Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Nye bøker m.m.

Søk i lokalhistorisk arkiv:


 1. Kjølseth, Ole: En liten biografi om H. E. Kjølseth (1870 - 1966)
 2. Alfsen, Harald: Bymusikkorpset "Heimdal" ved 50 års jubileet 1936 - Porsgrunn 1936 (pdf-fil)
 3. Alfsen, Harald: Porsgrunns Kommunale Elektrisitetsverk 1901-1931. - Porsgrunn 1931 (pdf-fil)
 4. Berge, Rikard : Borgestuen. En Grenlandsstue på Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Oslo 1932.
 5. Gundersen, Egil A.: Bymusikkorpset Heimdal, Porsgrunn og litt om musikklivet i Porsgrunn i gamle dager Skien 1991 (pdf-fil)
 6. Handagard, Idar: Carl Reynolds og fyrste godtemplarlosja i Noreg . Særtrykk av: Norsk tidsskrift om alkoholspørsmålet ; 1951 (pdf-fil)
 7. Kjølseth, H. E.: Porsgrunds Skytterlag gjennom 50 år - Porsgrunn 1950 (pdf-fil)
 8. Kjølseth, H. E.:: Indre stambane fra Rogaland til Telemark. Porsgrunnslinjen kontra Lundelinjen. Utarbeidet for Porsgrunn kommune
  ved fhv. rådmann H. E. Kjølseth - Porsgrunn 1944 (pdf-fil)
 9. Lund, Ernst W.: Porsgrunn_Tennisklubb 1903-1953. - Porsgrunn 1953 (pdf-fil)
 10. Lund, Ernst W.:Porsgrunns kommunale kinematografer 1921-1946_- Porsgrunn 1946 (pdf-fil)
 11. Skipstein, David: Porsgrunn krets av Redningsselskapet : Norsk selskap til skibbrudnes redning femti år : 1892 - 15. juni - 1942. - Oslo 1942 (pdf-fil)
 12. Stousland, Carl: Jernbane-færgeforbindelsen Brevik-Fredrikshavn. Foredrag. - Skien 1915 (pdf-fil)
 13. Aaslestad, Halvor G.: Den første norske assuranceforening : 1837 - 10. februar - 1937. Oslo 1937. (pdf-fil)
 14. Langesund - Brevik - Bamble - Stathelle. (Kjenn ditt land, nr. 7, 1932) (pdf-fil)
 15. Skien og omegn i tekst og billeder (Kjenn ditt lands Norgeshefter ; 19) (pdf-fil)
 16. Porsgrunn og omegn i tekst og billeder. (Kjenn ditt lands Norgeshefter ; 20) (pdf-fil)
 17. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde : 110-års beretning og regnskap.- Skien 1954 (pdf-fil)
 18. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde : 115-års beretning og regnskap. - Skien 1959 (pdf-fil)
 19. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde 125 år. - Skien 1969 (pdf-fil)
 20. Breviks tre kirker. Brevik 1963 (pdf-fil)
 21. Byens ansikt - det gamle Porsgrunn som forsvinner. Porsgrunn 1982 (pdf-fil)
 22. H. Joh. Dyring_1842-1917 (pdf-fil)
 23. Indre Stambane Rogaland-Agder- Telemark. Utgitt av Den Interkommunale ]ernbanekomite Rogaland og Telemark. Stavanger 1944 (pdf-fil)
 24. Kvindernes Læseforening 1898-1958. Porsgrunn 1958 (pdf-fil)
 25. Kvindernes Læseforening Porsgrund 1892-1923. - Porsgrund 19xx (pdf-fil)
 26. Olaf Willums 1886 - 1967. Minneutstilling.- Porsgrunn Kunstforening 1968 (pdf-fil)
 27. Pors 1980-1985 : 5 viktige år. - Porsgrunn 1985 (pdf-fil)
 28. Porsgrunds Porselænsfabrik. (Norsk industri i tekst og billeder). Kristiania 19xx (pdf-fil)
 29. Porsgrunds Porselænsfabrik. 1914 Separataftryk af Bratsberg amts nærings- og forretningsliv. Teksten redigeret af J. Borchsenius. - Skien 1914 (pdf-fil)
 30. Porsgrunn.- Porsgrunn [1938] (pdf-fil)
 31. Porsgrunn Rotary Klubb 40 år. - Porsgrunn 1974 (pdf-fil)
 32. Porsgrunn_rådhus 1905-2005 - Porsgrunn 2005 (pdf-fil)
 33. Porsgrunns kommunale kinematografer 1921-1971. - Porsgrunn 1971 (pdf-fil)
 34. Porsgrunns kvinnekor 30 år : 24. september 1925 - 1955 : beretning 1925-1955. - Porsgrunn 1955 (pdf-fil)
 35. Porsgrunns metallurgiske fagforening avdeling 8 av N.K.I.F 50 år.. - Skien 1965 (pdf-fil)
 36. Porsgrunns sangforening : 60-års jubileum : [1890 - 15/11 - 1950]_- Porsgrunn 1950 (pdf-fil)
 37. Porsgrunnssang. Tekst: Hans Reynolds, usikk: H. Christiansen (pdf-fil)
Storgata utenfor Sjømannsforeningen
Sist endret:
26.10.2007
Leif Hansen

Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside