Storgaden no. 150 og 152

L.matr.no. 166. Helgesens søbod

av Finn C. Knudsen

idet Charlotte sal. Rasch
i 1826udsteder skjøde til Johannes Nielsen paa et hus opført af hendes mand.
i 1829giver Paul Linaae skjøde til Johannes Nielsen paa et stykke tomt beliggende mellem Christian Bruuns Tobaksfabrik og Halvor Wenstøbs tomt.
i 1852sælger Johannes Nielsen til Fredrik Dahl.
i 1862sælger Fredrik Dahl til P. M. Petersen for 350 Spd.
i 1912sælger Alfred P. Wright sjøboden til R. O. Helgesen.


Rolf Evensen.
gift med Karen Christensdatter, født 1653 d. 1757. Hun blev 104 aar og 4 maaneder gammel. Børn:

 1. Maren Rolfsdtr. Tvedt, i 1728 g. m. sergeant Sivert Backe. Se L.m.no. 29.
 2. Even Rolfsen.


Anna sal. Rasch,
født 1701 d. 1756. Hun var datter af Biskop Bartholomeus Deichmann, og enke efter rektor og cancelliraad Jacob Rasch, som døde i 1737. Børn:

 1. Generalkrigskommissær Bartholomeus Rasch, født 1723, gift med Kristine Løvenskiold, datter af Herman Løvenskiold, Fossum, og hustru, Margrethe Deichmann. Se L.m.no. 41.
 2. Anne Dorothea, født 1725, gift med cancelliraad Ulrich Schnell. Se L.m.no. 25.
 3. Fredrikke Sophie, født 1720, gift med Niels Aall.
 4. Edle Margrethe, født 1728, gift med cancelliraad Bartholomeus Løvenskiold paa Borgestad.
 5. Ditlef Rasch, født 1731, gift med Constance Bergh,
 6. Christian Rasch, født 1734, gift med Constance Aall, datter af Niels Aall.
 7. Hedvig Eleonore, født 1736, gift med Landfysikus Hans Møller paa Aakre.

Fru Anna Rasch er antagelig straks efter mandens død flyttet fra Christiania hid, da hun paa flere maader var knyttet til distriktet. Hendes søster, Margrethe, var gift med cancelliraad Herman Løvenskiold paa Fossum, broderen major, senere general, Peter Deichmann, boede paa Menstad. Herdes moder, bispinde Deichmann, staar opført i mandtallet for 1743 som boende i Gjerpen, hos sin datter paa Borgestad, hvor man endnu har «Bispindens kammer», Hendes brødre, Carl og Wilhelm Deichmann, flyttede ogsaa hid og kjøbte i 1742 eiendommen efter toldcontrolleur de Rohde, det senere «Frednes». Som det vil sees, blev hendes børn indgiftet i distriktets bedste familier.


Ditlef Rasch,
som ved moderens død kun var 24 aar, havde aaret før bygget «Morgenstierne-gaarden», hvorfor han har videresolgt moderens hus straks. Han er omfalt under «Floodegaarden» L.matr.no. 11.


Henrich Berggreen,
født 1720 d. 1789, kjøbmand og kirkeværge,
gift med Margrethe Fredrikke Bergh, født 1734 d. 1772.
Hun var datter af skipper Nicolai Bergh, men opfostret hos Søfren Nielsen sammen med sin søster, Constance, der blev g. m. Ditlef Rasch.
Børn:

 1. Constance, f. 1755, i 1776 gift med enkemand Lars Gartner.
 2. Frantz Johannes Berggreen, d. før 1822, var toldskriver og boede paa Vestsiden i L.m.no. 16, i 1789 gift med Anne Margrethe Luth, d. 1822.
  Deres børn:
  1. Ditlef Luth, f. 1793.
  2. Johannes Berggreen, f. 1795 d. 1842, gift med Gunhild ... f. 1796 d. 1868. Han var matros og blev borte med «Gjemsø Kloster».
 3. Eleonore Benedicte, i 1783 g. m. Henrich Green. Familien Green har boet i Skien, men Henrich Green sees i 1793 at være kjøbmand i Langesund.

Henrich Berggreens fader, Johan Berggreen, sees at være begravet her i 1763.


Jeppe Andersen,
skibskaptein og kjøbmand,
i 1777 g. m. Else Wright, f. 1754, datter af kjøbmand Lars Wright og hans første hustru, Marie Chrystie fra Brevig. Jeppe Andersen sees i 1769 al have ført snaven «Haabet», 65 c.l., og i 1781 at være opnævnt til brandmester.


Iver Førre,
født 1775, kjøbmand, fra Skien,
i 1795 gift I. med Ellen Margrethe Bruun, f. 1772 d. 1811,
gift II. med Christine Sophie Monrad, f. 1783 d. 1828 i Gjerpen.
Børn: Gunhild Marie, f. 1827, gift med Christian Bjelke.


Christian Kraft,
er omtalt under L.matr.no. 6, «Stiansens Hotel».


Søren Rasch,
vil blive omtalt under «Hammondgaarden», L.matr.no. 32.
Rasch døde i 1826, og i 1828 solgte enken gaarden til Petter J. Damm.


Petter J. Damm,
vil bli omtalt under «Bendixengaarden», L.matr.no. 34.


Guttorm Riise,
født 1797 d. 1868, kjøbmand,
i 1842 gift med Anne Sommer Erboe, f. 1800 d. 1871, datter af skipper Henrich Eriboe i Langesund.
Han var født paa Kongsberg og kom som ung mand i «Floodebutikken», hvor han særlig havde med konfektionsavdelingen at gjøre. Blev af firmaet flere gange sendt til Hamburg for at udtage varer for sesongen. Som ældre mand i 1840 begyndte han egen forretning og giftede sig. Ægteskabet var barnløst, Han var en stor elsker af blomster, hvoraf han i sin have havde mange skjældne eksemplarer.
Fra 1848 var han kasserer i Sparebanken, og banken havde sine lokaler i hans gaard til 1868.
Fra 1848 til 1860 boede Paul Linaae hos Riises, og han siger i sine efterladte breve, at han havde det meget godt hos Riise.


Petter Magnus Petersen,
vil blive omtalt under L.matr.no. 24. Han havde sit kontor i Riisegaarden.


Alfred P. Wright,
f. 1847 d. 1929, fabrikeier og consul,
g. m. Helene Gulbranson, f. 1864 d. 1921.
Han tog juridisk embedseksamen i 1873 og gik i 1876 ind i firmaet P. M. Petersen & Søn. Samme aar overtog han denne eiendom, rev ned de gamle bygninger og byggede den store 2-etages trægaard.
I 1882 anlagde han Den norske Gjær- og Spritfabrik, og i 1883 overtog han, sammen med Niels Aall paa Ulefos, Smergel- og Brynefabrikken Norrøna, og var desuden interesseret i flere andre foretagender.
I en række aar var han byens ordfører; byens stortingsrepræsentant i én periode og i flere perioder suppleant. Børn:

 1. Olaf, f. 1889 d. 1913.
 2. Helga, f. 1884, g. m. Gunnar Taubøll, Oslo.
 3. Carl P. Wright, f. 1893, disponent og nu byens ordfører.
Utdrag (s. 73-77) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen