«Statsraad Erichsen»

Porsgrund & Omegns Sjømandsforening har vært, og er, en fundamental institusjon i vår by! Initiativene foreningen har tatt opp gjennom tidene, viser våkenhet og framsyn få kan måle seg med. Opplæringen av sjøfolk «som vil og som kan», har den ærverdige foreningen hatt som en viktig målsetning.

I 1937 kjøpte sjømannsforeningen skoleskipet «Statsraad Erichsen» av Oslo Seilskibskomité for 15 000 kroner. Våren 1938 ble briggen utrustet og rigget klar til sitt første tokt. 47 skoleskipsgutter mønstret 2. mai og sto ombord til 10. september samme år. Da hadde de besøkt Helsingør i Danmark, Helsingborg i Sverige, Horten, Mandal, Leith og Methil i Skotland, Langgrunnen og Oslo.

Et tilsvarende tokt ble seilt året etter, men så kom 2. verdenskrig og satte en stopper for driften. Da hadde «Statsraad Erichsen» bak seg hele 80 vellykkede tokter som skoleskip for marinen, og institusjonene i Oslo og Porsgrunn. Under siste krig ble skuta beslaglagt av tyskerne og ble en tid brukt som losjiskip ved Skjæret i Porsgrunnselva. Skuta var etter krigen sterkt preget av forfall, og dårlig økonomi tillot dessverre ingen restaurering av den stolte briggen.

I slutten av 1947 ble «Statsraad Erichsen» solgt. Ved Hansen og Arntzen båtbyggeri på Ekstrand ble den bygget om til frakteskute. Den fikk motor og ble omdøpt til «Kjeøy» og satt inn i kysttrafikk. Helt fram til 1962 travet den kysten til den forliste ved Sula i SørTrøndelag. Skroget ble reddet, og den en gang så stolte skute endte sitt liv som lekter langs kysten av Nord-Norge - hele 105 år etter at den ble bygget!

«Statsraad Erichsen» ble bygget på Carl Johansvern i Horten i årene 1858-59. Den var 84,2 fot lang, 23,8 fot brei og 11,25 fot dypgående. Deplacement var 215 tonn. Den var bygget som orlogsbrigg for marinen for opplæring av kadetter. Bestykningen var fire 18-punds kanoner som ble skiftet ut med 12-pundere i 1860. Byggematerialene var sannsynligvis italiensk eik. Fartøyet var således sterkt bygget. Som marinefartøy hadde skuta 70-manns besetning, og som skoleskip 60 elever og fast mannskap.

Briggen fikk sitt navn etter statsråd for Marinedepartementet, Ole Wilhelm Erichsen, da den gikk av stabelen i Horten. Erichsen var opprinnelig dansk, men forble i norsk tjeneste etter adskillelsen fra Danmark i 1814. Da dette skjedde, var han sjøoffiser og 21 år gammel. I sin karriere var han bl.a. sjef for Horten Værft i årene 1845 til 1848. Fra 1848 til 1856 var han statsråd.

Marinen solgte briggen til Oslo Seilskibskomité i 1900, og den gikk som skoleskip helt fram til 1937 da den ble avløst av «Christian Radich». Samme år overtok altså Porsgrund & Omegns Sjømandsforening skuta.

Det må sies at briggen som seilskipstype var særdeles godt egnet som skoleskip. Den var uten tvil den mest manøvreringsdyktige av skværriggerne. I trange farvann tok den seg lett fram med stor seilføring i forhold til størrelsen. Den hadde letthåndterlige seil, ikke minst etter at mersseilene ble delt til øvre og undre mersseil i 1901. Riggen var stående hamperigg med jomfruer. Den ble skiftet ut med stålrigg med jomfruer i 1905.

Porsgrunn hadde uten tvil sikret seg det best tenkelige fartøy for sin skoleskipsvirksomhet. Det er trist å tenke på at 2. verdenskrig «torpederte» fortsettelsen av «Statsraad Erichsen» som institusjon for opplæring av sjøfolk.

Grenmar 28. juni 1937:

«Statsraad Erichsen» kom til Porsgrunn inatt

I natt, 10 minutter før klokken 1 passerte Porsgrunns skoleskib «Statsraad Erichsen» broen under hurrarop fra land og fra den vakre brigg. Skibet blev slept av «Kolbjørn» og hadde lagt ut fra Sandefjor igår klokka ½ 12 og hadde således brukt over 13 timer på reisen til Porsgrunn.

Ombord var samlet en hel rekke av Porsgrunns Sjømannsforenings medlemmer med damer. Turen hadde vært morsom, men det hadde sjøet temmelig meget rundt Svenør og helt til man passerte Langesund. Derav kommer den lange reisetid, man hadde ventet skibet til Porsgrunn ved 6-7 tiden i går kveld. Turen ellers hadde vært meget vellykket, ikke minst var ertemiddaggen det, den smakte helt fortreffelig forsikret flere av deltagerne i den sene nattetime da den stolte skute hadde ankret op utenfor Jeremiassens plass.

Utdrag (s. 13-15) fra:
Gamle Porsgrunnsbilder. Serie IV. Utgitt av Porsgrund Historielag. - Porsgrunn [1990]
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen