L.matr.no. 26. Morgenstierne-gaarden

av Finn C. Knudsen

Denne gaard, der laa mellem Aallegaarden og Gasmanngaarden i Skolegaden og ind paa Gjærfabrikkens tomt, (se billede side 94) var en én-etages gaard med høit valmtag. I brandtaksten for 1807 beskrives den sadledes: Huset er en etage, 38 alen langt og 22 alen bredt, med 2 murede kjeldere, 9 værelser iberegnet kjøkkenet, 5 dobbelte og i enkelt kakkelovn, 19 fag vinduer og 3 fag vinduer i arken: sidebygning 25 × 11 alen i 2 etager med bryggerhus, 3 boder og i kammer, 4 fag og 5 enkelte vinduer, desuden en bagbygning med fæhus, stald og 2 boder.

I 1754fik Ditlef Rasch grundbrev paa en tomt, hvorpaa han bygger hus, og hvortil ligger en hauge, som tilforn af Lars Larsen var brugt (grundbrev af 1720).
I 1773solgtes gaarden til Madame Barbara sal. Lange for 1010 Rdl., derefter er pastor Wulff og senere i nogen aar Madame Leth eiere.
Brandtaksten er i 1778 1000 Rdl.
I 1781kjøbes gaarden af kaptein Henrich Bruun.
I 1797er brandtaksten 1950 Rdl.
I 1798kjøber Jens Kiil gdarden, og beholder den til sin død
I 1817da huset takseres for i 350 Spd. Enken sælger det antagelig
I 1820til sorenskriver Morgenstierne.
1824den 3die april, nedbrændte gaarden. Efter branden solgte Morgenstierne eiendommen for 1200 Spd. til Jens Gasmann, og grunden blev tillagt L.matr.no. 29, nu Victoria Hotel.

Ditlef Rasch
er omtalt under «Floodegaarden».


Barbara Abigael Lange,
født 1711 d. 1792, enke efter tolder Thomas Lange, bliver omtalt under Toldboden af 1652, L.matr.no. 150 B.
I O. Delphin Amundsens bog: «Stamlavle over slægten Lange», s. 14, findes et meget interessant regnskab, afgivet af svigersønnen, Folkman, over udgifter i anledning Barbara Abigael Langes begravelse i 1792.


Pastor Engelbert Wulff
er omtalt under L.matr.no. 9, Sjømandsforeningens gaard.


Cathrine Isachsdatter Leth,
født 1713 d. 1803, enke efter Hans Kembler Olsen Leth, f. 1724 d. 1776, som hun ægtede i 1749. Hun var datter af Isach Leth, f. 1675 d. 1758, i 1710 er han opført som borger i Skien og i 1714 som havnefoged i Porsgrund, og søster af Gunhild Cathrine Leth, f. 1698 d. 1792, g. m. Hans Bruun, hvis datter, Else Cathrine, blev g. m. Johan Vilhelm Weidenauer, samt søster af Femia Leth. f. 1718 d. 1783, g. m. Halvor Usler.
Deres søn, Olaf Hansen Leth, f. 1753 d. 1827, i 1783 g. m. Anne Regine Brangstrup, f. 1757 d. 1823. Han var kaptein, og havnefoged fra 1778 til 1827, suppleant til Storthinget i 1818, og boede paa Vestsiden. Som nygift boede han i Skien, hvor hans søn, Hans Kiembler er født 1784.


Henrich Bruun,
født 1753 d. 1796, skibsfører,
i 1783 g. m. Constance Rasch, f. 1762 d. 1828,
Han var søn af skibsfører Christian Bruun i Larvik. Hustruen var datter af Ditlef Rasch. Bruun førte skibe for Nicolai Benj. Aall, i 1790 skibet «Porsgrund» og ser ud til at have staaet i venskabsforhold til Aalls, idet Nicolai Benj. Aall 1797 i ef brev til sin søn, Niels, nævner: «Madame Bruun har faaet alle hendes børn paa de to pigebørn nær til seminariet ved Trolleberg, dog saaledes at Fru Schubart betaler for den ældste søn, Søren Rasch for den anden, Kammerherre Løvenskiold giver 20 Rdl. aarligt til den 3die, og Madame Bruun selv bekoster den 4de».
Børn:

 1. Maren, f. 1785 d. 1803, g. m. Job Kiil. Deres datter, Marie, blev g. m. postmester Jørgen Christian Krohn i Skien, der igjen havde sønnen cand. Christian Krohn, f. 1838 d. 1904, g. m. Marie Bugge, f. 1844. Krohn eiede L.m.no. 234 paa Osebakken.
 2. David, f. 1767.
 3. Ditlev Severin, f. 1789.
 4. Anne Elise, f. 1791 d. 1880, ugift.

Jens Kiill
født 1733 d. 1817, skipper og kjøbmand.
Han var søn af Halvor Jobsen Arweschoug og Anne Kiil, som var datter af skipper Jens Kill og Guri Gundersdatter Buer.
g. I. m. Marie Mannal, f. 1742 d. 1790, datter af kjøbmand i Brevig, Christopher Mannal, i 1797 II. m. Constance Bruun, f. Rasch, f. 1762 d. 1828.

  Børn af første ægteskab:
 1. Engel Maria, f. 1772 d. 1837, ugift. Hendes faddere var Halvor Jobsens kone, Guri Arweschoug, Ole Vindholmen, Povel Schioldborg, Jacob Mannal.
 2. Hans Nicolai, f. 1773, baaret af Rasmus Helletz kone.
 3. Job, f. 1774 d. 183d, i 1802 g. m. Maren Bruun, f. 1785 d. 1863, datter af Henrich Bruun og Constance Rasch. Job Kiill var kjøbmand og eiede L.m.no. 204 a ved Osebro. Deres datter, Marie, født 1809 d. 1878, blev g. m. postmester Jørgen Christian Krohn i Skien. Krohns børn var:
  1. Christian Krohn, g. m. Marie Bugge, se ovenfor.
  2. Marie, f. 1835 d. 1861, g,. m. Consul Hans Møller, f. 1830 d. 1911.
  3. Peter Krohn, g. m. Louise Hammond.
 4. Christopher Mannal, f. 1775 d. 8 uger gammel. Hans faddere var: Madame Nicolai Benj. Aall, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Jacob Aall og Peder Baar.
 5. Anne Helene, f. 1770, i 1806 g. m. kaptein Zacharias Winther, se L.m.no. 6.
  Af 2det ægteskab:
 6. Marie Henrikke Dorothea Constance, f. 1801 d. 1818.

Jens Kiill var skipper og boede under sit første ægteskab paa Osebakken, hvor han eiede en gaard, som var takseret for 2,400 Rdl. Han tog skipperborgerskab i 1768, og i 1769 førte han «Haabet», 35 c.l., hjemmehørende i Langesund. Desuden eiede han store jordeiendomme under Borge (se kartet af 1817 over Osebakken). Fra 1778 var han taksationsmand og kasserer for Brandkassen. Sammen med Jens Aalborg var han fuldmægtig for Nicolai Benj. Aall jr. paa Bjørntvedt.


Bredo Henrich v. Munthe af Morgenstierne,
f. 1774 d. 1835, sorenskriver, gift med Catharina Elisabeth Friis.
Han var født i Vordingborg i Danmark. Advokat i Kjøbenhavn. I 1810 blev han overretsprocurator i Christiania, og i 1820 udnævnt til Sorenskriver i Bamble og kjøbte gaarden i Porsgrund. Gaarden brændte nat til 3die april 1824, og ilden opstod i sorenskriverens kontor. Herunder brændte hele arkivet, naar undtages 3 auktionsprotokoller, som beror i Statsarkivet. Efter branden boede han i Skien. Han sluttede i embedet i 1829 og flyttede til Christiania, hvor han døde i 1835. Børn:

 1. Sophic Elisabeth, f. 1808 paa Moss.
 2. Vilhelmine Johanne Elisabeth, f. 1810 i Christiania.
 3. Julie Augusta Georgine, f. 1812 i Christiania.
 4. Wilhelm Herman Ludvig, f. 1814 i Christiania, senere Kammerherre og Toldkasserer i Tønsberg.
 5. Cathrine Elisabeth, f. 1825 i Porsgrund.
Utdrag (s. 102-106) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen