Storgaden 170

L.matr.no. 10. Isak Sølies gaard

av Finn C. Knudsen

Om denne tomt er det ikke lykkedes at følge oplysningerne længere tilbage end til

1754,da man i kjøbmand Søfren Nielsens grundbrev ser, at denne støder op til Simon Pedersens søe-bod. Ifølge Bjørntvedts jordbog er denne Pedersen eier af huset til
1768,da det kjøbes af Martinius Christensen.
1774overtages det af Isach Borgersen. I hans skjøde til Hans Andersen Karth af
1810staar anført, at Borgersen har opført huset. Salgssummen var 600 Rdl. for eiendommen.
I 1817er huset takseret for 80 Spd.
I 1822skjødes huset fra Hans Karths Børn til Enken Gunhild Isachsdatter Karth.
Fra 1827eies huset af Jacob Anthon Holm, g. m. enkemadame Karth.
I 1845faar Berthel Hansen Karth skjøde.
I 1879skjødes huset til Hanna og Thea Karth.
I I919overtager Isak Sølie eiendommen for kr. 35,000.

Denne eiendom har været i samme families eie i nær 150 aar, idet Isach Borgersen var svigerfader til Hans Karth.


Hans Andersen Karth,
f. før 1817, var styrmand,
i 1803 g. II. m. Gunhild Isachsdatter Borgersen, f. 1776 d. 1844. Han var søn af Anders og Marthe Karth i Skien. Børn:

  1. Anders, f. 1791.
  2. Isaach, f. 1807.
  3. Berthel, f. 1811, g. m. Rosine Marie Lund.

Enken Gunhild Karth blev i 1821 g. II. m. styrmand Jacob Anthon Holm, f. 1800. Skipperborger fra 1855 - vistnok søn af garver i Skien, Peder Holm, og broder til skipper Peter Ulrich Holm i «Holmergaarden».


Berthel Karth,
f. 1811 d. 1891, skibsfører fra 1850,
g. m. Rosine Marie Lund, f. 1806 d. 1877. Børn:

  1. Johan Hansen, f. 1835.
  2. Hanna, f, 1835 d. 1921, i 1864 g. m. kaptein Jørgen Olaus Andresen, der boede paa Jønholt,
  3. Augusta, f. 1841 d. 1917, g. m. kaptein Carl Reynholds, f. 1840 d. 1900.
  4. Bertha Sophie, f. 1844, fik handelsborgerskab i 1877.
  5. Hans Christian, f. 1847.
  6. Karoline, f. 1851, g. m. snedker Halvor A. Lie, f. 1852.
  7. Thea.
Utdrag (s. 38-39) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen