna Fabrikker A/S», etablert i 1883. Produksjonen var de første år basert på å utnytte de store brynestensforekomstene i Eidsborg i Telemark som på grunn av sin meget høye kvalitet ble et ettertraktet eksportprodukt over store deler av verden.

Østre Porsgrunn kirke

Opprinnelig hørte Østre Porsgrunn inn under Eidanger sognekall. Vestre Porsgrunn lå under Solum og Osebakken under Gjerpen kirke.

I 1762 ble imidlertid Østre Porsgrunn utskilt som eget sognekall, og ble året etter slått sammen med Vestre Porsgrunn og fra 1842 også sammen med Osebakken.
Om Østsiden kirke kan man lese:

«Øster Porsgrund har en smuk Kirke, som er opbygget paa Jønholts Gaards Grund, for det meste ved afg. Cancelliraad Schnells Goddædighed, og indviet den 10de Juli 1760 under Navn af Jesu Kirke. Den er zirt med en smuk Altertavle og to store Postamenter, forestillende Moses og Aaron, hvilke er givet af Hr. Nicolay Aall; har i 1782 faaet et prægtigt Orgelværk, som er bekostet ved Sammenskud af Indvaanerne med omtrent 2000 Rdlr.

Kirken har nu sin Klokker, der tillige er Skoleholder og Bedemand ... »

Kirken ble bygget av Joen Jacobsen, som også hadde bygget Vestsiden Kirke to år tidligere. Prekestolen med sine rike rokokko utskjæringer er utført av Truls Simonsen, eller Truls Stolmaker, som han er kjent under.

Utdrag (s. 14-16) fra:
Porsgrund Historielag: Gamle Porsgrunnsbilder. Serie I. - Porsgrunn [1987]
Innholdsfortegnelse for Gamle Porsgrunnsbilder
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen