Fergegade 1

L.matr.no. 41. «Lagmandsgaarden» ved Skjæret

av Finn C. Knudsen

Den vakre gaard, der i størrelse og stil lignede Frednes-gaarden, men var paa én etage, laa nede ved det gamle Fergested, hvor Bratsberg Bruks fabrikbygning nu ligger. Den første eier, man kan opspore, er Madame de Rohde. Controlleur Ulrich Anthon de Rohde maatte sælge Frednes i 1742, og er antagelig i det aar flyttet til den gaard, som da laa her. Der er auktion over løsøre hos Madame de Rohde i 1754, og gaarden blir solgt til kaptein Bartholomeus Rasch, som ogsaa kjøbte tomt og hauge efter Niels Nielsen Lanner. For begge tomter betalte han til Bjørntvedt i aarlig grundafgift 4½ Rdl. Af gjentaget grundseddel af 1828 vil sees, at eiendommen strakte sig helt op paa øvre Kirkehaugen. Mange hustomter er senere udgaaet fra denne eiendom. Det maa være Bartholomeus Rasch, som har bygget den gaard, vi kjender, da de Rohdes paa den tid ikke var saadan økonomisk stillet, at de kunde kjøbe en dyr gaard, og det af brandtaksten af 1778 viser sig, at gaarden var takseret for 2,500 Rdl.

I 1770kjøbte pastor Jeremias Hagerup gaarden, men solgte den igjen
1774til Kammerherre Severin Løvenskiold.
1790solgte han gaarden til Eilert Hagerup Gyldenpalm,
1817overtog dennes søn, Manlius Gyldenpalm gaarden, som da takseres for 2,400 Spd.
1825fik Didrik v. Cappelen auktionsskjøde paa den.
1829kjøble Paulus M. F. Flood den for 3,000 Spd.
1849solgte hans enke, Lotte Flood, den til Rasmus Olsen.
1857solgte han Fergestedet til kommunen for 1,000 Spd.
1874solgte han ligeledes øvre Bien til kommunen for 2,000 Spd.
Porsgrunds Meieri eiede gaarden, da den i 1905 nedbrændte.

Bartholomeus Rasch,
født 1723 d. 1805, generalkrigskommissær,
i 1751 g. m. Else Kirstine Løvenskiold, f. 1734 d. 1817.
Han var søn af rektor Jacob Rasch og Anna Deichmann, og hustruen var datter af Herman Løvenskiold og Margrethe Deichmann. Rasch var infanterikaptein. Med sin hustru overtog han Eidsfos og Fossum, som han solgte i 1764. Han har en tid boet paa Nordre Sem i Gjerpen.
Deres søn, Søren Rasch, f. 1752, se L.matr.no. 32.


Pastor Jeremias Hagerup,
er omtalt under
L.matr.no. 12.


Kammerherre Severin v. Løvenskiold,
er omtalt under
Kammerherregaarden. I forbindelse med denne gaard skal nævnes, at han i 1783 fik bevilling paa al fergning over elven. Dette privilegium laa til hans gaard.


Eilert Hagerup Gyldenpalm,
født 1740 d. 1817, lagmand og borgermester i Skien fra 1777,
i 1772 g. m. Aasilde Andrea Dedekam fra Arendal, f. 1752 d. 1793.
Han var søn af stiftamtmand i Christiansand, Hans Hagerup, adlet i 1781 under navnet Gyldenpalm. I 1790 flyttede han til Porsgrund og tog afsked som lagmand i 1810.
Deres børn:

  1. Hans Hagerup, f. 1773, blev prest. Han prædikede i Eidanger kirke i 1793, som student, og var senere en tid kapellan der.
  2. Cathrine Elisabeth, f. 1776 d. 1828, g. m. toldkasserer Jacob Wilhelm Rasch paa Jønholt.
  3. Anna Margrethe, f. 1779 d. 1846, ugift. Hun flyttede til Raschenborg efter forældrenes død, og fik i 1830 bevilling til kjøbmandshandel.
  4. Severin Anthon, f. 1783.
  5. Aasilde, f. 1785 d. 1850, ugift. Hun byggede efter foreldrenes død det lille hus, senere skomager Hansens, som stod paa hjørnet af tomten ret overfor Hans J. Larsens gaard, nu L.matr. no. 169.
  6. Manlius Gyldenpalm, f. 1784 d. 1824 overtog eiendommen. Han var kjøbmand og eiede ogsaa gaarden Slettene i Eidanger, som i hans tid nedbrændte.

Didrik v. Cappelen, f. 1761 d. 1828,
g. m. Marie Severine Blom, f. 1778 d. 1832.
Han var søn af Didrik v. Cappelen paa Mæla, d. 1794, og bror af Ulrich v. Cappelen, som eiede Frednes. Sammen med Nicolai Benjamin Aall eiede han Reberbanen paa Vestsiden, ligesom han efter faderen havde overfaget de store lastepladse under Klyve, senere Schønings tomter. Han boede ikke selv i denne gaard, men kaptein Ole Rasmussen Dahl bestyrte den for ham.


Paulus M. F. Flood, født 1804 d. 1847,
g. I. m. Constance Aall, f. 1808 d. 1832, II. m. Inga Charlotte Bruun, f. 1818 d. 1877.
Han var yngre bror af Jørgen og Elias M. Flood, og hans første hustru var datter af Jørgen Aall, hans anden hustru var datter af kjøbmand Johan E. Bruun i Larvik.
Fra 1830 drev han handel og kjøbte «Fergegaarden», som den da kaldtes, samt «Huken». I 1829 og 1835 fik han ved Kgl. Res. fornyet Fergeprivilegiet. Fra Sparebankens oprettelse i 1844 var han kasserer. Han var svag af helbred og døde i 1847.
Deres søn er forfatteren Constantius Flood. Hans hustru, «Lotte», blev gift med sogneprest Henrik G. Sartz. og hun solgte gaarden i 1849.

Utdrag (s. 150-153) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen