Storgaden 128

L.matr.no. 30 a. Handelsbanken

av Finn C. Knudsen

Der er intet grundbrev paa tomten, men et dokument af 1737 som viser at Hans Boyesen da boede der. Efter Aalls jordebog sees han at have boet der til 1763, da Karen Bue blir eier.

I 1782kjøber Ole Hansen Skrædder huset. Han er i mandtallet for 1801, men Ole Mikkelsen maa have kjøbt huset af ham, da Mikkelsen
I 1811sælger huset til Kiltil Jensen Baar.
I 1813er husets takst 50 Spd.
I 1817er huset takseret for 90 Spd.
I 1832er huset ombygget og takseret for 250 Spd.
I 1838faar smed Amund Peder Kittilsen Baar skjøde.
I 1854udskiltes en tomt til Henrik Glose, som byggede et hus.
I 1857nedbrændte begge hus, Gloses var takseret for 700 Spd. og blev opbygget, medens smed Amunds hus ikke blev opbygget.
I 1869solgte han tomten til Niels Vauvert.
I 1883solgte dennes søn Mathias Vauvert tomten til Simon Høegh.
I 1902kjøbte Nielsen & Backa tomten og
I 1920kjøbte Chr. S. Hanssen den til kullager.

Snedker Henrich Glose byggede op sit hus efter branden
i 1867,og solgte det
i 1892til slagter Edvard Hansen.
i 1899brændte gaarden og den nuværende murgaard blev opført.
i 1917kjøbte Porsgrunds Handelsbank huset.


Hans Boyesen,
født 1693 d. 1770,
i 1722 g. m. Anne Maria Nielsdatter f. 1686 d. 1763.
Hvad Boyesen var vides ikke, men at dømme efter et dokument som skriver sig fra hans haand, var han en, for den tid, mere end almindelig skrivekyndig mand. I kirkebogen er han et sted ogsaa opført med tilnavnet Striboltz. Han boede først paa Osebakken hvor børnene er født.
Børn:

 1. Boye, f. 1722, død ung.
 2. Sara, f. 1725.
 3. Boye og
 4. Rebekka, f. 1726 - døde.
 5. Lars, f. 1728, i 1749 g. m. Karen Pedersdatter Bue.
 6. Sara Cathrine f. 1730.

Karen Bue
var Boyesens svigerdatter og overtog huset.


Ole Hansen,
d. 1796, var skredder.


Ole Michelsen,
g. m. Inger Gullachsdatter, f. 1756 d. 1802,
Han kan være søn af Michel Olsen, seilmager, da dennes anden søn er født i 1756.


Kittil Jensen Baar,
født 1750 d. 1835, var smed,
g. m. Christine Amundsdtr., f. 1760 d. 1837.
Han nævnes ofte som taksationsmand. Fra 1794 til 1806 eiede han hus paa Vestsiden og solgte det til Powel Lund for 400 Rdl.
Børn:

 1. Amund Peder, se nedenfor.
 2. Jens Kittilsen Baar, f. 1800. Han havde bryllup i 1824 med Anne Christine Halvorsdatter, f. 1798.
 3. Aavet Christine, f. 1803.
 4. Elisabeth Margrethe, f. 1804.

Amund Peder Kittilsen Baar,
født 1789 d. 1879,
m. Anne Sophie Andersdatter, f. 1790 d. 1863,
Han var ogsaa smed. Under brandforklaringen i 1867 oplystes at han var gammel og sengeliggende, og datteren Abigael forklarte om branden, at den opstod i nabogaarden snedker Gloses gaard.
Børn:

 1. Abigael, f. 1821 d. 1893 ugift.
 2. Inger Gurine, f. 1828.
 3. Karen Dorthea, f. 1830, i 1856 g. m. matros Ernst Radisch.
 4. Anne Sophie, f. 1834.

Henrich Glose,
født 1812 d. 1892, var finsnedker,
i 1835 g. m. Inger Johnsdatter, f. 1810 d. 1855.
Han var søn af Hans Henrichsen Glose, og fik snedkerborgerskab i 1844.
Børn:

 1. Hans Flenrichsen Glose, f. 1835.
 2. Henrich Glose, f. 1849, i 1876 g. m. Asta Marianne Larsen, f. 1856. Han var da styrmand.

Den gaard Glose byggede op i 1867 var énetages med høi kjælderetage, hvor Glose havde sit verksted. Firmaet Vauvert & Høegh havde kontorer i gaarden, den nedbrændte i ottiaarene, og Glose byggede en stor 2 etages trægaard. Denne nedbrændte sammen med nabogaardene i 1899, hvoretter den nuværende 3 etages murgaard opførtes.


Edvard Hansen,
født 1855 d. 1932, slagter,
vil være kjendt af den nuvlevende generation. Efterat han i 1917 solgte gaarden til Handelsbanken, flyttede han til sin eiendom paa Myrene.

Utdrag (s. 113-116) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen