Porsgrunns historie, b. 1

Oversikt over Statistiske tabeller

av Joh. N. Tønnessen

Tabell 
I.Antall sager i Bratsberg 1621

II.

Antall sager i Bratsberg 1651
III.Antall skip avgått med trelast, utførte bord 1585 og 1586
IV a.Antall ankomne skip 1599-1610
IV b.Trelastutførsel og tollinntekter 1599-1610
IV c. Skipsanløp og trelastutførsel fra Sannidal 1599-1610
V a. Sager, skurd, skipsanløp, utført trelast, toll 1626-32 Langesund
V b.Skipsanløp og utført trelast 1626-32 Sannidal
VI.Fosseskatt, skurd, sagleie 1622-33
VIISkipsanløp 1626-32
VIII.Skipsanløp og tømmertoll 1635-42
IX.Antall sager 1646
X a. Skipsanløp 1688, 1694-99
X b. Skipsanløp 1694-99, innenlandske og utenlandske skip
XI.Sageiere 1726
XII a.
XII b.
Befolkningen 1712
XIII. Trelastskurd og -eksport 1733, 1743-44
XIV. Befolkning 1742-43
XV.Befolkning 1762
XVI. Befolkning 1769
XVI a. Befolkning 1769 etter aldersgrupper og kjønn
XVI b.Befolkning 1769 etter sosial og yrkesmessig fordeling
XVII.Trelasteksport fra Norges største trelastbyer 1766
XVIII. Trelasteksport fra Langesund 1751-67
XIX.Handelsflåten 1751, 1760, 1766
XX a.Trelasteksport 1751
XX b.Bordeksport 1751
XX c.Utførsel av jern 1751-82
XX d. Innførsel av korn 1751
XX e.Innførsel av andre varer 1751
XXI a.Trelastutførsel 1751, 1760, 1764, 1766
XXI b.Handelsflåten 1751, 1760, 1766, 1767, 1769
XXI c.Trelastutførsel til England 1751, 1760, 1764, 1766, 1775
XXI d.Trelastutførsel til England i % av den totale utførsel
XXI e.Korninførsel 1758-85
XXIIVerdien av de viktigste inn- og utførselsvarer 1764-79
XXIII.Nybygde skip 1781-85
XXIV a.Norges 4 største sjøfartsbyers handelsflåte 1781-91
XXIV b.Norges 6 største sjøfartsbyers skipsanløp og tollintrader 1786
XXIV c.Norges 5 største sjøfartsbyers ankomne skips nasjonalitet 1786
XXIV d.Norges 4 største trelastbyers utførsel i innen- og utenlandske skip 1785-87
XXIV e.Antall og verdi av deler utført fra Langesund 1781-90
XXV.Trelasteksport 1797-1806
XXVI.Handelsflåten 1799-1807
XXVII a.Befolkning 1801
XXVII b.Befolkning 1801
XXVII c.Antall hus 1801
XXVII d.Befolkningen 1801 etter alder og kjønn
XXVII e.Befolkningen 1801 etter yrke
  Tabell XXVIII-XXXV gjelder for hele Langesunds tolldistrikt.
XXVIII. Inn- og utførsel av de viktigste varer 1665-76. Handelsflåten 1673-78
XXIX.Handelsflåten 1674
XXX.Hjemmehørende skip 1675-88
XXXI.Handelsflåten 1688
XXXII.Handelsflåten 1696
XXXIII. Nybygde skip 1672-1706
XXXIV. Handelsflåten 1751
XXXV. Handelsflåten 1784
XXXVI. Porsgrunns innbyggere (husstandenes hovedpersoner) 1701

Utdrag (s. 621-622) fra
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen