Storgaden 143

L.matr.no. 19. Riise-gaarden, nu Folkerestauranten

av Finn C. Knudsen

I 1720 udstedes grundseddel til Karen sal. Rolf Evensen. Rolf Evensen har selvfølgelig eiet gaarden før hustruen fik den, og tomten har rimeligvis været benyttet fra langt tilbage i tiden. Tomten var meget stor og strakte sig over 300 alen sydover mod Jernbanestationen.
I 1740aarene har Madame Anna sal. Cancelliraad Rasch kjøbt eiendommen, ligesom hun kjøbte Kittil Lisbets tomter paa vestsiden af eiendommen. I 1754 sælger hun disse sidste til Cancelliraad Schnell. De udgjør nu en del af «Baumannbyen».
I 1755 er der auktion efter sal. fru cancelliraad Rasch, hvor sønnen, Ditlef Rasch, kjøber vaaningshuset med udhauge for 1200 Rdl. Ditlef Rasch byggede da selv den senere saakaldte «Morgenstiernegaard», og har antagelig straks solgt moderens gaard til Henrich Berggreen, som i 1761 sees at være eier.
I 1774sælges eiendommen til Jeppe Andersen.
I 1784 leies søbod-tomt for 2 Rdl. i aarlig afgift.
I 1797overtages eiendommen af Iver Førre. Brandtaksten var da 1700 Rdl.
I 1807er kjøbmand Christian Kraft eier, og huset beskrives i det aar som én etages bygning med bryggerhus og søbod. Takst 1680 Rdl.
I 1817er taksten 1200 Spd. Denne beskrivelse af gaarden er noget kortfattet. Gaarden var, som taksten viser, ganske stor, bygget efter datidens skik, med sidefløier og indelukket gaardsrum. I den ene sidefløi var beboelsesrum, i den anden fløi og endebygningen, stald, fjøs og lade.
I 1822bytter Christian Kraft gaard med Søren Rasch.
I 1828sælger madame Charlotte sal. Rasch til P. J. Damm for 2800 Spd.
I 1840sælger enkemadame Damm til Guttorm Riise for 1800 Spd.
I 1869faar P. M. Petersen auktionsskjøde paa eiendommen for 4000 Spd., og han overdrager den i
I 1876til sønnen Alfred Petersen.
I 1930skjøder Alfred P. Wrights arvinger den til Folkerestauranten.

Fra denne tomt er udgaaet:

Utdrag (s. 72-73) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen