Storgaden 110

L.matr.no. 34. Bendixens gaard - Aktiebageriet

av Finn C. Knudsen

Ifølge en gammel grundleiebog eiedes gaarden

i 1720 af Lars Halvorsen, som boede der i mange aar.
Fra 1761 eies den af Halvor Jobsen Arweschoug. Den 29de oktober 1775 er der auktion over Halvor Jobsen Arweschougs gaard paa Bjørntvedt gaards grund. Den sælges til sønnen, Jens Kiill, for 200 Rdl. Samtidig sælges engløkken under Borge til Jens Kiill for 200 Rdl. Gaarden sælges straks videre til Thomas Jørgensen for 298 Rdl.
1804sælger Jørgensen den til Peder J. Damm.
1828kjøber Hans Paus fra Stavern den for 800 Spdl.
I 1778 takseredes gaarden for 250 Rdl. og i 1807 for 1200 Rdl. og beskrives saaledes: En etage, 24 × 15 alen. 4 værelser med kakkelovne, nordre sidebygning 23 × 7 alen, udhus 17 × 6 alen. Efter dette er formodentlig gaarden ombygget af kjøbmand Damm efter 1804. Damm fik ogsaa nyt grundbrev i 1805. I 1817 er taksten i 1000 Spd.
1840overtager Peder Paus gaarden og
1868 Birgitte Paus, som ved testamente
1888overdrager den til Oscar Bendixen.
1901sælger Bendixen den til C. A. Eriksen.
1905faar Aktiebageriet auktionsskjøde.

Halvor Jobsen Arweschoug,
født 1711 d. 1789, skipper.
g. I. m. Karen Jensdafter Møller, d. 1740,
i 1741 g. II. m. Anne Kiill f. 1721 d. 1775.
Han var søn af Job Christensen Arweschoug. Hans første hustru var datter af Jens Møller i Skien, og hans anden hustru datter af Jens Jensen Kiill og Guri Gundersdatter Buer. Han førte i 1733 galioten «Fortuna», 26 c.l., hjemmehørende i Skien. I en lang aarrække var han formand paa Herre-sagen.
Børn:

 1. Jens Møller, f. 1739 d. 1788(?)
 2. Hans Christian, f. 1740.
 3. Karen Møller, f. 1742.
 4. Jens Kiill, f. 1743.
 5. Job, f. 1745.
 6. Ole, f. 1746.
 7. Elisabeth Bolette, i 1767 g. m. Lars Sørensen Lassen.
 8. Guri (ne), f. 1750 d. 1819.

Jens Killl
er omtalt under Morgenstiernegaarden, L.matr.no. 26.


Thomas Jørgensen,
født 1753 d. 1823, skibstømmermand,
l. m. Marthe Hansdatter, f. 1756 d. 1790,
i 1792 g. II. m. Dorthe Marie Weidenauer.
Han var søn af Jørgen Gotfriedsen Hill og hans anden hustru var datter af parykmager Wittus Weidenauer, og enke efter Ole Christophersen, Jørgensen eiede gaarden i 29 aar, og kjøbte saa L.matr.no. 100 paa Kirkehaugen, hvor han boede til 1822. Barn: Marthe Kirstine, f. 1792.


Petter J. Damm,
født 1773 d. 1839, skibsfører og kjøbmand,
i 1806 g. m. Severine Margrethe Schwarck, f. 1784 d. 1873, datter af organist Petter Schwarck.
Effer at have solgt denne gaard i 1828 kjøbte han L.matr.no. 176, nu Folkets Hus, som han solgte i 1832. I 1828 kjøbte han ogsaa «Riisegaarden», L.matr.no. 19 og boede der til sin død. I 1840 kjøbte enken L.matr.no. 153, nu gartner Christiansens hus.


Hans Christian Paus,
født 1797 d. 1828, var styrmand,
i 1824 g. m. Dorthe Gurine Hansdatter, f. 1801 d. 1840(?) datter af Hans Solvesen Tangen.
Paus kom hid fra Stavern. Han blev styrmand i 1819 og druknede i Themsen paa reise med skibet «Europa», tilhørende Mogens Thrane paa Frednes. Børn:

 1. Ellen Marie, f. 1824, g. m. kaptein Søren Lund paa Tangen.
 2. Hanna, f. 1828, g. m. Karl Knudsen, Tangen.

Døtrene blev opdraget hos morbroderen Hans Hansen, Tangen. (Kultangen).


Peder Paus,
født 1788 d. 1873, gartner og brændevinshandler.
g. m. Andrea Bendixen, f. 1789 d. 1859.
Han var antagelig broder af Hans Christian Paus. Jørgen Aall sendte ham først i 1800-tallet til Kjøbenhavn, hvorhan gik i lære paa Rosenborg Gartneri. Paa sine gamle dage blev han høker. Porsgrunds Læseselskab havde sine lokaler i hans gaard i 1840-50 aarene.
Indgangen til brændevinshandelen var midt paa veggen mod det nuværende Meieritorv. Gjennem døren kom man ind i et smalt værelse som efter længden var afdelt med en skrankne, ovenpaa skranken var der et gitterverk med en liden luge. lndenfor skranken laa tønderne med sine birhaner. Naar en kunde bestille den forønskede drik, blev denne tappet i en pegl eller en halvpot, eller et maal svarende til det kvantum som var bestilt, saa blev pottemaalene stukket ud gjennem lugen, selvfølgelig først efter at bestillingen var betalt, lugen blev slaaet igjen, og saa kunde kunderne sidde og nyde sin drik til klokken 9 aften. De som da ikke følte sig oplagt til at forlade lokalet blev hjulpet udenfor, og saa fik de komme sig hjem som de bedst kunde.
Børn:

 1. Hans Benedictus, f. 1815, udvandret til Winsconsin.
 2. Birgitte, f 1822 d. 1899. Hun fik handelsborgerskab i 1853, overtog huset efter faderen, og fortsatte høkerforretningen. Ved sin død oprettet hun et legat paa kr. 12,700 til fordel for «Værdige trængende ugifte kvinder i Porsgrund». Legatet blev først effektivt efter søstersønnen Oscar Bendixens død i 1912, idet han skulde have renterne saa Iænge han levede.
 3. Pauline, f. 1824 d. 1880, i 1852 g. m. kaptein Carl Bendixen, f. 1816. Han forsvandt i seksti-aarene. Deres søn

Oscar Bendixen,
født 1853 d. 1912,
overtog gaarden efter sin tante. Han drev i nogle aar manufaktur- og tobaks-forretning, reiste til Amerika og døde der.

Familien Bendixen

kom hid fra Larvik.

 1. Karen Parelia, f. 1778 d. 1853, g. m. Arnesen paa Osebakken,
 2. Frantz Bendixen, f. 1782 d. 1847, g. I. m. Benedicte Paus 1804. g. II. m. Anne Clausdafter. Han tog borgerskab som høker i 1805, eiede skibene «Emanuel» og «Prøvesten» (bygget i Pg. i 1809). Fra 1840 var han Spisevert og Tracteur, og boede ved Osebro i L.matr.no. 301 i 1807, da huset takseres for 800 Rdl. I tyve-aarene byggede han paa dette hus, saa det fik det udseende som det nu har, og det blev i 1840 takseret for 5,500 Spd.
  I 1830 byggede han den bro over Lille-elv, som for ca. 20 aar siden blev ombyttet med den nuværende betongbro. Han fik 1000 Spd. for dette arbeide.
  Børn:
  1. Regine Henriette, f. i Larvik 1803.
  2. Benedicte Claudia, f. i Porsgrund 1804 d. 1870, ugift.
  3. Ulriche, f. 1811 d. 1891, i 1833 g. m. kaptein Thomas Ludvigsen, Skien.
  4. Carl Benedictus, f. 1817, i 1853 g. m. Pauline Paus, f. 1824 d. 1881, kaptein og kjøbmand, forsvandt.
  5. Vilhelm, f. 1818.
  6. Anette Frantsine, f. 1820 d. 1857, g. m. kaptein og kjøbmand Tobias Petter Wiibe, f. 1815 d. 1891 som kæmner i Porsgrund. «Wiibe-bakken» har sit navn efter ham.
  7. Adriette, f. 1815 d. 1880. ugift.
 3. Andrea, f. 1789 d. 1859, g. m. gartner Peder Paus. f. 1788 d. 1873.

Under beskrivelse af gaardene har vi fulgt Storgaden fra Osebro ned til Torvet. Alfarveien gik som nævnt i gamle dage op Kirkebakken og forbi Jønholt ned paa Toldbodøen, men vi skal nu følge den nyere vei til Færgestedet og under Helleberget over Toldbodøen ned til Roligheden.

Utdrag (s. 127-131) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen