Porsgrunn

i eldre litteraturPaul Linaaes akvarell av Østsiden

Første gangen Porsgrunn blir nevnt i skrevne kilder er hos den geistlige humanist Peder Claussøn Friis (1545-1614) som antagelig i 1576 har reist forbi Porsgrunn på vei til Herre-Dagsmøte i Skien.

Mange år senere skrev han «Norriges og omliggende øers beskrivelse». Ingen av hans skrifter ble utgitt i hans levetid, men i 1632 kom en latinsk oversettelse av dette verket, og i 1876 ble det utgitt i hans «Samlede skrifter». Der står det om Porsgrunn «2½ Mile ind fra Haffuit, kommer Skiene-Elff ud i den Fiord, oc kaldis på det Sted Porsgrund.»


Søk i lokalhistorisk arkiv:


Kanselliråd Bartholomeus Herman von Løvenskiold (1729-1788) som bodde på Borgestad gård og var eier av Bolvig jernverk. Hans verk Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784.

Tollembedsmannen Friedrich Wilhelm Thue (1741-1808) skrev flere lokalhistoriske bøker (bl. a. om Halden og Kristiansund), og hans Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbstad og Langesunds-Fiorden eller Scheens Kiøbsted med dens Ladesteder samtlige beliggende i Bratsberg Amt og Aggershus Stift i Norge ble utgitt i Kiøbenhavn 1789

A. Eckstorm: «Sandfærdige Fortællinger og Hændelser». - Christiania 1792
Her er et udrag fra hans besøk i Porsgrunn.

Juristen og birkedommer Lars Hess Bing (1761-1819) utgav i 1796 «Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island og Færøerne samt Grønland»
Her er et utddrag fra kap. om Porsgrunn

Den senere slottsprest og biskop Claus Pavels (1769-1822) var residerende kapellan i Brevik 1793- 1796, og i sin «Autobiographie» som ble utgitt av C. P. Riis i 1866.
Fra erindringene er et udrag fra tiden i Brevik.

Den engelske kunstneren J. W. Edy besøkte Brevik i år 1800, og her er et utdrag Town of Brevig fra hans bok.

Jens Edvard Kraft (1784-1853) var bl. a. embedsmann i Finansdepartementet, sekretær i Revisjonsdepartementet og utgav i 1820-35 «Topographisk-statistik Beskrivelse over Kongeriget Norge» i 6 bind.
Her er et udrag fra beskrivelse av Porsgrunn.

Amund Helland (1846-1918) var professor i geologi, og utga «Norges land og folk» 15 fylkesbeskrivelser.
Her er utdrag av kap. om Porsgrunn.

Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen