Besøk av H. M. S. «Cadiz»

Foreningen har som kjent fått som gave en «Gun Tampion» fra den engelske krysser «Devonshire». Dette deksel henger i arkivet. Det var i 1947, den 10. juni foreningen fikk denne sjeldne souvenir.

Det kom hit med destroyeren H.M.S. «Cadiz» som fortøyet ved dampskibsbryggen og ble mottatt med musikk av Porsgrunn Ungdomskorps og diverse autoriteter med havnefogden i spissen.

Skipets offiserer ble straks invitert opp i våre lokaler og her mottatt av foreningens styre med formannen H. Rennesund i spissen. Tilstede var ordfører J. P. Johansen, rådmann E. Graaberg, havnefogd Martin Andersen, politimester Skjelver, stortingsmann Carl P. Wright m.fl.

H.M.S. «Cadiz» sjef, Lt. com. Brooke, hadde så gleden og æren av å overrekke denne «Gun Tampion» fra H.M.S. «Devonshire», skipet som bragte H.M. Kong Haakon og hans regjering til England i 1940.

Lt. com. Brooke sa ved overrekkelsen bl.a. «At det var ham en stor ære og en historisk begivenhet å overrekke denne souvenir. Han sa også at vår konge erobret alle engelskmenns hjerter og at han ble sentret for Norges kamp for friheten. Han påpekte også vår handelsflåtes innsats. Uten den kunne vi knapt ha vunnet krigen. Det var enestående at et land med snaue 3 mill. innbyggere kunne ha 1/3 av verdens tankflåte.

Til slutt nevnte han det ubrytelige vennskap mellom England og Norge.

Foreningens formann Rennesund tok så ordet. Ønsket delegasjonen veikommen og ba Lt. com. Brooke hilse admiral Sir John Cunningham med en hjertelig takk for gaven, som han lovet skulle bli tatt godt vare på og utbragte tilslutt en skål for The first Sea Lord admiral Cunningham. Gaven har denne innskripsjon:

«Gun Tampion» from HMS. «Devonshire» Cruiser Presented to Porsgrund og Omegns Sjømandsforening By Sir John Cunningham, the First Sea Lord. To commemorate the passage of H.M. The King of Norway and his cabinet to England in HMS «Devonshire» in june 1940. Datert 22.1.1947.

Vår forening er meget stolt over å ha en slik verdifull og unik ting i sine samlinger. Æren for dette skal stortingsmann, medlem av vår forening, avdøde Carl P. Wright ha. Han tjenestegjorde i England under 2. verdenskrig som kapteinløytnant i den norske marine. Han var liasonoffiser ombord på H.M.S. «Cadlz» da denne var på flåtebesøk her i 1947.

På tampionen står innskripsjonen det latinske ordspråk: «Auxilio Divino» som var «H.M.S. Devonshires» valgspråk, på norsk «Ved Guds hjelp».

Frihetsmonumentet på Jeremiassens plass

Straks etter siste verdenskrig ble det drøftet spørsmålet om å reise et minnesmerke over byens falne i denne krig. På et møte i Porsgrunn formannskap den 9. juni 1947 ble avsatt kr. 5000 som et forhåndsbeløp. Man var enige om å anmode billedhugger Dyre Vaa om å komme med et utkast. Tanken var at minnesmerket skulle plasseres i Rådhusparken.

Denne sak ble første gang behandlet i foreningens styre den 15. februar 1948. Arbeidet var nu i god gjenge og søndag den 27. august 1950 var det klart for avdukning av Dyre Vaas arbeid. Det var plasert på Jeremiassens plass, nu kallet minneparken.

Efter en minnegudstjeneste i Østsiden kirke ved sogneprest Einar B. Nielsen kunne daværende kronprins Olav avduke det store og imponerende kunstverk til minne om våre falne.

Det var store samlinger av byens borgere tilstede da komiteens formann, overingeniør Finn A. Sørlie, ønsket alle velkommen og bad H. M. Kronprins Olav avduke monumentet. Byorkesteret Heimdal spilte «Ja, vi elsker».

Alle stod med blottede hoder da kronprinsen tok av duken som dekket det hele. Samtidig ringte byens kirkeklokker og forsamlingen sang fedrelandssangen. Ordfører Bjørn Jensen takket i vakre ord på byens vegne for det fine minnesmerke.

O.r.sakfører Chr. Abrahamsen takket tilslutt på vegne av de falnes pårørende for den heder det var vist dem. Dyra Vaa uttalte om sitt verk kort og godt at det symboliserte «Håper, kjærligheten og tilliten».

H.K.H. kronprinsen kom til byen med kongeskipet som ankret ute ved skjæret. Hans offiserer og mannskap var æresvakt ved avdukingen. Alt i alt en høytidsstund av de sjeldne var det hele i det vakre vær denne augustdag. Vår kongelige gjest var også tilstede på kommunemiddagen efterpå og ble i byen et par dager, hvor han besøkte flere av byens bedrifter.

Utdrag (s. 26-29) fra:
Porsgruns og Omegn Sjømandsforening. Et minneskrift ved 125 års jubileet. - Porsgrunn 1972.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen