Storgaden 87

L.matr.no. 49. Ole Kongerøds gaard

av Finn C. Knudsen

i 1813 faar Arne Usler grundbrev af Manlius Gyldenpalm paa den tomt, hvorpaa hans hus tidligere er bygget.
Takst i 1817 er 30 Spd.

Familien Usler nedstammer fra

Gjert Usler,
i 1668 g. m. Barbara Svendsdatter, f. 1668 d. 1735.
Hun var fra Fredrikshald og døde som enke paa Vestsiden. Gjert Usler var fendrik i Vesterlenske regimente fra 1696 og blev kaptein i 1730. Regimentet ekserserte paa «Tamburpladsen» under Borge, og var med i Pomeren i 1715, ved Dynekilen i 1716 og foran Gøteborg i 1717. Baade han og hustruen levede i 1733 og havde mange børn.
Af Kirkebogen for Gjerpen sees, at Oberstløitnant Arnt Krag og Major Mechlenburg var faddere hos Usler i 1706. Af Matrikulen for 1723 sees, af kaptein Usler er eier af gaarden Birketvedt i Eidanger. Børn:

 1. Lisbeth Kathrine, f. 1689 d. 1717.
 2. Johan Gjerlsen Usler, f. 1698 d. 1756, var skibskaptein og lodsolderrnand, i 1743
  g II. m. Karen Jensdatter Friis, f. 1697 d. 1778. De boede paa Vestsiden. Deres børn:
  1. Halvor, i 1766 g. m. Femia Leth, f. 1713 d. 1783; hun var da enke.
  2. Jens, f. 1723 d. 1796, var kaptein i Marinen, i 1752 g. m. Johanne Andersdatter Baar, datter af presten Baar i Solum. Sidst i firti-aarene førte han «Ebenezer», 84 c.l., tilhørende Nicolai Kall i Skien. De eiede L.m.no. 90 paa Vestsiden. I 1797 overtog broderen, Michael, huset, og solgte det straks efter til Madame Anna sal. Lange for 170 Rdl.
  3. Michael, f. 1724 d. 1800, skipper, førte i 1769 «Ellen og Anna», 49½ c. 1.
  4. Gjert, f. 1729 d. ung.
  5. Vincenf. f. hvis datter, Malene i 1770 blev g. m. matros Ole Andersen.
 3. Gjertrud, hun blev i 1717 g. m. Løitnant Viel, f. 1680 d. 1744. Deres datter, Lisbet Cathrine, er født i 1719.
 4. Petronelle.
 5. Karen, begge faddere i 1723.

Arne Fredriksen Usler,
født 1773 d. 1841, var matros og arbeider,
g. m. Kirsten Halvorsdatter Bruun, f. 1770 d. 1844.
Han maa være sønnesøn af Halvor Usler - i et tidligere ægteskab - og byggede huset i Huken under Helleberget.
Deres børn:

 1. Vincent Fredrik Usler, f. 1802 d. 1858, var rorskarl. I 1834 blev han garver, g. m. Inger Margrethe Pedersdatter, f. 1809 d. 1887. De havde børnene:
  1. Petter Folkvard, f. 1833, se nedenfor.
  2. Anne Kristine Magdalene, f. 1834, i 1865 g. m. kaptein Paul Johannessen, f. 1838. De boede i Bjerglund og flyttede ca. 1900 til Fredriksværn.
  3. Thobine Helene, f. 1837, i 1864 g. m. kaptein Anders Johannessen f. 1838. De boede ogsaa i Bjerglund og flyttede til Christiania først i 1900-tallet.
  4. Gunhild, f. 1841.
 2. Maren Elisabeth, f. 1804, i 1826 g. m. snedker Johan Fredrik Tribler.
 3. Halvor, f. 1805.
 4. Halvor, f. 1807.
 5. Anne Malene, f. 1813.

Petter Folkvard Usler,
født 1833 d. 1896,
eiede huset til det i ca. 1890 blev nedrevet og flyttet til Baanaasen.

Denne er den sidste tomt under «Lagmandsgaarden»; den nedenfor liggende tomt er udgaaet fra Jønholt.

Utdrag (s. 163-165) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen