Sjømannsforeningens gård

Man kan med god grunn si at vår forening er i en stilling som for dens virke er av uvurderlig betydning ved at den har Storgaten 163 i sitt eie.

Dette er en bakgrunn som inspirerer såvel medlemmene som styret i meget stor grad, og gir en interesse av stor betydning for å slutte opp om foreningen. Å kunne avholde møter i eget hus, ikke bare forplikter, men er en stor glede og trivsel.

Gårdens drift og vedlikehold har derfor alltid blitt viet meget stor oppmerksomhet, man kan derfor trygt si at det alltid har vært tilstrebet å bevare det gamle stilmessige som vår gård bærer preg av. De forandringer som er foretatt innvendig bærer også sitt preg av dette.

I den forløpne 25 års-periode har det vært nødvendig å foreta et meget stort vedlikehold og med de nødvendige fornyelser for våre lokaler som tiden har krevd.

De økonomiske forhold har ikke alltid ligget tilrette for disse arbeider, man har derfor funnet det nødvendig å gå forsiktig frem, efter den gamle leveregel «å stille tæring efter næring».

Gaver

I den forløpne 25 års-periode er mottatt en rekke gaver, dels skutemalerier, fotos av seilskuter og en rekke modeller, diverse maritime bøker, skrifter og annet. Gaver man selvfølgelig er glad over å få, og takknemlige overfor giverne. Det henvises til det nyutkomne register over våre samlinger av bilder etc. som er utgitt i år. Innholdet forteller om en allsidig samling av sjøens liv og historie i Porsgrunn.

Damegruppen

Vi kan ikke unnlate i denne lille beretning å fremheve foreningens damegruppe. Den ble stiftet i 1948 og Sjømandsforeningen er meget takknemlig for den støtte og interesse damene har gitt foreningen i forskjellig form. Det være nødvendige gjenstander og utstyr som setter preg på våre møter og især våre spiseaftener.

Damegruppens formann i jubileumsåret er fru Esther Pedersen.

Utdrag (s. 21-23) fra:
Porsgruns og Omegn Sjømandsforening. Et minneskrift ved 125 års jubileet. - Porsgrunn 1972.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen