Storgaden 163

L.matr.no. 9. Sjømandsforeningens gaard

av Finn C. Knudsen

I 1720fik Ole Søfrensen Kløcker grundseddel paa en tomt han tidligere havde bebygget, med tilliggende hauge. Denne hauge blev i januar 1744 solgt til kjøbmand Søfren Nielsen. (Floodegaarden).
I 1760eier Isach Jynge huset. Isach Jynge sees at have faaet ny grundseddel, saa han har rimeligvis eiet huset fra 1744.
Fra 1770eies det af Monsr. Povel Schioldborg.
1778eies det af pastor Engelbert Wulff.
Huset er i det aar takseret for 1200 Rdl.
1792eier kaptein Johan Baar huset, som i 1797 takseres for 2000 Rdl. Fra ca.
1800eier kaptein Louis Vauvert huset.
I 1807er huset igjen takseret for 2,500 Rdl. og beskrives saaledes: Hovedbygningen 31½ × 16½ alen, 6 værelser med 5 kakkelovne og 18 fag vinduer, ovenpaa 2 værelser, 2 fløibygninger og en søbod.
I 1817 blev den takseret for 3,200 Spd.
I 1827,efter Louis Vauverts Enkes død, sælges huset til sønnen, kjøbmand Christen Thobias Vauvert for 3,225 Spd.
Efter branden i 1865 opførte sidstnævntes søn Louis Vauvert det nu eksisterende hus. Vandtomten blev da tillagt L.matr.no. 8, hvor Vauverts senere boede.
I 1905skjenket Enkefru Cathrine Vauvert huset til Sjømandsforeningen.


Isach Jynge,
tømmerfoged, g. (vistnok m. Anne Marie Jensdtr. Møller, enke efter Christian Jobsen Arweschoug).
Han er kommet fra Skien, hvor han i 1743 i skattelisten er opført som tømmerfoged med en skat af 10 Rdl.
Han maa have drevet større jordbrug, da han sees at have leiet af Bjørntvedt 2 løkker, hvorfor han betalte 14 Rdl. i aarlig leie.
Børn:

 1. Clement, f. 1749 d. 1802.
 2. Job, f. 1752 d. 1761.
 3. Henrich, er huseier paa Osebakken i 1778.
 4. Gjert Hyll, f. 1756 d. før 1830, g. m. Inger Mannal, f. 1759 d. 1830, søster af Gaven Wright Mannal. Gjert Jynge var forvalter paa Erlands Venstøp. Deres datter Kirstine, f 1790 d. 1831, i 1815 g. m. kaptein Niels Jørgen Hirchsholm i Skien.
 5. Maren, f. 1758. Hun var i huset hos Nicolai Benj. Aall i 1787, og blev i 1792 g. m. kaptein Jeppe Kopperholt, se L.m.no. 20.
 6. Christian Arweschoug Jynge, i 1799 g. m. Maren Ouist f. 1776 i 1812.

Povel Schioldborg,
betilles Monseigneur, og var bestyrer af Bjørntvedt gaard, delvis sammen med Lars Bowmann, men træffes ikke i kirkebøgerne.


Pastor Engelbert Wulff,
født 1711 d. 1786, var prest i Bamle,
gift med Maren Pedersdatter, født 1720 d. 1796.
Fra 1776 til 1778 eier han «Morgenstiernegaarden», L.matr.no. 26. I 1778 kjøber han L.matr.no. 9, og enken sælger det i 1792 og kjøber klokker Jens Ancher Blochs lille hus ved Osebro. Deres søn


Peder Wulff
født 1758 d. 1790 var kjøbmand her, i 1788 gift med Bertha Sophie Coucheron, datter af Anthon Jacob de Coucheron paa Jønholt.
I 1793 blev enken gift II. med enkemand Johan Christian Bøckmann Mannal.


Johan Christian Baar,
født 1757, skibskaptein,
g. m. Mette Dorothea Erboe.
Han var sønnesøn af presten Baar i Solum, og hustruen var datter af skipper Henrich Erboe og Anne Sommer i Langesund. Baar kom hid fra Skien og flyttede tilbage did igjen. I 1790 førte han skibet «Providentia» 102½ c.l., 12 mands besetning. Børn:

 1. Peder Andreas Baar f. 1789 d. 1837, kaptein, g. m. Else Cathrine Ording. Han førte i 1837 «Ceres», 6,5 c.l. Deres søn: Boye Baar, var kunstmaler. 2 billeder af ham er paa Brække Museum.
 2. Ane Sommer, f. 1793.
 3. Cicilie Dorothea, f. 1795.
 4. Johan Christian Baar, f. 1800 d. 1877, kaptein og senere fyrvogter paa Jomfruland, g. m. Caroline Hielm, f. 1810 d. 1863, datter af procurafor Povels Hielm i Skien.
 5. Ulrich Fredrik Sommer Baar, f. 1802 d. 1867, kaptein, g. m. Olava Elise Hielm, f. 1808 d. 1881. Han kjøbte i 1849 svigerfaderens hus paa «Øen» ved Skien for 1400 Spd.

Slægten Baar:

Peder Pedersen Baar,
født 1663 d. 1747, kjøbmand i Skien, opført i skattelisten af 1743 med en formue af 4,700 Rdl., havde børnene:

 1. Anders Pedersen Baar, f. 1687, prest i Solum,
 2. En datter, g. m. Rasmus Nielsen Schoufsgaard, Skien.

A 1. Anders Pedersen Baar, f. 1687 d. 1759.
g. m.
I 1713 blev han kateket i Solum og fortsatte i dette embede til han i 1759 døde som provst. Han gjorde i 1722 kontrakt med indbyggerne i vestre Porsgrund om at prædike i kapellet der hver fredie søndag. I 1756 gjorde han, som provst, kontrakt om at prædike i den nye anneks-kirke de reglementerede gudstjenester mod en aarlig løn af 30 Rdl.
Han havde børnene:

 1. Anders, kapellan hos faderen.
 2. Samuel, studiosus, boede i Porsgrund i 1743.
 3. Johanne, i 1752 g. m. løitnant Jens Usler.
 4. Marthe Christine, f. 1730 d. 1781, i 1765 g. m. viciteur Ebbe Holm. f. 1722 d. 1784 i Porsgrund.
 5. Peder, g. m. Maren Annaniasdatter, f. 1724 d. 1778 i Porsgrund. De havde sønnen:
  1. Johan Christian Baar, f. 1757, g. m. Mette Dorothea Erboe, omtalt foran.

Kiltil Jensen Baar,
født 1750 d. 1835, var smed og taksationsmand,
g. m. Christine Amundsdatter, f. 1760 d. 1837. Børn:

 1. Amund Peder Kiltilsen Baar, f. 1789 d. 1879, g. m. Anne Sophie Andersdatter, f. 1790 d. 1863. omtales under L.m.no 30 a.
 2. Jens Kittilsen Baar, f. 1800, i 1824 g. m, Anne Christine Halvorsdatter, f. 1798.


Louis Vauvert,
født 1756 d. 1826, var skibsfører og kjøbmand,
g. I. med Marthe Holmsted Thobiesen, f. 1764 d. 1805,
g. II. i 1807 med Magnine Pontoppidan, f. 1780 d. 1827.
Hans fader var infanterikaptein Fredrik Vauvert, f. 1729, d. 1790. Den første hustru var datter af provst Thobiesen i Hjartdal, og den anden var datter af professor og stiftsprovst i Aalborg, Johan Ludvig Pontoppidan. Han boede først paa Osebakken, der, hvor Didrik Andersens gaard nu ligger. I 1796 førte han «Haabet», tilhørende Nicolai Benjamin Aall. Med sin første hustru havde han 8 børn og med sin anden hustru 6 børn. Af børnene skal nævnes:

 1. Fredrich Vauvert, løitnant i marinen, senere kaptein og havnefoged, f, 1785 d. 1874, g. m. Charlotte Pontoppidan, f. 1774 d. 1848. Han eiede L.m.no, 72, vestre Porsgrund.
 2. Christen Thobias Vauvert, kjøbmand.
 3. Niels Barfod Vauvert, kaptein og kjøbmand.
 4. Louis Vauvert, kaptein.
 5. Anna Magdalena, f. 1799 d. 1824, gift med kaptein og kjøbmand Jørgen Traag, f. 1783 d. 1857.

Christen Thobias Vauvert,
født 1795 d. 1871, var kjøbmand,
m. Karen Mathilde Aalborg, f. 1796 d. 1849.
Han blev uddannet som forretningsmand og var i over 25 aar fuldmægtig hos kjøbmand Blehr paa Stathelle. Han fortsatte faderens kjøbmandsforretning og drev desuden med lakfabrikation og oljekogeri. Medens hustruen levede, bestyrede hun forretningen. Deres søn


Louis Vauvert,
født 1829 d. 1905, var kjøbmand,
gift med Cathrine Wright, født 1837 d. 1912, datter af kaptein Holmboe Wright paa Bjørntvedt.
Han var i lære hos onkelen, kjøbmand Johan Vauvert i Skien, og overtog faderens forretning og drev desuden skibsrederi, var interesseret i skibsbyggeriet paa Molbaugen, direktør i Skiensfjordens Kreditbank m. m. I 1882 overtog han gaarden Bjørntvedt efter sin svoger, Fredrik Wright.
De forærte til Sjømandsforeningen L.m.no. 9 og stiftede flere betydlige legater.

Utdrag (s. 34-38) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen