Skonnert «Gurine» af Brevig

Tilhørende Peder Olsen Heiestad

Ført af Skipper Christian Wamberg

Uddrag av dens Journal for Aaret 1852
Av skonnert «Gurine» av Brevik's journal for 75 aar siden

Skonnert “Gurine” av Brevik drægtig 20 Commerselæster efter Skien’s Maalerbrev av 11te August 1846, tilhørende Peder Olsen Heiesta og ført av Captein Christian Wamberg, laa i Mai 1852 i Heistad Bukten med en ladning Bjærke Kubber bestemt til Wich i Skotland.

Mandagen den 24de Mai 1852 om "Morgenen" kl. ½ 2 kom Mandskabet der bestod foruten Capteinen av Styrmann, 2 Matroser og Kokken - ombord og gik straks i Arbeide med at lette Anker og hale ind Agtertauget samt satte Seil i Heistad Bugten med et lidet drag av Nordlig Vind samt havde to Prammer forud til at Buxere Fjorden. Kl. 2 ½ mødte Lodsen Halvor Gjetterøen ude paa Fjorden og styrede saa efter hans Comando, ud Brevigsfjorden frisknet Vinden lidt og passerede vi Langesund kl. 5 om Morgenen, Vinden da N.O. frisk Briis. Kl. 6 quiterede Lodsen Os just udenfor Skjæreeg, Styrede derpaa Syd - StO. ud Bugten til kl. 7 vendte Østlig, frisk Briis, alle Seil satte, kl. 8 Jomfulands Taarnet vester pr. Dist. omtrent 2 ½ Mil af. Havede al ting i Søeorden. Den almægtige Gud ledsage Os paa denne vor Reise.

Styrede StW p.c. til kl. 10. Jomfruland Fyrtaarnet i N.W. ca. Dist. 3 Mil af. Fra kl. 11 - 12 Middag S. WtW og derpaa Stille. Luften hele Formiddagen Klar og fornøyeligt Solskinds Veier. Lens Skib. Kl. 12 Middag Jomfruland Taarnet i NNW. p.c. Dist. 2 ½ Mil af.

Til Tirsdag Middag den 25de Mai. Vinden variabel med skyet Luft. Kl. 9 til 12 Formiddag tiltagende Briis med Tykke og Regn, Oxø Fyrtaarn i Nt O ½ O pr. Dist. 2 ½ Mil af efter gisning. Vinden skiftende fra Østlig til N N O.

Til Onsdag den 26de. Frisk Br. Seils Briis og tyk Luft. Kl. 10 Aften Lindesnæs Fyr N ½ O. Og Gunnertang Fyr i N. WtN. begge pr. C. Dist. Kl. 2 lidt Briis med skyet Luft, Lindesnæs Fyr pr. C N. o. t N. omtrent to Mil af "som bliver i Guds Navn vor departer". - Lens Skib -. Styrecurs WNW.

Til Torsdag den 27de Jevnt Briis der om Aftenen øket til stiv Kulling og varede til Fredag Middag da jevn Briis og økede til udover Natten til stiv Kulling med høi Søe og Regnbyger. Kl. 10 Lørdag den 29de saaes Landet. Om Eftermiddagen tiltagende med Storm og Regnbyger samt svert Hav. Med revede Seil laae til Landet med en Storm af Nordlig Vind. Kl. 4 om eftermiddagen Kinnaird Hd. Fyrtaarn W.N.W. og Buchaness Fyrtaarn i S.S.W. begge pr. C. - Da Fartøiet var meget læk og Havet saa svert at jeg Frygtede det hver Øieblik skulle brekke over og borttage Dækslasten, saa besluttede jeg kl. 4 at bære af til Petershead og der at probere at faa solgt Ladningen. - Styrede fra kl. 4 S.S.W. pr. C. som stemte paa Buchaness Fyrtaarn. Kl. 6 ½ var klos under Petershead og gik ind paa den Sydre Rehd, hvor Lodsen kom ombord og tog Fartøiet ind i Havnen (den Sydre) efter som det ikke var at resiquere at ligge paa Rehden med et Anker og Kjetting, som blot fandtes ombord. Der var samme Dag indkommet 5 av 6 engelske Fartøier der var bestemte nordover. - Da det ikke var høidt Vande kom vi ikke ind i Havnen førend kl. 9 ½ om Aftenen, hvorpaa Seilene fastgjordes og Fartøiet blev fortøiet efter Lodsens Ordre forsvarlig Veiret tog mere og mere haardt til udover Aftenen med Regn, og den Almægtige gode Gud være Takket for saa langt kommet paa denne vor Reise.

Der blev pumpet Lens og ingen Vagt sadt. Fartøiet blev af Toldpersonalet inquereret samme Aften.

Søndagen den 30te Mai Bleste fremdeles en Storm af Nordlig Vind med svære Byger og Regn af og til. Intet Arbeide blev udrettet da der var Helligdag.

Mandagen den 31te Mai. Vinden Nordlig fra Morgenen, men ud paa Dagen og Eftermiddagen Vestlig med godt Veier lossede samme Dag de fire Spirer som havdes Ombord samt tørkede endel af vore Seil. Mange Fartøier var i Peterhead bestemt for at gaae nordover ved første Anledning.

Om Aftenen kl. 8 blev Vagt sat.

Tirsdag den 1te Juni. Vinden fra Morgenen af stille og Vestlig men kl. 9 Swlig og kl. 10 ½ kom Lodsen ombord eftersom Capteinen ikke kunne sælge Birkelasten i Peterhead til en antagelig Pris og bestemte sig derpaa til at seile til Wich, Lodsen gil strax i vei med at hale fra Kaien og da kl. 11 Vinden gik SSW maatte vært først ud for at faa Høide for at gaae Seil Gjorde derpaa en Baut og laae ud Havnen, og kl. 11 ½ quiterede Lodsen Os ud i Bugten, hvor for alle Seil sattes, og Styrede N.O. p.c. til kl. 12 Middag og samme Tid tvers af Peterhead’s Nordre Pier ½ Mil af.

Til Onsdag den 2den Juni Middag Frisk Br. seiks Briis med Regnluft og smaa Regnbyger. Kl. 4 Kinnard Fyhrtaarn i S. tW. pr. C. Dist. 2 ½ Mil af. Frisk Briis med svære Regn og Haggelbyger. Kl. 5 ½ tog et Rev i Storseil, Bramseil og Klyver fast - lens Skib - 9 til 12 frisk Briis hele Vagten. Kl. 1 til 4 - Stiv Kulling. Kl. 1 saae Noss Head Fyhr fra Fokkeraaen i NtO Kasted til Landet samme Tid. Kl. 4 laae Bedevind ud fra Landet for at vente paa Vandet hvorfor kl. 5 ½ styrede paa Wich med frisk Kulling af S.O. vind og sver Søe laae til indover for smaae Seil og styrede ind Løbet. Kl. 7 ½ Morgen, fik samme Tid Lods ombord fra Wich, samt laae og Krydsede efter Lodsens Comando ved Indløbet af Rheden for at oppebie høit Vande som var kl. 11. Kl. 10 bar paa Havnen og kl. 10 ½ kom ind i den indre Havn, hvor Fartøiet blev fortøiet paa Havnemesterens Ordre. Capteinen reiste strax iland og fik Solgt Ladningen og om Eftermiddagen, kl. 2 blev det begynt med at Losse Dækslasten hvormed vi blev ferdige samme Dag. Om Aftenen blev ingen Vagt sat - Den Almægtige Gud være takket i Jesu Navn for lykkelig Overreise.

Torsdag den 3die Juni Purrede ud kl. 6 og Folkene i Arbeide med nødvendigt Skibsarbeide til kl. 8, hvorpaa begyndte at Losse, men da ingen Maaler kunne faaes, lossedes det ikke hele Dagen. Vinden var S.O. hele Dagen, om Aftenen ingen Vagt sat.

Fredag den 4de. Vinden S.S.W. bleste haardt, purrede ud kl. 5 ½ , og havde nogen Seil løse til Tørkning, Lossede endel, og anvendte resten av Dagen til at bende fra Topseil, Br. Seil og Klyver.

Mandskabet i Arbeide med Seilreparation og Maling. Om Aftenen ingen Vagt sat. -

Lørdag den 5te. Vinden Sydlig med Taake. Folkene i Arbeide med Losning fra kl. 8 om Morgenen til kl. 4 Eftermiddag, og resten af Dagen Anventes til at bende nye Topseil, under og Br. Seilet der var reparert og at Male.

Søndagen den 6te. Vinden S.O.lig bleste haardt, og Eftermiddagen Regn. Intet Arbeide blev udrettet da det var Helligdag. -

Mandag den 7de. Vinden Østlig. Folkene i Arbeide med Losningen, og blev udlosset ved Middagstider, derpaa Inguireret (?) af Toldboden, og var det 5832 st. Birkeklubber i det Hele, udgjørende 1970 Cubic Fod og 61 Cubic Vrag tilsammen 2031 Cubic Fod i det Hele, hvorimod efter Opgivende hjemme det skulde være 6600 st. udgjørende circa 2200 Cubic Fod. - Om Eftermiddagen blev Ballastskottet opsat, samt 20 Tons af Ballasten indtaget, ligesom Vandet fylt, og sluttede med samme kl. 11 om Aftenen. -

Tirsdag den 8de Juni. Vinden Østilg, frisk Briis. Purrede ud om Morgenen kl. 2 for at forhale Fartøiet længere ud i Havnen, blev ferdig med samme kl. 4 om Morgenen. Om Formiddagen Mandskabet i Arbeide med at Skrabe og sverte udenbords, og om Eftermiddagen havde to Mand Landag. -

Onsdag den 9de. Stille og Nordlig Vind fra Morgenen, flere Fartøier kom til Søss ved at Buxere ud, Formiddagen Mandskabet skrubbet og svettet udenbords, og om Eftemiddagen havde resterende af Mandskabet Landag. Om Formiddagen klarede Capteinen ud paa Toldboden, Men kunde ikke denne Dag faa Opgjør hos Mægleren. -

Torsdag den 10de. Vinden Nordlig, bleste en Storm om Formiddagen, og samme Tid Mandskabet i Arbeide med at surre overalt og gjøre Fartøiet i Seil ferdig Stand for at gaae om Eftermiddagen paa høiet Vande. Om Formiddagen fik Capteinen Opgjør hos Mægleren. Om Eftermiddagen bleste en Storm af N.O., og Havnemesteren samt Lodserne erklærede at det var umulig at komme ud Piren da Søen stod over samme. -

Fredag den 11te. Vinden N. NO. Bleste haard om Formiddagen med Regn om Aftenen vare moderat, Folkene i Arbeide med nødvendigt Skibsarbeide. -

Til Lørdag Middag den 12te Juni 1852. Kom Lodsen ombord om Morgenen kl. 5 og kl. 6 gik i Arbeide med at hale ud Havnen med frisk Bries af Nordlig Vind, ved Pierhovedet satte Sneiseilene, og styrede ud Pieren. Kl. 6 ¾ forlod Lodsen Os og kl. 7 Noss Haed Fyrtaarn i N.No. pr. Co. Dist. ½ Mil af. Frisk Bries med meget Nordlig Søe. Kl. 8 ½ satte Bredfokken & Bramseil til. Regn af og til. - Lens Skib -

Opservasjoner Lørdag Middag. St. Cours. O.SO. Vind Nordlig. Genrl. Cours. 90 Øster. Dist. 30 Afregning 30 “Giss. Bredde 58 30” NB. Obs. Bredde ingen. Fora Lengde “ - 57” Ost. Paak Længde 2 3 “Vest. Merid. Dist. 30 . “ Miisvisning N 27 W.

Fra Lørdag Middag til Onsdag Middag. De to første Dage frisk Briis med nordlig Sjø. Siden let Bris og Stille.

Til Torsdag Middag den 17de. Friskende Briis med skyet Luft. Kl. 8 Br. Seilet fast. - Frisk Kulling - Stiv Kulling med lidt Regn. Kl. 2 saae Landet i NO. Antages for Lister Kleven, laae til Landet for at faae Kjending. Fik ingen Kjending paa Grund af Taage. Kl. 7 ½ vendte og saae Landet uden Kjending omtrent O. ½ Mil af. Kl. 8 ½ lettede lidt, var tvers af Lodshavn omtrent ½ Mil af. Friskende Briis med svære Regnbyger. Kl. 11 Klyver fast og to Rev i Storseil og Skonnert. -

Til Fredag Middag den 18de. Lidt Briis og undertiden Stille med Regnluft. Saae Landet hele Vagten. - Kl. 1-4 - Kl. 6 Lister i NNO. og næset i SOtO. Begge pr. C. kl. 8 vente og satte Br. Seilet. Jevn Briis med lidt skyet Luft. Kl. 10 Lister Fyhr i NOtN C. Dist. 3 Mil af. Kl. 12 vendte fra Landet. Frisk Briis med Byger og Regn, kl. 3 gav op Br. Seil kl. 3 ½ satte det igjen. Fra 5-12 jevn Briis med Taageluft. Kl. 6 vendte fra Land.

Til Lørdag Middag den 19de Juni. Kl. 1 til Stiv Kulling med Taaget Luft. 5 til 8 Lidet Briis, Taaget Luft. Kl. 8 vendte til Landet.

9 til 12 Stille hele Vagten og tyk Taage. Kl. 9 Listerlandet i N.O. lettede da op i Luften. Kl. 1 til 8 Løit Briis hele Vagten med Solskindsveier. Kl. 6 Vendte. 8 til 12 ditto med Taageluft.

Til Søndag den 20de. Kl. 1 til 4 Frisk Nordlig Vind med Regn og Taage. 5 til 8 Variabel Briis med svert Regn hele Vagten og tyk Taage luft. 9 til 12 tiltagende Østlig Kulling samt svert skyet Luft. Kl. 10 Br. Seil fast og to Rev i St. Seil & Skonnert, Klyver fast, - Samme Tid Lister Fyhr NotN pr. C. Dist. 4 Mil efter Gisning. Kl 1 til 4 aftagende Kulling kl. 3 satte Storseil, Skonnert og Klyver samt Br. Seil. 5 til 8 lidt Briis med Regn og Taage. 9 til 12 variabel Briis med sver Taage. Kl. 11 ½ lettede, saae Landet nær ved. - Kl. 12 Middag Lister Fyhrtaarn i NOtO p C ½ Mil af.

Til Mandag Middag den 21de. Løi Briis med Taage Luft. Kl. 4 Lister Fyhrtaarn i N O p C Dist. 2 Mil af. Friskende Briis med Taageluft og Regn, Kl. 6 Lister Fyhrtaarn i NtV pr. C Dist. 2 ½ Mil af. Kl. 9 Næs Fyhr i NNO ½ Mil af efter Gisning. Kl. 8 Aften Oxøe Taarn i NW1/2 W pr. C. Dist. 1 ½ Mil af. Blæste haardt med Byget Luft. Kl. 12 Middag Hæsnes Varde i Nord pr. C. Dist. ½ Mil af.

Til Tirsdag Middag den 22. Juni. Frisk Kulling, styrede langs Landet. Kl. 5 Risør Flekken i WNW ¾ Mil af Landet. Kl. 6 saa Jomfrulands Taarn i NNO. Kl. 8 fik Lods ombord imellem Straaholmen og Langesund. - Frisk Vestlig Briis - Kl. 9 blev enquereret af Told Opsynet og passerede Langesund samme Tid. Kl. 11 kom til Ankers paa Ballastpladsen i Brevig, hvor Fartøiet blev enquereret af Toldopsynet samme Sted og fortøiet, og den Almægtige gode Gud være i Jesu Navn takket for lykkelig tilendebragt Hjemreise. Om Morgenen Vinden OSO med Regn bleste en Storm og kl. 7 gik Captein iland og indklarerede paa Toldboden samt lodsede to Tønder Flesk. Kl. 9 gik Seil fra Ballastpladsen og kl. 10 om Formiddagen kom til Ankers i Heistad Bugten, hvor Folkene kl. 11 gik i Arbeide med at udlosse Ballasten, hvormed de blev ferdige om Eftermiddagen kl. 4, derpaa gjorde rent over alt, og kl. 6 om Aftenen var Mandskabet ferdig og Reisen sluttet, hvorpaa den almægtige Gud være Takket i Jesu Navn.

Skonnert «Gurine»s 2nen Reise til Skotland i 1852.

Tirsdagen den 29de Juni 1852 om Aftenen blev Fartøiet tilladet med Birkelast og Spirer fra Rehderen Herr Peder Olsen Heistad, og bestemt til Wich i Skotland for Marked, samme Dag blev af Capteinen udexpedert, og Folkene paamøstrede.-

Onsdagen den 30te. Vinden Vestlig, om Morgenen kl. 8 kom Mandskabet ombord, surrede overalt, og gjorde Fartøiet i seilferdig Stand, samt fik ved Middagstider Tilladelse til at være hjemme til Anledning for Seilads.-

Torsdagen den 1te Juli. Vinden S W og Vestlig hele Dagen, men om Aftenen Stille og kom Styrmanden og Capt. ombord kl. 10, samt blev sendt Bud efter Mandskabet at indfinde sig ombord kl. 1 om Natten.-

Fredagen den 2den. Kl. 1 om Morgenen kom Mandskabet ombord, og et lidet Hæng af Nordlig Vind, gik i Arbeide med at kette, samt satte Seil, og buxerede ud Fjorden fra Heistad. Kl. 3 mødte Lodsen paa Fjorden og styrede derpaa efter hans Comando ud Brevigsfjorden, havde et lidet Hæng af N O vind, gik ud gamle Langesund og fik paa Bugten stille, derpaa kl. 7 om Morgenen S W vind og kl. 7 ½ quitterede Lodsen Bjerkøen en ¼ Mil udenfor Skjæreæg. Satte alle Seil og styrede Bedivind S t O ud Bugten. Kl. 12 Middag Jomfrulands Fyhrtaarn i W t N pr. C. Omtrent 1 ½ Mil af.-

Til Løverdag Middag den 3die. Kl. 1-4 tiltagende Kulling, kl. 1 vendte til Landet, samme Tid Br. Seil og Klyver fast, 3 Rev i Storseilet og 2 i Skonnert. Kl. 3 ½ vendte en ¼ Mil af Straaholmen.-

Kl. 5-8. Bleste haardt med Skyet Luft. Kl. 5 Jomfrulands Fyhrtaarn i N W t W pr. C. Dist. 1 ½ Mil af efter Gisning. Kl. 7 vendte til Landet Regn og Kulling.- Kl. 9-12. Kulling og tyk Luft, samt et svert Hav saa Fartøiet Arbeidet meget og var dygtig Læk formedelst Overvand. Kl. 1-4. Aftagende Kulling men svert Hav. K. 4 Tromlingerne i W N W omtrent 4 Mil af Landet. Kl. 4 vendte til Landet. Lens Skib. Kl. 5-8. Stiv Kulling med opklarende Luft. Kl. 9-12. Aftagende Kulling med smukt Solskindsveir. Kl. 11 vendte fra Landet. Kl. 12 Sandøe Varde i N N W pr. C. Dist. 1 Mil af efter Ginsing.

Kl. 12 Søndag Middag. Tromlingerne i N t W pr. C. Dist omtrent 3 Mil af.

Kl. 10 Mandag Formiddag. Oxøe i N t O omtrent 3 Mil af. Venligt Solskindsveir. Med Cours W N W gik det for friskende Briis af Østlig til Syd Ostlig Vind for Skotland. ---

Fredag Aften den 9de July kl. 7 saa Landet og vendte Østover. Disig Luft. Der var stille til kl. 3 ½ og fik saa et lidet Briis af N W vind, styrede N N O. Samme Tid Nosshead Fyhrtaarn i N N O 3 Mil af efter Gisning. Kl. 8 Morgen Nosshead Fyhrtaarn i Nord styrende paa Wich Bugten, og kl. 9 fik Lods ombord fra Wich og kom til Ankers kl. 10 ½ paa Wich Rehd, men var det for lidet Vand til at kunne komme ind i Havnen paa den Dag hvorfor Capteinen vilde strax i land og fik en Baad ud til at tage Dækslasten for at lette Fartøiet. Havde losset Dækslasten kl. 4 om Eftermiddagen, satte Seil og kl. 5 kom ind i Wich Havn, hvorpaa Fartøiet blev fortøiet og den almægtige gode Gud være i Jesu Navn takket for lykkelig og beholden Overreise. --

Søndag den 11te blev intet Arbeide udrettet da det var Helligdag. --

Mandag den 12te. Da Ladningen ikke var Solgt havde Mandskabet Arbeide med at Drive paa Dækket og Male. Om Aftenen forhalede Skibet længere ind i Havnen efter Havnemesterens Ordre. --

Tirsdag den 13de. Mandskabet i Arbeide med at Drive og Male udenbords og solgte Capteinen Ladningen, om Aftenen halte længere ind i Havnen. --

Onsdag den 14de. Kl. 9 om Morgenen begyndte at losse men havde ingen Maaler.

Fredag den 15de. Blev udlosset ved Middagstider og tog saa ind 18 Ton Ballast samt fyldte Vand. --

Lørdag den 17de. Havde hele Mandskabet Landag. --

Mandag den 19de. Stille med lit Regn af og til, om Aftenen kl. 11 ½ halede længere ud i Havnen og fortøiede der med Kabbeltauget og Pertlinne.

Tirsdag den 20de. Stille og tildels Regn. --

Onsdag den 21te. Stille. Om Aftenen kl. 11 ½ kom Lodsen ombord, da et lidet Briis af S W t W vind. Gik strax i Arbeide med at hale ud til Pierhovedet og satte derpaa alle Seil. Kl. 1 quitterete Lodsen Mr. Pain Os ¼ Mil udenfor Wich, den almægtige Gud ledsage Os paa denne vor forestaaende Reise. -- Var i Compagni med Skonnerten “Henrik Bjørn 2” Capt. Larsen og Sluppen “Freia” Capt. Stiansen, begge af Kragerø. -- Kl. 4 om Morgenen Noss Head i N t W ½ W omtrent 2 Mil af efter Gisning. Kursen stod nu atter for Norge med vinden fra Vest til N W. der Søndag den 25de gik over til S O t S. Mandag Eftermiddag kl. 6 mange seilere i sigte.

Tirsdag en 27de. Kl. 5 Eftermiddag praiet Skonnert “Freia” af Drammen for Newcastle. Frisk Briis med temmelig høi Sidesøe. --

Onsdag den 28de. Kl. 9 om Aftenen saa Oxøe Fyhr i N O 3 Mil af.

Torsdag den 29de. Næsten stille og en svær Varme. - Kl. 12 Middag Oxsø Fyhr i W t N omtrent 3 Mil af. --

Fredag den 30te. Kl. 8 Morgen Risør Flekken i N t O 1 ½ Mil af Landet, praiede samme Tid Sluppen “Freia” Capt. Stiansen af Kragerø. Kl. 10 fik Lods ombord fra Straaholmen. - Kl. 12 Jomfrulands Taarn i N O ½ O2 Mil af. Styrede efter Lodsens Commando ind for Jomfruland med et lidet Briis af Sydlig Vind til kl. 6, fik da stille ved Skjæreæg, og buxerede ind i Bøien, hvor Fartøiet kl. 7 om Aftenen blev fortøiet. - Blev derpaa kl. 7 ½ inquereret af Toldboden fra Langesund, og havde stille til kl. 10 om Aftenen, da frisk Briis af N O Vind, Kastede kl. 11 af i Bøien, satte alle Seil, og Krydsede op imellem gamle Langesund, samt kl. 5 om Morgenen kom til Ankers ved Ballastskuffen i Brevig, og blev det derpaa Stille. - Kl. 8 Løverdags Morgen blev inqureret af Tolsboden i Brevig, kl. 9 gik Seil fra Ballastskuffen, og fik et lidet Biis af S O Vind, satte alle Seil, og kl. 11 om Løverdags Formiddag kom til Ankers i Heistad Bugten, samt første to parter af Pertlinnen iland agter, fastgjorde Seilene og kl. 1 om Formiddagen fik Mandskabet Lov at Reise hjem. --

Mandag den 2de August om Morgenen kl. 7 kom Mandskabet ombord og gik strax i Veie med at heve ud Ballasten. Styrmanden forlod Fartøiet om Formiddagen da han haved faaet en anden Empløi. - Vinden S W bleste en stiv Kulling hele Dagen. Om Aftenen blev Mandskabet ferdig med Ballasten og Reisen var endt, hvorfor den almægtige Gud være Takket og kl. 6 reiste Captein og Mandskabet fra Fartøiet.

Skonnert «Gurine»s 3die Reise til Skotland i 1852.

Torsdag den 19de August 1852 blev Farøiet tilladet ved Middagstider og var Styrmansen kommen ombord om Onsdags Aften, og var Mandskabet bragt sit Tøi ombord, og kom Capt. Ombord om Torsdags Morgen, expederede Fartøiet ud og var ferdige samme Aften til at seile ved første Anledning. --

Fredag den 20de August. Fra Morgenen stille og et lidet Hæng N W vind, ud paa Formiddagen Vinden S W, Mandskabet var ombord om Morgenen, men da der ingen Anledning var for Seilads fik LARS LEVORDSEN og ARVE LARSEN Lov at være hjemme, hvorimod Styrmanden, Kokken og Capteinen blev ombord, de Resterende ombordblevne i Arbeide med nødvendigt Skibsarbeide. -

Løverdagen den 21de August. Stille fra Morgenen af, men kl. 4 om Morgenen gik i Arbeide med at kaste af Tauge og hive op Ankeret, samt buxere ud over Fjorden, kl. 5 fik et lidet Hæng af Nordlig Vind, satte alle Seil, kl. 5 ½ kom Lodsen SØREN ERIKSEN ombord ved Tangen, buxerede med 3 Pramme og styrede ud Fjorden efter Lodsens Comando. Vinden N N O friskere de litt, Fartøiet helt og tæt og i forsvarlig Søeorden. Kl. 8 ½ quitterede Lodsen Os just udenfor Langeøe, styrede Syd til kl. 9 og derpaa S t W & S S W Vinden N N O samt lidet Briis. Kl. 11 fik Vinden Syd og Stille, kl. 12 Middag Langeøe Fyhrtaarn i N N O pr. C. Dist. ¾ Mil af. Kl. 1-4 saagodtsom Stille hele Vagten, drev med Strømmen ind Bugten, smugt Solskindsveir med sver Varme. -

Kl. 5-8. Kl. 4 fik et lidet Briis af Vestlig Vind, styrede S S O ud, variabel og undertiden Stille, kl. 7 ganske Stille, kl. 8 Jomfrulands Fyhrtaarn i W t S og Langøe Taarn i N N O begge pr. C. -- Kl. 9-12. Stille til kl. 9, fik da et lidet Hæng af Østlig Vind, Styrede Syd pr. C. til kl. 10 ½, da Jomfrulands Taarn i W N W pr. C. Dist. Omtrent ¾ Mil af, Styrede derpaa S S W til kl. 12, smugt klart Veir, ingen Søe. Kl. 1-4. (Nat) Vinden N O friskede lidt, styrede S S W hele Vagten. Kl. 2 ½ Jomfruland i N N O pr. C. Dist. Omtrent 3 Mil af.

Mandag den 30te var Capt. Iland for at sælge Ladningen men blev ikke af med den. - Tirsdag havde Captein Brev fra BAUFF, hvormed det blev bestemt at gaae dertil, men det bleste saa haardt den Eftermiddag at Lodsene ikke kunde tage Fartøiet ud af Havnen. --

Torsdag den 2den September. Kl. 2 om Eftermiddagen gik ud fra Peterhead med moderat Sydlig Vind, og kom kl. 3 ½ om Morgenen Fredag ind til Bauff og fortøiede og begyndte at Losse Dækslasten kl. 11 om Formiddagen og var ferdige med samme kl. 2 om Eftermiddagen, gik igjen i Arbeide med at losse som varede til kl. 6 ½ .

Løverdag den 4de. Kl. 4 ½ om Morgenen forhalede Fartøiet længere ind i Havnen, og kl. 6 gik i Arbeide med at losse samt blev udlosset samme Dags Eftermiddag. Kl. 4 og befantes det at være 5400 stykker Bierkekubber. --

Mandag den 6te og Tirsdag gjordes Fartøiet rent og drev i Bunden og Stevnen samt svertede udenbords. --

Onsdag den 8de og Torsdag. Folkene i Arbeide med nødvendigt Skibsarbeide. --

Fredag den 9de. Fik ind Tons Ballast og fyldte Vand. -- Der sat nu ind med Storm til Orkan af Nord vest Vind.

Fredag den 17de. Vinden Vestlig med smukt Veir og gik Seil fra Bauff om Formiddagen. Kl. 11 ¾ med alle Seil satte. --

Løverdag den 18de September om Formiddagen passerede mange Hollandske Fiskefartøier. --

Mandag de 20de September. Kl. 3 ½ om Morgenen saae Oxøe Fyhr i O N O 3 Mil af. Kl. 5 passerede Oxøe Fyhr 1 Mil af, styrede op langs Landet. - Jevn Vestlig Briis med Solskindsveir. - Kl. 12 Middag Sandøe Baake (?) i W N W ½ Mil af. Kl. 5 om Eftermiddagen fik Lods ombord, Johannes Olsen fra Straaholmen, ved Jomfruland. Vinden Vestligt til kl. 6, styrede op Bugten efter Lodsens Comando og fik stille kl. 7, laa paa Bugten hele Natten med tildels stille til kl. 1 om Natten og fik da vinden Nordost og Regn, tiltagende Kulling og svert Regn. Krydsede op Dybingen efter Lodsens Comando og kl. 6 om Morgenen kom til Ankers paa Ballastskuffen ved Brevig. Kl. 7 om Morgenen kom Told Opsynet fra Brevig ombord, og inquererede og expederede de Varer iland som var til Fortoldning. Vinden N N O bleste en Storm - havede 30 Favne Kjetting ude, og Jagetrossen fast iland, fastgjorde Seilene og alt vel ombord, Gud være lovet. Kl. 12 bedrede Veiret. Nordlig Vind.

Mandag den 30te var Capt. Iland for at sælge Ladningen men blev ikke af med den. - Tirsdag havde Captein Brev fra BAUFF, hvormed det blev bestemt at gaae dertil, men det bleste saa haardt den Eftermiddag at Lodsene ikke kunde tage Fartøiet ud af Havnen. --

Torsdag den 2den September. Kl. 2 om Eftermiddagen gik ud fra Peterhead med moderat Sydlig Vind, og kom kl. 3 ½ om Morgenen Fredag ind til Bauff og fortøiede og begyndte at Losse Dækslasten kl. 11 om Formiddagen og var ferdige med samme kl. 2 om Eftermiddagen, gik igjen i Arbeide med at losse som varede til kl. 6 ½ .

Løverdag den 4de. Kl. 4 ½ om Morgenen forhalede Fartøiet længere ind i Havnen, og kl. 6 gik i Arbeide med at losse samt blev udlosset samme Dags Eftermiddag. Kl. 4 og befantes det at være 5400 stykker Bierkekubber. --

Mandag den 6te og Tirsdag gjordes Fartøiet rent og drev i Bunden og Stevnen samt svertede udenbords. --

Onsdag den 8de og Torsdag. Folkene i Arbeide med nødvendigt Skibsarbeide. --

Fredag den 9de. Fik ind Tons Ballast og fyldte Vand. -- Der sat nu ind med Storm til Orkan af Nord vest Vind.

Fredag den 17de. Vinden Vestlig med smukt Veir og gik Seil fra Bauff om Formiddagen. Kl. 11 ¾ med alle Seil satte. --

Løverdag den 18de September om Formiddagen passerede mange Hollandske Fiskefartøier. --

Mandag de 20de September. Kl. 3 ½ om Morgenen saae Oxøe Fyhr i O N O 3 Mil af. Kl. 5 passerede Oxøe Fyhr 1 Mil af, styrede op langs Landet. - Jevn Vestlig Briis med Solskindsveir. - Kl. 12 Middag Sandøe Baake (?) i W N W ½ Mil af. Kl. 5 om Eftermiddagen fik Lods ombord, Johannes Olsen fra Straaholmen, ved Jomfruland. Vinden Vestligt til kl. 6, styrede op Bugten efter Lodsens Comando og fik stille kl. 7, laa paa Bugten hele Natten med tildels stille til kl. 1 om Natten og fik da vinden Nordost og Regn, tiltagende Kulling og svert Regn. Krydsede op Dybingen efter Lodsens Comando og kl. 6 om Morgenen kom til Ankers paa Ballastskuffen ved Brevig. Kl. 7 om Morgenen kom Told Opsynet fra Brevig ombord, og inquererede og expederede de Varer iland som var til Fortoldning. Vinden N N O bleste en Storm - havede 30 Favne Kjetting ude, og Jagetrossen fast iland, fastgjorde Seilene og alt vel ombord, Gud være lovet. Kl. 12 bedrede Veiret. Nordlig Vind.

Kastede af Tauget, lettede Anker og satte alle Seil og Krysede op til Heistad hvor Fartøiet kl. 4 om Eftermiddagen blev fortøiet og Seilene fastgjorte, samt kl. 6 fik Mandskabet tilladelse til at reise hjem. --

Onsdag den 22de September. Vinden Nordlig jevnt lidet Briis, smugt Veir. Kl. 6 om Morgenen kom Mandskabet ombord, gik i Arbeide med at hale Fartøiet ind i Bugten, og løste alle Seilene, samt gik i Arbeide med at hæve Ballasten, og fik Ballasten ud ved Middagstider. Hivede Fartøiet ud paa Ankerpladsen, gjorde rent ombord, bendte fra alle Seilene, og lagde dem tørre ned i Rummet, hvormed Mandskabet kl. 5 var ferdig, og blev det tilsagt Mandskabet at Reisen var endt, hvorfor den almægtige gode Gud hjertelig være takket. -- Kl. 6 forlod Captein, Styrmand og Mandskabet Fartøiet. ---

Heistad den 22de September 1855.
C. WAMBERG

Skonnert «Gurine»s 4de Reise i 1852.

Fredagen den 22de October 1852. Efter Ordre kom Styrmanden og Capt. Ombord samt Mandskabet var ombord hele Dagen og bendte Seilene samt tog Proviant ombord, ligesom Capt. Expederede paa Toldboden og paamønstrede Mandskabet, samt modtog Ordre og var Bestemmelsen at gaae til Aarhus i Dannemark. Om Aftenen var Fartøiet i Seilbar Stand. --

Løverdagen den 23de. Vinden Østlig med tyk Luft, Mandskabet var ombord i nogle Timer og hevde Fartøiet ud, samt førte Kabeltauget i Land samt ryddet op, derpaa Lov at reise hjem til Anledning blev for Seilads, samt blev Kokken ombord at passe paa Fartøiet. - Om Eftermiddagen reiste Capt. og Styrmanden hjem. --

Søndag den 24de. Vinden Østlig, blev tyk Luft, Sne & Regn, bleste en Storm.

Mandag den 25de. Vinden fra Morgenen Nordlig med tyk Luft og om Eftermiddagen N O lig, samt letted noget op, om Aftenen kl. 8 ½ kom Capt. og Styrmanden ombor. --

Tirsdag den 26de. Vinden N O bleste en Storm med sver Snetykke. --

Onsdag den 27de. Vinden N O, bleste en Storm med sver Snetykke. Kl. 10 om Formiddagen reiste Capt. og Styrmanden hjem. --

Thorsdag den 28de. Vinden N O og O N O, blest en Storm med sver Snetykke. --

Fredagen den 29de. Vinden N O t O med mere moderat Vind, dog Tykke. --

Løverdag den 30te. Vinden N O til O N O moderat, men om Aftenen trak det over. --

Søndagen den 31te. Vinden Nordlig med smukt Solskinds Veir, fik Ordre fra Heistad om Morgenen kl. 7 ½ at komme ud for at Seile, hvorfor Folkene vare tilsagte og Lodsen, likesom Capt. og Styrmanden kom ombord kl. 10 ½ og var Seilene satte, gik strax i Arbeide med at lette og kl. 11 om Formiddagen gik Seil fra Tangen, samt satte alle Seil og styrede ud Fjorden efter Lodsens Comando til lidet Briis af Nordlig Vind med smukt Veir. Kl. 1 ¼ passerede Langesund om Eftermiddagen. Frisk Briis, godt Veir.

Kl. 7 ½ Aften Jomfrulands Fyhrtaarn i N W t W pr. C. Dist 4 ½ Mil.

Mandag den 1te om Eftermiddagen kl. 8 Hersholmen Fyhr i N ½ W 2 ½ Mil af. Fik Storm og kom “Lykkelig og vel ind til Fredrikshavn kl. 10 Tirsdag Formiddag”. Og Pumpede lens. --

Onsdag den 3de November indkom hertil flere Fartøier. --

Fra Thorsdag den 4de til Onsdag den 10de November blev den liggende der paa Grund af tyk Luft og svere Storme. Onsdag Morgen kl. 9 gik i Arbeide med at hale ind Landtaugene, samt Varpe ud til Pierhovedet, og maatte have Varp i Baugen for at gaae Seil. Vinden O N O, frisk Briis. Kl. 11 ½ om Formiddagen gik Seil fra Bøien ved Fredrikshavn, alle Seil satte, frisk Briis med overskyet Luft. -- Kl. 12 Middag tvers af Havmøllen ½ Mil af Landet. Kl. 8 om Aftenen laae Bedivind og krydsede mellem Hjelmen & Øretangen, og kl. 9 ½ kom til Ankers paa Øreflekket paa 2 ½ Favn Vand, gae ud 12 Favne Kjetting, fastgjorde Seilene og satte Vagten med en Mand. -- Kl. 5 om Eftermiddagen lettede med Vinden Nordlig frisk Br. Seils Briis, alle Seil satte og kom paa Aarhus Rhed kl. 10, samt fik Lods ombord, kl. 10 ½ Ankrede i den ydre Havn i Aarhus, hvor Fartøiet blev inquereret af Told Opsynet og Capt. Kl. 11 reiste iland for at expedere paa Toldboden og om Aftenen halede Fartøiet ind i den indre Havn hvor Lossestedet skulde være, og den almægtige Gud være takket for lykkelig Overreise. --

Løverdag den 13de November. Kl. 2 om Eftermiddagen gik i veie med at losse Dækslasten som vi om Eftermiddagen kl. 4 blev ferdige med. --

Søndag den 14de November. Vinden Vestlig med godt Veir, intet Arbeide blev udtettet da det var Helligdag. --

Mandag den 15de. Vinden N O med Regn og Storm, gik fra Morgenen i Veie med at losse, men matte slutte kl. 2 ½ da Veiret var for slemt. --

Tirsdagen den 16de. Vinden S O med Regn og stykt Veir, Mandskabet i Arbeide med at losse, og blev vi udlosset om Aftenen. --

Onsdag den 17de. Vinden Vestlig og W S W med moderat Veir. Mandskabet i Arbeide med at skrabe og gjøre rent i Rummet for Kornladningen. --

Thorsdag den 18den November. Vinden Vestlig med Regn af og til, Mandskabet i Veie med nødvendigt Skibsarbeide. --

Fredag den 19de. Vinden Nordlig, Regn fra Morgenen af, ud paa Eftermiddagen. Vinden Vestlig, og godt Veir, Mandskabet i Arbeide med at lægge Matter og Seil paa Bunden i Rummet for at conservere Ladningen og blev ferdige med sammt til Middag, og var hele Garneringen foret saa godt som samme var muligt at gjøre for at bevare Kornladningen. - Om Eftermiddagen begyndte at indtage Rug fra Horsens, og sluttede med samme kl. 4 om Eftermiddagen.

Løverdagen den 20de. Stille og Taage fra Morgenen af, kl. 8 begyndte igjen af lade og indtage Resterende fra Horsens, hvilket udgjorde 151 Tønder Rug, var ferdig med samme kl. 10 ½ , og havde derpaa Mandskabet Landag med Undtagelse af Kokken der forblev ombord for at passe paa. -- Havde Seilene løse til Lufting samme Dag. --

Søndagen den 21de. Vinden Sydlig med Regn og Taage hele Dagen. --

Mandagen den 22de. Vinden S O med Regn hele Dagen, samt Taage dog lidt Opholds af og til. Fik indtaget 28 Tønder Rug om Eftermiddagen. --

Tirsdagen den 23de. Vinden Norlig med godt Veir, indtog Rug og sluttede med samme kl. 4, men fik ikke Ladningen ind. --

Onsdagen den 24de. Vinden N N W med godt Veir, Folkene i Arbeide med at indtage Rug og andre Kornvarer, samt tilladet om Eftermiddagen, og havde Fartøiet de inde 591 Tønder af Rug samt 51 Tønder Erter og Gryn, samt 6 Tønder Fledsk. - Fartøiet der her har været efterseet med Drivning overbords var i alle Henseende helt og tæt, samt i forsvarlig Stand, og blev Lugerne belagt med Presendinger samt spigret og skalket. - Samme Dag bragte de 3 Personer som er fra et forlist norskt Skib sit Tøi ombord som ogsaa kom under Dæk. Disse blev sendt ombord af den svenske & norske Consul i Aarhus. Disse er Styrmand HANS ANDERSEN af Tjømø Sogn. Tømmernad HANS E. RIIS, af Porsgrund og Matros MATHIAS MATHIESEN af Tjømø Sogn. --

Thorsdagen den 25de. Fra Morgenen stille og lidt Nordlig Vind, halede ud om Morgenen fra den indre og i den ydre Havn blev Fartøiet der fortøiet efter Havnefogdene Ordre. Om Morgenen kom overnævnte 3 Personer ombord.

Om Eftermiddagen, Vinden N W og W N W og Seilede Capt. LARSEN med Sluppen “HAVNEVOEG” (?) ved Middagstider bestemt til Porsgrund. Om Aftenen kl. 9 var Capt. Ferdig hos Mægleren, Vinden da Nordlig, blev Lods tilsagt at møde om Morgenen hvis Anldening var for Seilads. --

Fredagen den 26de. Fra Morgenen af Vinden S O og O S O, bleste en Storm med skyet Luft. Tiltagende om Eftermiddagen, og om Aftenen bleste en reen Orkan med Regn. Fortøiede med Kjettingen og Pertlinnen forud, samt Agter og blev Vagt sat med en Mandag formedelst det svære Veir, hele Natten og bleste en Storm, og drev en Brig der laae paa Rehden iland om Natten og maatte lose igjen sin Kornladning. Vandet faldt circa 6 Fod om Natten og Fartøiet vort laae om Morgenen paa Grund som de øvrige i den ydre Havn, men kom Flot om Eftermiddagen omtrent kl. 4, Veiret da moderat med overskyet Luft og Vinden S W. Kl. 4 om Løverdags Eftermiddag. Om Aftenen kl. 10 Vinden mere Sydlig og overskyet Luft, med Veiret ustadigt og ingen Anledning til Seilads. Dog saaledes at ingen Vagt blev sat om Aftenen. Men Lodsen blev tilsagt at møde naar Anledning for Seilads gaves. --

Søndagen den 28de. Om Morgenen kl. 5 kom Lodsen ombord, gik i Arbeide med at hale ind Taugene og satte Seil, Vinden S W frisk Briis. Seilte fra Aarhus kl. 5 ½ om Morgenen i følge med Capt. LARSEN & NILSEN begge bestemt til Skiens Fjord. Alle Seil satte og alti god Søe orden. Kl. 12 Middag tvers af Havknuden omtrent ¾ Mil af Landet. Frisk Sydvest Kulling og godt Veir og kl. 4 Mandag Morgen Skagens Fyhr i W t S 2 ¾ Mil af. Frisk Kulling med svert Hav og kl. 3 om Eftermiddagen saae Landet ret forud ved Fredriksværn. - Kl. 7 passerede Langø Fyhr samt kl. 7 ¼ Langesund, samt fik da Lods ombord og blev enquerert af Toldboden, der sattes Vagt ombord, da de ikke kunne forsegle. Styrede op Fjorden efter Lodsens Comando Lidet Vind hele Fjorden opover og passerede Porsgrund kl. 10 om Aftenen, hvor Lodsen blev afløst af en anden Lods der var med til Skien hvor vi kom kl. 3 ½ om Morgenen og laae i Pælen fortøiet. - Kl. 9 om Morgenen meldte Capt. sig hos Befragteren for losning. -

Tirsdag den 30te November. Der blev ikke losset noget og Capt. og Styrmand reiste hjem om Aftenen.

Onsdag den 1te December. Kl. 9 kom Capt. og Styrmand ombord og om Formiddagen forlot de 3 Passagere Fartøiet. - Stille og Regn, halede ind til Bryggen for losning og lossede noget. -

Thorsdag den 2den. Taage og stille hele Dagen, lossede efter VAUVERT’s Ordre ogsaa en Del Korn denne Dag. --

Fredagen den 3de. Stille og Taage, lossede hele Dagen. --

Løverdagen den 4de. Klart Veir med svær Taage hele Eftermiddagen. Blev ferdig med VAUVERT’s Korn kl. 2 og udlossede til ham 400 Tønder Rug, samt 45 Tønder Erter. - Capt. Expederede paa Toldboden og lod kl. 3 Fartøiet gaae udover uden Lods, og kl. 7 om Aftenen fortøiede ved Porsgrunds Toldbod, sver Taage samme Tid og hele Natten. I Porsgrund skulde losses 4 Tønder Fledsk til D. Herrer J & E M FLOOD. -

Søndagen den 5te December var Mandskabet hjemme. -

Mandagen den 6te gik i Arbeide kl 7 ½ om Morgenen med at lette ved Toldboden og Buxerede Fartøiet nedover Elven. Sterk Taage hele Formiddagen, paa Frier fik lidt Nordlig Vind satte alle Seil og Kom til Brevig kl. 4 om Eftermiddagen samt fortøiede Fartøiet ved PARNEMANN’s Søebod. -

Tirsdag den 7de. Kl. 9 om Morgenen gik i Veie med at losse, og lossede 60 Tønder Rug til PARNEMAN om Formiddagen, samt halede over til OLE SØRENSEN’s Bod lossede der til kl. 3 om Eftermiddagen. --

Onsdag den 8de. Kl. 9 om Morgenen gik igjen i Arbeide med at losse og blev udlosset kl. 1 om Middagen, bendte fra Seilene og skar ud Riggen samt ryddet op i Rummet og lagde Fartøiet ud paa Havnen med Bagbords Ankeret og Kjetting agter og blev Fartøiet i Vinterlæg, ligesom Folkene forlod Fartøiet kl. 5 om Eftermiddagen. -

Thorsdag den 9de December. Om Formiddagen stygt Veir med Sne og Storm. Kl. 10 blev Mandskabet afmønstret hos BARCLØY, og Reisen var endt. Den almægtige Gud være i Jesu Navn takket for en heldig Reise, og Farten med dette Fartøi for i Aar. -

Brevig den 9. December 1852.
C. Wamberg
Fra April 1855 tilhørte “Gurine” Gaardbruker og Skipperborger Isak J. Gundersen i Porsgrund venstre. Boende i Solum.

I følge Bemandingsliste datert Porsgrund den 1ste Juni 1855 av følgende:

Bestemand:Hans I. Isachsen, Solum, 19 Aar. Hyre 11 ½ Spesie pr. Maaned.
Matros: Giert Christiansen Porsgrund, 32 Aar. Hyre 10 ½ Spesie pr. Maaned.
Matros: Reier Christiansen, Solum, 48 Aar. Hyre 10 ½ Spesie pr. Maaned.
Dreng:Ole Peder Christiansen, Solum, 14 Aar. Efter fortjeneste pr. Maaned.


Avskrift:
Porsgrund, den 12te September 1927.
Carl Ditlefsen

Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen