Foreningens tillitsmenn

Formenn:

Sjømannskolerektor Halvdan Rennesund 1947.
Los Hans M. Olsen 1948.
Havnefogd Martin Andersen 1949-1957, 1959, 1967.
Skipsfører Henry Beck 1958.
Skipsfører Carl Nilssen 1960.
Skipsfører Gerhard Olsen 1961-1966, 1968.
Havnefogd Henry Beck 1969-1970.
Skipsfører Reidar Helgesen 1971.

Nestformenn:

Los Hans M. Olsen 1948.
Havnefogd Martin Andersen 1948, 1958.
Sjømannskolerektor Halvdan Rennesund 1949, 1950.
Skipsfører Henry Beck 1951-1954, 1957.
Sjømannskolerektor Per Christiansen 1955.
Inspektør Rolf Martin Condrup 1956, 1962.
Skipsfører Carl Nilssen 1959, 1966.
Skipsfører Gerhard Olsen 1960.
Havnefogd Henry Beck 1961, 1967-1968, 1971.
Skipsfører Eyolf Schad Knudsen 1963-1964.
Tolldistriktsjef Arne Paust 1965.
Skipsfører Finn Waage 1969.
Skipsfører Reidar Helgesen 1970.

Styremedlemmer:

Skipsfører Martin Olsen 1947.
Skipsfører Casper Halvorsen 1947-1948.
Maskinsjef Joacim Larsen 1947-1957.
Sjømannskolerektor Halvdan Rennesund 1948.
Skipsfører Einar Stensholt 1949-1953, 1962-1963.
Skipsfører Albert Knudsen 1950-1953, 1957.
Sjømannskolerektor Per Christiansen 1954.
Skipsfører Hans Ellefsen 1954-1958-1960.
Skpsfører Borger Emil Eriksen 1955.
Inspektør Rolf Martin Condrup 1955-1956, 1961, 1971.
Skipsfører Isak Grønli 1956
Skipsfører Reidar Winther Ellefsen 1956-1958.
Maskinsjef Erling Brønlund 1958-1959, 1962-1963, 1966-1967.
Skipsfører Henry Beck 1959.
Havnefogd Martin Andersen 1960-1961, 1964, 1968-1969.
Maskinsjef John Hansen 1960-1961, 1964-1965.
Havnefogd Henry Beck, 1962.
Skipsfører Finn Pedersen, 1963-1965.
Skipsfører Carl Nilssen, 1965
Kapteinløytnant Th. Bommen, 1966.
Navigasjonsskolerektor Matias Johannessen, 1966-1967.
Skipsfører Finn Waage, 1968.
Skipsfører Gerhard Olsen, 1967, 1969-1970.
Skipsingeniør Kåre Noreng, 1968-1969.
Maskinsjef Ragnar Ble Johansen, 1970-1971.
Skipsfører Eyolf Schad Knudsen, 1970-1971.

Sekretærer:

Sjømannshjembestyrer Nils Jørgensen, 1946-1950.
Navigasjonsskolerektor Per Christiansen, 1950-1952.
Havariagent Ragnar Knudsen 1952-.

Revisorer:

Revisor Th. Olsen, 1944-1956. Faglærer H. M. Stenvang, 1943-1967.
Skipsfører R. Winther-Ellefsen, 1957--1961, 1967-.
Skipsmegler Christian Andersen, 1962-1963.
Skipsmegler Per Tennefoss, 1964-.

Foreningens flagg

Gleden blant medlemmene var stor da foreningen året 1965 ble overrakt et nytt silkeflagg som gave, anonymt fra en av våre medlemmer. Vårt gamle silkeflagg var moden for fornyelse. Den 17. mai året 1965, efter bekransningen av sjømannsmonumentet kl. 0800 om morgenen, ble det nye silkeflagg høytidelig innviet i forenin. gens lokaler. Foreningens daværende formann, skipsfører Gerhard Olsen, holdt en anslående tale.

Utdrag (s. 17-21) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen