Storgaden 165

L.matr.no. 7. W. Simonsens gaard

av Finn C. Knudsen

Den tomt, hvorpaa dette hus staar, er en af de ældste, som kjendes. Sidst i 1600-tallet havde Lorentz Coch her et hus, som han solgte til Hans Lauersen Borch. Efterat denne, havde bygget nyt hus paa Toldbodøen, herom under «Den gamle Toldbod», solgte han i 1706 huset ved Osebro til Skiensmanden, Jens Olsen Krag, og denne solgte igjen i 1711 huset til Job Christensen Arvechoug, som i 1720 fik grundseddel paa denne tomt og paa en vandtomt mod Lilleelv, eller Ose-elfven, som det dengang skreves.

I 1705blev tomten opdelt, og Thor Larsen fik denne tomt. I 1768 fik Ditlef Rasch en del af tomten mod Lille-elv, og han overlod denne i 1773 til klokker og skoleholder Jens Ancher Bloch, som paa tomten opførte et lidet hus.
I 1776fik Hans Christian Halvorsen grundseddel paa den tomt, hvorpaa dette hus staar.
I 1788blev, som før nævnt, fraskildt en del af fomten til Hans Torjussen (det nuværende Stiansens Hotel).
I 1803sælger Hans Christian Halvorsens Enke huset til Christen Hansen (hendes søn).
I 1804sælges igjen huset til Even Jacobsen, (han var Oldermand). Huset er i 1817 takseret for 150 Spd. Det var et én etages hus 24 × 12 alen.
I 1844udstedes auktionsskjøde fra Even Jacobsens børn til enkemadame Gurine sal. Simonsen.
I1853overdrages huset til kaptein Simon Simonsen.
I 1865brænder huset, og der mageskiftes endel af tomten med Jørgen Stiansen.
I 1920udsteder Skifteforvalteren skjøde til W. &, H. Simonsen, og
I 1926skjøder H. Simonsens enke sin del til kjøbmand Wilhelm Simonsen.

Lorerntz Coch
var skipper og sees i 1703 at have ført «Engel Rafael», 80 c.l., tilhørende raadmand Thomas Sommer i Skien.


Job Christensen Arweschoug,
født 1675 d. 1751, var skibsfører,
g. I. m. Anne Olsdatter, d. 1713,
i 1714 g. II, m. Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff, d. 1724,
i 1736 g. III. m. enke Anne Cathrine Bloch, f. 1697 d. 1751.
I 1708 førte han Niels Jostens skib «Engelen», 920 c.l. Han flyttede hertil fra Skien, hvor han i 1710 er opført i skattelisten som borger og betalte 3 Rdl. i skat. I 1715 var han krigsfange, og hustruen betalte hun skat for 1 pige. I Porsgrunds skatteliste for 1743 er anført, at han har nogen ringe husnæring og smaa last-handel, og at han betalte skat af 1 dreng, 1 pige, 1 hest og 1 cariol, ialt 13 Rdl. I 1746 solgte han eiendommen Gutho (Gata) i Eidanger til Niels Aall for 900 Rdl. Børn:

 1. Berthel Jobsen Arweschoug, f. 1707 d. 1779, forvalter hos Aall paa Ulefos, g. m. enke Kirsten Wright. Hans hustru havde i tidligere ægteskab datteren Lisbet Wright. I 1743 bor han i Porsgrund, er tømmerfoged og har en formue paa 130 Rdl., 1 dreng, 2 piger, 1 hest og 1 cariol.
 2. Christian Jobsen, f. 1710 d. 1745, i 1741 g. m. Anne Marie Jensdatter Møller, datter af Jens Møller i Skien. Deres søn, Carl, er i 1741. Han har øiensynlig i nogen aar været paa Herre sammen med broderen, Halvor, da det af skattelisten for 1743 sees, at disse to «har forstukket sig paa landet».
 3. Halvor Jobsen, f. 1711, omtales under L.m.no. 34.
 4. Else Dorothea, f. 1713, g. m. Anders Schousgaard, omtales under L.m.no. 33.
 5. Christen, f. 1715, d. ung.
 6. Christine, f. 1718.
 7. Christen, f. 1723.
 8. Lars, f. 1737.
 9. Gunhild, f, 1740.

Hans Christian Arweschoug Halvorsen,
født 1746 d. 1787, var matros,
i 1771 g. m. Thora Christensdatter fra Herre, d. 1812.
Han var søn af smedemester Halvor Abrahamsen og Kirsten Nielsdatter Juell, og døbt «Hans Christian Arweschoug». Smed Hans Christian Arweschoug og hustru var faddere. Han er født i Porsgrund, men konfirmeret i Brevig i 1764. Efter Abrahamsens død i 1770 blev enken, Kirsten Nielsdatter Juell, g. m. smed Hans Christian Arweschoug. Børn:

 1. Christen Arweschoug, f. 1774, omtalt under L.m.no. 14.
 2. Anne Carine, f. 1777.

Jens Ancher Bloch,
født 1738 d.1808. Klokker og skolelærer,
g. m. Maria Dorothea Berggreen, f. 1724 d. 1789, datter af Johan Berggreen.
Børn: 1. Benedicte, f. 1756 d. 1848, g. m. A. Pedersen.
Bloch er vistnok en brodersøn af presten Peder Bloch i Skien. Hans moder, Anne Cathrine Bloch, blev i 1730, som enke, g. m. Job Christensen Arweschoug.
En søster, Karen Elisabeth Bloch, blev i 1765 g. I. m. skolelærer Thomas Broch, f. 1720 d. 1771, og i 1773 g. II. m. matros Karl Christian Andersen fra Vold.


Simon Vallentin Simonsen,
født 1828 d. 1901, var skibsfører fra 1857,
i 1857 g. m. Pauline Cicilie Iversen, f. 1830 d. 1920.
Han var søn af kaptein Valentin Simonsen Bommen og Gurine Jacobsen, f. 1788 d. 1802, og hustruen var datter af overtoldbetjent Jens Iversen paa Osebakken og hustru, Henrikke Catrine Cloumann.

Utdrag (s. 30-32) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen