Porsgrunns historie, b. 2

Register over de statistiske tabeller

av Joh. N. Tønnessen

I.Trelastutførsel 1806-13
ll.a.Verdi av inn- og utførsel 1810-13
Il.b.De største kjøpmenn 1810-13
IV.a.Borgerskap 1805-15
IV.b.Største skattytere 1810-15
IV.e.Skattytere fordelt etter yrke 1811
V.a.Porsgrunns befolkning i forhold til Norges byer 1801-55
V.b.Bratsberg amts byers befolkning 1815 og 1855
V.c.Fødselsoverskudd 1815-55
VI.Stemmeberettigede etter yrke 1814
VII. Utført trelast og jern 1815-16
VIII.Tollintekter og korninnførsel 1816-37
IX. Likningen til sølvskatten 1816
X.Kjøpstedskatt fordelt på byene
XI.a.Byenes tollinntekter 1846
XI.b.Byenes inn- og utførsel, ankomne og avgåtte skip
XII. Utgår. 
XIII. Trelastutførsel 1844-59
XIV.Tollinntekter, handelsflåte, avgåtte skip 1846-60
XV. Nybygde skip 1836-65
XVI.Kommune- og fattigbudsjett 1850-60
XVII.a.Trelastutførsel 1879
XVII.b.Trelastpriser 1866 -77
XVII.c.Trelastutførsel 1869, -73 og -79
XVII.d.Trelastutførsel i norske og fremmede skip 1870
XVII.e.Utført trelast og utførselsverdi 1870-87
XVII.f. Verdi av utført trelast, tremasse, andre varer 1885 og -87
XVIII. Utført is, dens verdi og pris pr. tonn 1869-86
XIX. Største skipsredere 1884
XX.Fraktinntekter 1863-1913 pr. brutto tonn
XXI.Handelsflåten 1870-1900
XXII.Assuranseforeningens status 1877 og -87
XXIII.Antall emigrerte 1846-1915
XXIV.Porsgrunns og Skiens befolkning 1875, 1891 og 1900
XXV.Inntekt og formue 1872-86
XXVI.Befolkning og emigrasjon, fødselsoverskudd 1825-1920
XXVII.Kommunens vekst 1865-91
XXVIII.a.Befolkning i Bratsbergs byer 1865 og -91
XXVIII.b.Befolkning i Porsgrunns 3 bydeler 1865 og -91
XXIX.Handelsflåten 1891 - 1914
XXX.Fraktinntekter for Porsgrunnsskuter 1898-1914
XXXI.Fraktinntekter for dampskip og seilskip 1902-14
XXXII.a.Ankomne, avgåtte skip Porsgrunn, Skien 1906-14
XXXII.b.Tollinntekter 1906-14
XXXIII.Stemmetall og representanter v. kommunevalg 1898-1913
XXXIV.a.Befolkning og skattytere 1900-20
XXXIV.b.Folkemengdens bevegelse pr. 5-år 1896-1920
XXXIV.c.Befolkning og fødselsoverskudd Skien, Porsgrunn 1900-20
XXXV.Antall skolebarn og fattigunderstøttede 1900-12
XXXVI.Prisindeks 1914-20
XXXVII.Handelsflåten 1914-24
XXXVIII.Opptjent bruttofrakt 1914-24
XXXIX.Trelast- og iseksport, priser 1914-20
XL.Kommunale finanser 1912-23
XLl.Trelastutførsel Skien, Porsgrunn, Brevik 1815-29
Utdrag (s. 642-643) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen