Porsgrund & Omegns Sjømandsforening

Som allerede nevnt, ble foreningen stiftet 22. januar 1847. Alle saker av betydning for skipsfarten og byen, har Porsgrund & Omegns Sjømandsforening hatt en avgjørende finger med i spillet om.

Det er sagt og skrevet mye om foreningen. Derfor kan det være av interesse å ta en titt på hvor foreningen har holdt til opp gjennom årene.

Det første protokollerte tilholdsstedet var i lokalene til «Selskabet Reform». Så nevnes Madam Lunds hus på Vestsiden, Jørgen Linaas hus i Vestregate (eies nå av Porsgrund Porselænsfabrik), Klokkergården (Andreas Aaslands nåværende gård). Videre O. A. Svendsens lokale i Vestregate (der PP-Senteret ligger), Rørdams gård og A. Eriksens gård. Alle på Vestsiden.

I Kammerherregården holdt foreningen til sporadisk fram til 1892. Sjømandsforeningen har også holdt til i Heftyes gård, Arbeiderforeningens gård på Kirkehaugen, Sjømandshjemmet i Storgata og Victoria Hotel. Foreningens nåværende lokaler ble sjenket av enkefru Kathrine Vauvert som testamentarisk gave etter hennes mann, Louis Vauvert, i 1908.

Siste utspill fra Porsgrund & Omegns Sjømandsforening er initiativet til opprettelsen av Sjøfartsmuseet i Porsgrunn. Det skjedde 15. november 1989. 26. mai i år ble det åpnet i forbindelse med «Skomvær-dagene», og museet er kommet for å bli.

Utdrag (s. ) fra:
Gamle Porsgrunnsbilder. Serie UV. Utgitt av Porsgrund Historielag. - Porsgrunn [1990]
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen