Storgaden 123.

L.matr.no. 33. Jørgen Aalls - Dina Berghs gaard

av Finn C. Knudsen

Der kjendes ikke noget gammelt grundbrev paa denne eiendom, men i beskrivelsen af 1720 over naboeiendommen, L.matr.no. 32, nu Johannessens, sees, at denne i syd støder op til Daniel Arweschougs gjærde. Lensmand Daniel Arweschoug paategner et dokument i 1709.

I 1745 er der auktion over afgangne Christian Danielsen Arweschougs hus, som da sælges til Anders Rasmussen Schousgaard for 202 Rdl. Denne Christian Danielsen er, som navnet viser, søn af Daniel Arweschoug.
I Aalls jordebog sees, at Anders Rasmussen Schousgaard eiede huset til
1769 da Peder Baar overtog det. I 1778 er brandtaksten 800 Rdl. 1793 kjøber Jørgen Aall eiendommen. Samtidig kjøber han Søren Knudsens eiendom, som maa antages at have ligget paa vestsiden mod Kirkebakken. Denne eiendom eiedes til 1770 af Knud Lauvesen, da den overtoges af sønnen, Søren Knudsen, som altsaa i 1793 solgte den til Jørgen Aall. I 1778 var bygningen takseret for 75 Rdl. Grundleien for denne og den anden eiendom var hver Rdl. 2. 48., saa Aall fremover betalte 5 Rdl. i grundleie.
Angaaende det gamle hus, som først laa paa eiendommen, saa sees af brandtaksten af 1807, at der paa østre side af den store nye én-etages gaard, som Aall har opført, ligger en 2-etages bygning med 5 værelser og 5 kakkelovne Jørgen Aalls nye gaard var: én etage høi, 42 alen lang, 11 alen bred, med 4 værelser og 4 kakkelovne, 13 fag vinduer og 2 enkelte vinduer. Paa nordsiden en fløibygning, hvori kontorer og 2 kammere, og paa søndre side en fløibygning, hvori bryggerhus etc., samt en baghusbygning, 24 alen lang og 14 alen bred. Brandtaksten for bygningerne er 3,050 Rdl.
Den 14de mars 1819 nedbrændte bygningerne.
I 1821kjøber Elias M. Flood eiendommen og bygger i 1823 den gaard, som nu staar paa tomten.
1838overtager Jørgen Flood eiendommen.
1855Fritz Trampe Flood.
1871faar Ths. Johs. Heftye & Søn auktionsskjøde.
1872kjøber Johan Jeremiassen eiendommen for 4,700 Spd.
1921sælger sønnen, Chr. J. Reim, den til Dina Bergh.

Daniel Christensen Arweschoug,
født 1674 d. 1740, lensmand i Eidanger,
g. I. m. Marthe Marie Koster, f. 1663 d. 1716,
i 1718 g. II. m. Berthe Svendsdatter, f. 1686 d. 1742.
Børn:

 1. Sophie Amalie, hun blev i 1721 g. m. Iver Michelsen Adolvus.
 2. Christian, f. 1720 d. 1745.
 3. Annemarie, f. 1725.

Daniel er broder af Job Christensen Arweschoug som døde i 1751.


Anders Rasmussen Schousgaard,
f. 1719 d. 1753,
i 1747 g. m. Else Jobsdatter Arweschoug, f. 1713 d. 1769.
Deres bryllup blev holdt i Niels Aalls hus (Sømoe-gaarden). Han var søn af Rasmus Nielsen Schousgaard i Skien, g. m. kjøbmand Peder Baars datter.
Barn: Peder Baar (Schousgaard), f. 1748 d. 1789, var kjøbmand, tog borgerskab som kjøbmand i 1768. Han er opført i skattelisten for 1769 som enslig person. Fra 1772 foreligger et mandtal optaget af ham. Han var kirkeværge fra 1771 til 1788 og var i 1778 med at stifte den første gjensidige brandforsikring for byen, og han var selv brandmester.


Jørgen Aall,
født 1771 d. 1833 - Eidsvoldsmanden,
i 1793 g. m. Birgitte Gurine Weyer, f. 1770 d. 1819.
Han var næstældste søn af Nicolai Benjamin Aall, og hustruen var datter av Krigsraad Hans Thomas Weyer og hustru Magdalene Kiill.
Ved skiftet i 1800 overtog han Bjørntvedt, Gutua i Eidanger o.s.v., samt skibene «Aall», «Birgitta» og «De 4 Brødre».
I 1793 kjøbte han denne gaard og flyttede ind der som nygift. Om sommeren boede familien paa Roligheden, som han ogsaa havde arvet, og efter branden i 1819 boede familien der hele aaret. Aall havde under krigen og senere lidt saa store tab, at han omkring 1820 maatte indstille sine betalinger. Hans broder Jacob Aall paa Næs kjøbte Roligheden, som han overlod ham til bolig, og her døde Jørgen Aall 7de april 1833.
I 1814 blev han ligesom hans brødre Niels og Jacob valgt til medlem av Rigsforsamlingen paa Eidsvold, som representant for Porsgrund.
Aall overlod Bjørntvedt til sin yngre broder Nicolai Benj. Aall jun. han drev kjøbmandsvirksomhed med korn og trælast, skibsrederi og skibsbyggeri paa Roligheden. Hans politiske virksomhed vil være bekjendt.
Av deres børn skal nævnes:

 1. Amborg Nicoline, f. 1795 d. 1859 ugift.
 2. Hanna Tomine, f. 1796 d. 1863, i 1815 g. m. Jørgen Flood, omtales andetsteds.
 3. Niels Weyer, f. 1797 d. 1846, i 1828 g. m. Maren Olle Dedekam, f. 1806 d. 1871.
 4. Marianne f. 1801 d. 1826, i 1824 g. m. Paul Linaae, omtales andetsteds,
 5. Constance, f. 1808 d. 1832, i 1830 g. m. Paulus Flood, omtales andetsteds.
 6. Elisabeth Jørgine, f. 1810 d. 1873, i 1831 g. m. artillerikaptein Jacob Schive Fabricius, f. 1800 d. 1840, søn af admiralen.


Elias Marthinius Flood,
født 1794 d. 1838, ugift,
var kjøbmand og drev forretning sammen med broderen, Jørgen Flood, under firma J. & E. M. Flood, omtalt under «Floodegaarden». Han kjøbte brandtomten og eiendommen af Jørgen Aall og byggede det hus, som endnu staar paa tomten. I 1832 kjøbte han nedre Borge, som hans brodersøn, Jørgen Aall Flood, arvede.
Ved testamente overdrog han gaarden til sin broder, Jørgen Flood, omtalt tidligere.


Fritz Trampe Flood,
født 1896 d. 1913,
g. m. Marie D. Cappelen, f. 1832 d. 1913.
Flood var søn af consul Jørgen Flood og født paa Tveten, og hustruen var datter af Hans Cappelen paa Gjemsø, og hustru, Benedicte Cappelen, datter af Ulrich Fredrik v. Cappelen paa Frednes.
Han blev oplaget i firmaet J. & E. M. Flood, bestyrte Bolvig Jernverk sammen med sin broder, Niels Weyer Aall Flood. I de senere aar drev han mægler og agenturvirksomhed. I ægteskabet var der 6 børn, hvoriblandt:

 1. Hans Flood, direktør for Bergens mek. Verksted.
 2. Ulrich C. Flood, advokat i Oslo.
 3. Hanna, g. m. stadsingeniør Jonas Wessel, forældre til generaldirektør Hjalmar Wessel paa Borregaard.
 4. Benedicte, ugift og bosat her.


Ths. Joh. Heftye & Søn
er det kjendte bankierfirma i Christiania.


Johan Jeremiassen,
født 1843 d. 1889, skibsreder og consul,
i 1870 g. m. Serine Knudsen, født 1846.
Han var søn af seminariebestyrer Knut Johan Jeremiassen, og hustruen var datter af skibsreder Chr. Knudsen og hustru, Guro Aadnesdatter.
I nogen aar drev han manufakturforretning i Christiania, til han flyttede hid i 1872, kjøbte gaarden og begyndte manufakturhandel her, men gik snart over til skibsbyggeri og skibsrederi samtidig med, at han drev en isenkramforretning, som bestyrtes af Hans Hoff. Han var disponent og hovedaktionær i Traag Iscompani, og i 1885-80 stiftede han Porsgrunds Porselænsfabrik.
Deres eneste søn, Verkseier Chr. J Reim, overtog eiendommen og solgte den i 1921.

Utdrag (s. 123-127) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Vis bilder av Storgata 123 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside   Søk i bokbasen