Lilleelvgaden 1

L.matr.no.6 Porsgrunds Handelsstandsforenings gaard

av Finn C. Knudsen

Tomten kan følges tilbage til før 1720, idet den da var en del af Job Christensen Arweschougs tomt og hauge. Denne blev i 1765 delt mellem Thor Larsen og John Larsen, og John Larsens søn, Christen Johnsen, eiet den til 1788, da hans svigersøn, Hans Torjussen, fik grundbrev paa tomten, som var 15 × 14½ alen. Hans Torjussen kjøbte til halvdelen af Hans Christian Arweschoug Halvorsens tomt.

I 1794kjøbte kjøbmand Friedrich Christian Schiøtt huset.
I 1797er der paa tomten en 2 etages bygning med 2 fløibygninger. Hovedbygningen er 24 × 11 alen og har 19 fag vinduer. Den indeholder 8 værelser med 7 kakkelovner. Desuden er der kjøkken og bryggerhus. Taksten er i 550 Rdl.
Fra 1799 eies det af Jacob Aalborg.
I 1807 eies det af kaptein Zacharias Winther.
Fra 1817af Søren Rasch. Taksten var i det aar 2000 Spd.
Fra 1822eies det af Christian Kraft.
I 1840faar Torsten Jacobsen auktionsskjøde paa gaarden, hvorefter den flere ganger skifter eier, indtil
1856da Jørgen Stiansen kjøber den for 1250 Spd. Den nedbrændte i 1865 og opbyggedes i dens nuværende skikkelse.
I 1930kjøbte Porsgrunds Handelsstandsforening den.

Friedrich Christian Schiøtt,
født 1762, kjøbmand og kirkeværge.
i 1794 g. m. Anne Dorothea Fischer, datter af Jens Nicolai Fischer paa Osebakken og Anne Eleonore Carhoff, sønnedatter af feltskjær i Skien Wellum Carhoff. Børn:

  1. Jens Nicolai f. 1794.
  2. Birgitte Jørgine, f. 1795 d. 1796.

Schiøtt var søn af kjøbmand i Brevig, Jørgen Friedrich Schiøtt, f. 1723 d. 1800, og Barbara Schaanning f. 1732 d. 1798 i Porsgrund, datter af Jens Davidsen Schaanning, Brevig, g. i 1722 Karen Jensdatter. De havde børnene:

  1. Karen f. 1761, i 1800 g. m. premierløitnant Petter von Bruun.
  2. Friedrich Christian Schiøtt, f. 1762.


Jacob Aalborg,
født 1758 d. 1824, fhv. sorenskriverfuldmægtig, gift med Johanne Wrensted, f. 1763 d. 1831, datter af skrædder Wrensted i Brevig.
Aalborg var jurist fra Kjøbenhavns universitet. Hans far var prest paa Rødenes i Smaalenene. I adskillige aar var han fuldmægtig hos sorenskriver Lucas Norss paa Tvelen, og eiede gaarden Stridsklev i Eidanger fra 1785 til han i 1799 solgte denne til kaptein Wille og flyttede til Porsgrund.
I 1801 staar han i mandtallet opført som «gjestgiver». Senere boede han, efter traditionen, i Kjølnæsgaden. Børn:

  1. Jens Aalborg, f. 1792, omtales senere under L.matr. no. 53.
  2. Karen Mathilde, g. m. Christen Thobias Vauvert.
  3. Christen Wrensted. lensmand i Saude, g. m. Fredrikke Poppe.
  4. Niels Mathias, f. 1793, i 1820 g. m. Kirsten Marie Sølie. Han var skibsfører og flyttede til Kragerø.


Zacharias Winther,
født 1771, skibskaptein,
i 1806 g. m. Anne Helene Kiill, f. 1776, datter af Jens Kiill og hans første hustru.
Han var søn af rektor Winther i Skien, og førte bl. a. i 1806 «Fire Brødre» for Jørgen Aall, og er antagelig i 1817 fraflyttet byen.


Søren Rasch
vil bli omtalt under «Hammondgaarden».


Christian Kraft,
født 1703 d. 1838, var kjøbmand, gift med Marie Høegh, f. 1763 d. 1821, datter af kjøbmand Anders Høegh. Kraft eiede først «Riisegaarden», L.matr.no. 19, som han i 1822 byttede med Søren Rasch mod at betale 500 Spd.


Jørgen Stiansen,
f. 1820. d. 1910, hoteleier,
g. m. Olea Jacobsen f. 1837 d. 1887.
Blandt børnene næves: Maria Stiansen, g. m. bestyrer Emil Jørgensen, og disses børn:

  1. Astrid, g. m. revisor Jeremias Hagerup Backa.
  2. Maria, g. m. assurandør Johan Jeremiassen.

Utdrag (s. 27-50) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Til Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i boksamlingen