Storgaden 124

L.matr.no 31a. Det gamle bageri - Chr. S. Hanssens gaard

av Finn C. Knudsen

l 1720fik Niels Albrechtsen grundseddel paa en liden hustomt og et engstykke paa Myrene.
Fra 1761til 1800 eiede Jørgen Gotfredsen huset.
I 1778er det takseret for 200 Rdl. Christen Larsen Herøen eier det til
I 1824,da han sælger det til Halvor Olsen.
I 1813er huset takseret for 200 Rdl. og beskrives saaledes: En etage, 30 × 15 alen, 4 værelser, 3 kakkelovne, 7 lag vinduer. Paa søndre side tømret stald, fæhus og vedskur.
I 1842sælger enken Engel Olsen huset til Lars Christensen.
I 1850kjøber Niels Vauvert det og sælger det
I 1882til bager J. Johannessen.
I 1891overtager sønnen Marthin Johannessen det.
I 1914kjøbes det af Chr. S. Hanssen.

Niels Albrechtsen
findes blandt strandsiddere i skattelisten af 1712, saa huset er bygget før den tid.


Jørgen Gotfriedsen Hill,
født 1720 d. 1802,
i 1744 g. I. m. Marthe Bolette Christensdatter, d. 1756
i 1768 g. II. m. Thorberg Thorstensdatter, f. 1735 d. 1817.
Han var snedker og udførte sammen med Halvor Olsen snedkerarbeidet med døre og stole til Kirken i 1760. Eiede ogsaa L.matr. no. 47 under Helleberget; dette hus solgte han til smed John Omholt i 1795. (Kaptein Carl Lisbergs senere hus).
Børn:

 1. Thomas Jørgensen, f. 1753, se L.m.no. 34.
 2. Marthe Bolette f. 1756. g. m. Ulrich Knudsen, se L.m.no. 171.
 3. Lars Jørgensen, f. 1770, se L.m.no. 40.
 4. Thorsten Jørgensen, f. 1772.
 5. Ingeborg, i 1803 g. m. kaptein Abraham Dahle.
 6. Ole Jørgensen Hill, f. 1766 d. 1833, g. m. Astrid Christensdatter, f. 1780 d. 1834.

Han var skibstømmermand og boede i L.m.no. 1 ved Lilleelven. Disse havde børnene:

 1. Maren Margrethe, f 1801. Hendes faddere var: Alexander Risch (forvalter paa Rafnæs), Lars Jørgensen, Fritz Wiges og Ole Fredriksen Moe.
 2. Karen Jørgine, f. 1812.
 3. Jørgen Gotfred Olsen Hill, f. 1814 d. 1875, styrmand, g. m. Jacobine Georgine Larsdatter Hill, f. 1810 d. 1865. Børn:
  1. Laura, g. m. kaptein Edvard Funnemark.
  2. Octavius, f. 1842.
  3. Hans Gunerius, f. 1844.
  4. Henriette, opdraget hos Greta Jørgensen.
  5. Jacob, f. 1855.

  Han boede i det lille hus ved Osebro, som tidligere var eiet af klokker Bloch, og døde paa reise i Østersjøen.


Niels Vauvert
er omtalt under L.matr.no. 24, Tollefsens gaard.


J. Johannessen
omtales under L.matr.no. 32, Hammondgaarden. Bageriet havde sit udsalg i denne gaard, helt til den blev nedrevet i 1891.


Marthin Johannessen,
født 1864 d. 1914, kjøbmand,
søn af J. Johannessen. Sammen med Andr. Thorsen overtog han sidst i ottiaarene Joh. Jeremiassens jernvareforretning, som havde lokaler i en lang 2 etages gaard, som laa ved Meieritorvet, hvor Heimens gaard nu ligger. I 1891 overtog han og rev ned den lille gaard, som før havde været benyttet som Porsgrunds Bageris butik, og byggede en 2 etages trægaard, hvor hans firma flyttede ind. I 1899 brændte gaarden ned, og den murgaard som nu staar der blev opført. Efter hans død i 1914 opløstes firmaet, og baade gaarden og forretningen kjøbtes av Chr. S. Hanssen.

Utdrag (s. 116-118) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen