Fra: Langangens historie

Storbruene i Langangen

av Thor A. Wiersdalen

Torsdag 25. oktober 1979 ble de nye storbruene og veiene over Langangen åpnet. Klokken tolv denne dagen klippet den gang 90-årige Rudolf Johansen over det røde båndet som var spent over veien på platået mellom de to digre bruene. Tilstede var nærmere 1000 mennesker med den gang samferdselsminister Ronald Bye og veisjef Sigurd Glærum. Etter den høytidelige åpningen, toget hele prosesjonen over den vestre brua med Langangens to musikkorps i spissen. Fra de fleste husene i Langangen vaiet flaggene, og gleden var stor, idet en nå endelig var kvitt tungtrafikken gjennom bygda.

Den nye veiparsellen er en storslagen ingeniørkunst som har kostet omkring 83 millioner kroner. Veistrekningen er cirka 6,5 km lang og ble påbegynt høsten 1974. Den østre brua er 376 m lang med sju spenn, hvorav hovedspennet er 112 m langt. Hovedsøylene er omkring 55 m høye. Den vestre brua er 298 m lang og med fire spenn, hvorav hovedspennet er 130 m langt. Hovedsøylene til Vestre Langangen bru er 42 og 54 m høye. - Brukassen under selve kjørebanen er innvendig hul med største høyde omkring 8 m, og med en veggtykkelse inntil 40 cm. Begge storbruene er bygget etter «fritt-fram-metoden», og det har gått med 9400 m³ betong, 1280 tonn armeringsstål, 220 tonn spennstål og 30.000 m² forskaling.

Største høyde fra kjørebanen til bakken er 70 m. Selve bruene kostet 36 millioner kroner, og dette tilsvarer omkring 53.000 kroner pr. brumeter.

Bruene har gjort sitt til at Langangen nå har blitt et fredeligere og mer idyllisk sted. Trafikken er mindre nede i bygda, men sikringen av bebyggelsen under bruene burde nok ha vært bedre.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 180-181) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen