Porsgrunns historie, b. 2

Porsgrunns historie

Kildehenvisninger og anmerkninger

Joh. N. Tønnessen

ALFABETISK OVERSIKT
over de forkortelser ved det utrykte kildematriale som er brukt i kildehenvisningene.
Ak.st. = Akershus stift
auksj. = auksjons-
B.A. = Bratsberg Amt
byt. = bytings-
D.K. = Danske kanselli
dok. = dokument(er)
f., ff. = (etter et tall) = og følgende
fl.st. - flere steder
forest. = forestilling
forh.prot. = forhandlingsprotokoll
F.skap = formannskap
hovedb. = hovedbok
H.r. = Høyesterett
innk. = innkommende
innst. = innstilling
kgl. = kongelig
kl. = kommerselester
kom. = kommisjon
kont. = kontor
kopib. = kopibok
Krd.Sta. = Kristiansands Stitsarkiv
Langes. = Langesund
l.nr. = løpenummer
måleb. = målebok
N.Telem. = Nedre Telemark
o.m.a.st. = og mange andre steder
Oseb. = Osebakken
O.Sta. = Oslo Statsarkiv
Overadm. = Overadmiralitetsretten
panteb. = pantebok
pk.,pkr. = pakke(r)
priser. = priserett
prot. = protokoller)
P.Ba. = Porsgrunn byarkiv
R.A. = Riksarkivet
ref.prot. = referatprotokoll(er)
regj.kom. = regjeringskommisjonen
res. = resolusjon
s. = side
sk.,skr. = sak(er)
s.st. = samme sted
s.å. = samme år
tingb. = tingbok
tollb. = tollbok
trel.l. = trelastlester
Ulefoss Ulefos Hovedgaards arkiv
utgd. - utgående
V.P. = Vestre Porsgrunn
Ø.P. = Østre Porsgrunn
Angående forkortelser i det trykte kildemateriale se: Litteratur s. 635.

 1. Krig og nød. 1807-14
 2. Stillstand og tilbakegang
 3. Næringslivet under fredskonjunktuter og skattetrykk. 1814-40
 4. Krisen og de gamle slekter
 5. Nye veier, nye menn, nye kriser
 6. Byutvidelse og endelig frigjøring
 7. Kommunalt styre. Administrasjon og finanser
 8. Byens liv
 9. Skipsassuranse og banker
 10. Trelasthandel, skipsfart og skipsbyggeri til krisen i 1857
 11. Gamle og nye slekter
 12. Trelast- og ishandel, skipsbygging og skipsfart. 1860-90.
 13. «Landlig og stille, men pokker så driftig»
 14. Fra 28 536 kr. til 229 224
 15. Kommunale finanser. Offentlig liv.
 16. Næringslivet frem til 1. verdenskrig
 17. Under den 1. verdenskrig
 18. Byutvidelsen 1920

Utdrag (s. 613-635) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen