Maritimt utvalg innen Porsgrunn Kommune

Grunnet den saksbehandling som foreningen har hatt av lokal og maritim art i denne periode, ble det året 1969 sendt skriv til kommunen ved ordføreren om opprettelsen av et maritimt utvalg for byen.

Man mente at det var ønskelig med et sådant utvalg, da som et konsultativt organ, når det gåldt saker av maritim art, som ikke direkte lå under f. eks. havnestyret. Man mente også at det var ønskelig at foreningen var representert i et sådant utvalg.

I løpet av en kort periode mottok foreningen svar på denne sin henvendelse:

«Maritimt utvalg innen Porsgrunn kommune.

Efter konferanse med formannen i Porsgrund & Omegn Sjømandsforening, havnefogd Beck, anbefales at det blir opprettet et frittstående utvalg. Utvalget skal ha til formål å styrke det maritime miljø i byen, samt være et konsultativt organ i enkeltsaker der kommunen ønsker det, en tenker da på saker som er nevnt i brevet av 6/1 1969 fra Porsgrund & Omegn Sjømandsforening, som sjørettsaker, innstilling av sjøkyndige rettsvitner, takstmenn ved havarier m.m.

En anbefaler at Porsgrund & Omegn Sjømandsforening tar initiativ til dannelsen av utvalget og at kommunen oppnevner et par representanter.

Saken ble referert i formannskapsmøte den 11/2 1969, og formannskapet gav sin tilslutning til ovenstående.

Ordfører i Porsgrunn Harald Moen.»

Man enedes om å foreslå følgende sammensetning av utvalget:

  1. Havnefogden. (Selvskreven.)
  2. Fra foreningen 2 representanter og 2 varamenn.
  3. For kommunen 2 representanter.

Man mente at dette utvalg var sammensatt for å være dekkende såvel på det maritime som tekniske plan. Foreningens forslag ble godtatt av kommunen som betraktet det tilsendte forslag som endelig for begge parter. Man håper at dette vil være en ordning som kan virke tilfredsstillende og kunne ivareta maritime spørsmål for vår by.

Utdrag (s. 44-45) fra:
Porsgruns og Omegn Sjømandsforening. Et minneskrift ved 125 års jubileet. - Porsgrunn 1972.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen