125 års jubileet feiret

Da denne vår 125 års beretning av forskjellige grunner ikke ble ferdig til. jubileumsdagen den 22. januar 1972, har vi anledning til å sette på trykk et litet referat av festlighetene omkring jubileet.

Den ble åpnet med en storstilet festmiddag på Hotell Vic. Menyen var selvsagt sjømannskost, erter, kjøtt og flesk, is parfait og med nødvendig tilbehør. Tilstede 108 medlemmer samt en rekke innbudne: Våre æresmedlemmer, Martin Andersen, Gerhard Olsen, Borger Emil Eriksen og Ludvig J. Larsen. Ordfører H. Moen, rådmann H. Dolva, politimester Chr. J. Myhre Petersen, sjøkaptein H. Bjønnes, formann i Sjømannsforeningenes Landsforbund, sjøfartsmuseets direktør Molaug, distriktets broderforeninger m.fl.

Foreningens formann, sjøkaptein Reidar Helgesen, ønsket velkommen og introduserte aftenens toastmaster, overingeniør Carl Meder. Havnefogd Henry Beck utbragte H. M. Kong Olav's skål. etterfulgt av kongesangen. Skipsmålingssjef Per Christiansen talte for flagget og fedrelandet, og så sang man «Ja, vi elsker».

Festtalen ble holdt av formannen, Helgesen. Etter hans store tale sang man: «Iduna av Porsgrund» til Hans Reynolds tekst.

Kaptein Henry Bjønnes hilste fra landsforeningen. Biblioteksjef Ernst W. Lund holdt tale til og for byen og så sang man naturligvis Porsgrunnssangen. Ordfører H. Moen hilste fra kommunen og tilslutt takket politimester Myhre Petersen for maten.

Etter festmiddagen samledes alle i foreningens lokaler til kaffe og nytt festlig samvær.

En rekke gaver til 125-åringen ble overrakt utpå kvelden. Rådmann Helge Dolva overrakte to gedigne messinglysestaker fra Porsgrunn kommune, i tillegg til at kommunen også på annen måte har ytt sin støtte ved jubileet. Sjøkaptein Henry Bjønnes overrakte en tinnvase med lokk fra Sjømannsforeningenes Landsforbund. Faglærer Daniel Pettersen overrakte en lysende globus på vegne av Det norske sjømannskoret med takk for uforglemmelige hyggekvelder i Sjømannsforeningen i Porsgrunn. Fra Porsgrunn Håndverk- og Industriforening overrakte formannen Finn Carlsen en innrammet Victor Fyndall-akvarell: D.s. «Langesund» legger til Østre Brygge. Fra Porsgrunn Handelsstands Forening overrakte formannen Andreas Aasland bokverket «Fra hjulbåt til atomskip» med en hilsen til byens eldste kulturinstitusjon. Bestyrer Lyder-Alf Myhrvold fra Langesund Sjømannsforening et vikingeskip i tinn, Hans Haug en stor tinnvase fra Porsgrunn Maskinistforening. Sjøkaptein Karl G. Salvesen en tinn blomsterurne fra Sjømannsforeningen i Brevik, sjøkaptein Ingar Lillebo en blomsterdekarasjon fra Sjømannsforeningen i Skien.

Formannen, Reidar Helgesen, takket hjertelig for gavene til foreningen. Han opplyste at man også hadde fått en pengegave fra A/S Borgestad, blomsterdekorasjoner fra kvinneforeningen, fra Norsk Hydro og fra mange andre hold.

Leif B. Lillegaard, NRK kortbølgen, hilste fra alle som seiler i dag. En hyldest til dere som bevarer tradisjonene.

Det innløp en rekke hilsningstelegrammer, bl.a. fra H. M. Kong Olav V. NRK's kortbølge var tilstede under jubileet og gjorde opptak som noen dager senere ble sendt ut til våre sjøfolk.

Hele festprogrammet var en strålende feiring av jubileet og tjener festkomiteen til stor ære.

Telegram fra en sjømannshustru

til 125 årsjubileet 22/1-1972

Gratulerer med jubileet mine ærede Herrer
som fester paa «Vic» i skiperstuens leie.
Men én ting har dere glemt, ja hvad er naa det?
Jo, dere har glemt og ta Fruen med.
Graat Elskede Mand.

Vi sat alene saa mangen en gang
da dere seilte der ute paa saa mangen en skute.
Naar dere kom til kavn, saa gik dere vel i land?
En vakker «sylfide» trippet let forbi.
leg vil se den mand som ikke kjikka «saan» litte grann.
Graat Elskede Mand.

Nei, ikveld vi skulde været med,
«laarkort» og «Hot-pants» med farvet topp
vi skulde nok «hamla» opp!
I dansen dere svinget saa bøit mot sky,
hvad er fest uten «kvinns», ai, ai, saa gøi.
Graat Elskede Mand.

Men neste gang det jubileum blir
da er vi gamle baade dere og vi.
«Maxi» er moden, det blir ingen ting og se, ak, o ve.
Men «Hurra» for festen paa «Vic»,
selv om vi ikke indbydelse fik!
Skaal! min sjømand paa 125 adr.

Jeg Elsker dig, selv om du med «krøkker» maa gaa.
Graat ikke, Elskede Mand!

Sjømandshustru

Utdrag (s. 54-56) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen