Hotell Neptun - Porsgrunn Sjømannshjem

I et medlemsmøte i Sjømandsforeningen 17/2 1875 fremsatte skipsreder Jørgen C. Knudsen forslag om at foreningen burde foreta det fornødne til opprettelse av et sjømannshjem for byen. Hjemmet sto ferdig 5/10 1896.

Sjømannsforeningen tok også initiativet til, og drev en stuertskole her inntil 1906.

I året 1960 den 17. mars brant Sjømannshjemmet ned og måtte rives. Det var beliggende der hvor Schanke-bygget i dag (1972) ligger. Det skulle komme til å gå både vinter og vår, samt rinne meget vann i Storelva før nytt sjømannshjem sto ferdig.

Fra protokollen av medlemsmøte i Sjømannsforeningen 20/9 1961 heter det: Kaptein R. Winther Ellefsen som var medlem av styret i det nye Sjømannshjem opplyste «Det er to utkast til bygget, et på 6 millioner og et på 2 mill. Det blir et bygg på 5 etasjer, forretninger i første, kontorer i annen. Det øvrige til Sjømannshotellet.»

Sjømannshjemmet hadde pr. i dag en kapital på ca. 400.000,-. Det øvrige måtte lånes.

Hjemmet ville få et sengebelegg på 35-40 senger. En fasade på 18 meter. Denne sak ble behandlet på flere møter i Sjømannsforeningen. På møte 15/10 1962 opplyste kaptein R. Winther Ellefsen at leieforholdet i den nye gård var i orden. Byggingen ville begynne en av de første måneder av 1963.

Endelig - den 7. juni 1964, da Neptuniaden ble åpnet i Porsgrunn under stor festivitas, ble også grunnstenen for Sjømannshjemmet nedlagt. Hotell Neptun - Porsgrunn Sjømannshjem - ble navnet. Grunnstenen ble nedlagt i fellesskap av formannen i Sjømannsforeningen, sjøkaptein Gerhard Olsen og skipsreder K. A. Knudsen.

Så opprant dagen da det nye sjømannshotell ble innviet, den 12. juni 1965. Byggetiden var temmelig nøyaktig 1 år.

Det flagget i byen og på havnen, særlig det siste. Maritime utstillinger i de fleste av byens forretninger. Fra Sjømannsforeningen vaiet silkeflagget i vinden.

Skoleskipene «Sørlandet» og «Statsråd Lehmkuhl» ankret opp i Brevikstrømmen. Mastehøyden til «Sørlandet» tillot at den passerte under Breviksbrua, opp til østre brygge. Erik Bye var forsanger da han tok et tak ved «spakane» til gangspillet, og ankeret ble «brukket».

Det var i det hele «mye fint folk på dypt vann» ombord. Bl.a. byens ordfører, havnefogd i Porsgrunn og Brevik, formannen i Sjømannsforeningen, hjemmeværende skippere og andre honoratiores. Det var mange på brygga da vi kom, «halve byen var på beina». Skuta la seg mykt og mykt inn til fenderlistene. Hundrevis motorbåter på Storelva, med «Skomvær II» som lederskip.

To skolekorps spilte på messingen så det gjallet. Ordfører Harald Moen ønsket «Sørlandet», kaptein, offiserer og mannskap hjertelig velkommen til sjøfartsbyen Porsgrunn. - Så runget «Porsgrunn-sangen» over byen.

Med skoleskipsguttene i spissen marsjerte man nedover Storgata til Skomværgata utenfor hotell Neptun, hvor en tribune var reist.

Erik Bye, som var sjømannshotellets fadder, innviet bygningen. «Når man ser dette sjømannshotell, er det et bevis på at i Porsgrunn er kun det beste godt nok», sa han bl. a. Han erklærte hjemmet for åpnet og overrakte så nøkkelen til døren til kaptein R. Helgesen som representerte sjømannstanden. Han gratulerte hele byen og distriktet og de menn som hadde tatt initiativet til og fikk reist dette prektige bygg. Så kom selveste «Kong Neptun» med følge. Han leste opp en erklæring om at han ville holde sin beskyttende hånd over bygget og ønsket tillykke.

«Skomvær II» lå oppankret på Storelva like utenfor. Så var det omvisning fra kjeller til loft. Alt var såre vel. Byens aviser over 4 spalter: «Porsgrunns Sjømannshjems bygg er en verdifull tilvekst til vår by.» Det norske Sjømannskor medvirket ved åpningen.

I Folkets hus om ettermiddagen med stappfullt hus, var det stor underholdning. Sjømannskoret og Erik Bye samt andre innbudte var også Porsgrund og Omegn Sjømandsforenings gjester ved en meget hyggelig sammenkomst i foreningens gamle ærverdige lokaler, og festen, den varte inn i de små timer, som skrevet står.

Utdrag (s. 46-48) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen