Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside

Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Paul Linaaes akvarell av Østsiden

Søk i lokalhistorisk arkiv:


Porsgrunn bibliotek har digitalisert ca. 10 000 sider lokalhistorisk litteratur. Her er en del av de mest sentrale historiske verkene om Porsgrunn som er tilgjengelig pr. dato:

Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie (bind 1-2)
Finn C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle Vessia
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907
I. C. Ramberg: Boken om Eidanger
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980, b. 1-2.
Vi har også lagt ut en del av Hans Reynolds sine bøker.

Utdrag av eldre Porsgrunnsbeskrivelser

Noen årbøker:
Brevik Historielags årsskrift 1929
Brevik Historielags årbøker 1980-
Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrund Historielag: Gamle Porsgrunnsbilder

Her er en alfabetisk liste over det samlede tilgjengelige materiale, og over de nyeste sidene som har komet til.

Forøvring vil vi gjøre oppmerksom på at Skien Genealogiske Side har digitalisert en del lokalhistoriske tekster fra Skien. Her finnes også en del Porsgrunnsmateriale.

Fra Fisketorvet i Brevik
Fra Fisketorget i Brevik

�pningen av Porsgrunnsbrua 11. desember 1891
Fra åpningen av Porsgrunnsbrua 1891.

Sist endret 1.9.2012
Vevmester

Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside